Ewch i’r prif gynnwys

Rheoliadau Academaidd

Pwrpas rheoliadau academaidd yw i sicrhau safonau academaidd ac i wneud yn siŵr bod ein holl fyfyrwyr yn cael eu trin mewn ffordd sy'n gyson ac yn deg.

Mae myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglen gyda ni yn cytuno i gadw at ein rheoliadau a gweithdrefnau academaidd.

Llawlyfr Rheoliadau Academaidd 2018/19

Llawlyfr Rheoliadau Academaidd 2018/19

26 Medi 2016

Yn amlinellu ein calendr academaidd, rhaglenni a'u hasesiadau, presenoldeb, ymgysylltu a gweithdrefnau cwynion.

PDF

Mae'r ddogfen hefyd yn amlinellu ein hymagwedd tuag at newid trefniadau rhaglenni a chyfleoedd ymchwil mewn amgylchiadau eithriadol. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â newidiadau rhesymol y gallwn o bosibl eu gweithredu er mwyn darparu profiad cystal neu well i'n myfyrwyr.

Sylwch bod y rheoliadau academaidd yn destun i adolygiad blynyddol a byddwn yn rhoi gwybod i chi os oes unrhyw newidiadau fel y bo'n briodol.