Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

National Museum Cardiff

Penodi Athro o Brifysgol Caerdydd yn Bennaeth Ymchwil Amgueddfa Cymru

4 Mawrth 2016

Mae'r Athro Bella Dicks, o Brifysgol Caerdydd, wedi cael ei phenodi'n Bennaeth Ymchwil Amgueddfa Cymru.

pylons

Sut mae pobl yn defnyddio ynni a pham mae hynny'n bwysig

26 Chwefror 2016

Prosiect yn dangos pa mor heriol yw ceisio newid ein harferion

Shortlisted for Prestigious SAGE Prize

22 Chwefror 2016

Can small acts of urban care, maintenance and cleaning make for a good city?

Gravitational waves

Studying the scientists

17 Chwefror 2016

Gravitational waves, knowledge formation, and the nature of science

For Ethnography book cover

Outstanding Academic Title award

15 Chwefror 2016

Professor Paul Atkinson’s book, For Ethnography, named as an Outstanding Academic Title for 2015

Child Research

Raising the educational attainment of looked after children in Wales

8 Chwefror 2016

CASCADE research helps inform new Welsh Government strategy

basketball team

Choosing active role models to inspire girls

4 Chwefror 2016

New study aims to provide sustained changes in physical activity and increase awareness of cancer-preventative behaviours in girls

Nuffield Foundation logo

The best route out of poverty?

1 Chwefror 2016

New study on in-work poverty and policy in the UK

 teenagers infront of graffiti wall

Ymdeimlad cadarnhaol ymhlith pobl ifanc ym Merthyr Tudful

27 Ionawr 2016

Research reveals perceptions of stigmatised locations

William Aled Jones

Trechu tlodi plant yng Nghymru

27 Ionawr 2016

Cynhadledd yn cyflwyno'r canfyddiadau diweddaraf

BERA research commissions logo

Challenging deficit models of poverty

19 Ionawr 2016

Research event will challenge the increasing tendency of policy-makers to treat poverty as the fault of specific groups or individuals

The Refusal of Work book cover

The Refusal of Work

13 Ionawr 2016

New publication explores the theory and practice of resistance to work

Donald Forrester. Credit: University of Bedfordshire

Ymchwilydd dylanwadol ym maes gwaith cymdeithasol yn ymuno â'r Brifysgol

8 Ionawr 2016

Mae un o ymchwilwyr mwyaf blaenllaw'r DU ym maes gwaith cymdeithasol wedi ymuno â'r Brifysgol, a bydd yn helpu i ddatblygu ei henw da ymhellach o ran effaith a rhagoriaeth ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol.

Front cover of new Bourdieu book

Bourdieu: The Next Generation

7 Ionawr 2016

PhD student co-edits book on applying influential sociologist’s work to contemporary issues

Recognising outstanding contribution to teaching practice

6 Ionawr 2016

Students enrolled on the Masters in Educational Practice (MEP) in the School of Social Sciences will now have the opportunity to win a new award for the outstanding teacher inquiry report submitted as part of their final research projects.

Social sciences grafiti wall

Mynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol

3 Rhagfyr 2015

Canllaw newydd i bobl ifanc ar ffyrdd diogel a chreadigol o hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau i sicrhau perthynas barchus

Students outside glamorgan

Caerdydd ymhlith yr ymchwil flaenllaw o Gymru a arddangosir

25 Tachwedd 2015

Digwyddiad i ddathlu’r gwyddorau cymdeithasol mewn cymdeithas

Healthy breakfast

Brecwast da, graddau da?

17 Tachwedd 2015

Astudiaeth newydd yn dangos cysylltiadau cadarnhaol arwyddocaol rhwng bwyta brecwast a chanlyniadau addysgol

Child Research

Heriau addysgol i blant sy'n derbyn gofal yng Nghymru

11 Tachwedd 2015

Astudiaeth yn amlygu'r ffaith mai dim ond 8% o'r plant sy'n derbyn gofal sy'n parhau i brifysgol

people walking in corridor blurred colours

Y Brifysgol i arddangos rôl y gwyddorau cymdeithasol yn y gymdeithas

9 Tachwedd 2015

Rhaglen o ddigwyddiadau i ddathlu Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol y DU gyfan.