Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Dr Lu Zhuo yn ennill Grant Cyfnewid Rhyngwladol y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer ymchwil ar y cyd.

7 Mai 2024

Bydd prosiect Dr Zhou yn archwilio sut mae gwynt a dŵr yn effeithio ar bontydd a'r llethrau o'u cwmpas.

Llawer o bobl yn gwisgo festiau gwelededd uchel yn archwilio ffos fforio yng Nghanada

Caerdydd yn ymuno â chanolfan sy’n werth £2.6 miliwn i hyfforddi cenhedlaeth newydd o arbenigwyr adnoddau mwynau

7 Mawrth 2024

Mae canolfan a ariennir gan NERC yn dod ag arbenigedd o ddiwydiant a'r byd academaidd ynghyd i alluogi'r DU i drawsnewid i ynni cynaliadwy

Argraff arlunydd o goedwig hynafol Calamophyton

Coedwig gynharaf y Ddaear wedi’i datgelu mewn ffosilau yng Ngwlad yr Haf

7 Mawrth 2024

Ffosiliau boncyffion a changhennau 390 miliwn blwydd oed wedi cael eu darganfod ar arfordir Dyfnaint a Gwlad yr Haf

Dr Diana Contreras Mojica yn rhannu mewnwelediadau adfer ar ôl trychineb yn ystod ymweliad â Chile

26 Chwefror 2024

Mae Dr Diana Contreras Mojica yn rhannu dadansoddiad data sy'n ymwneud â degfed pen-blwydd daeargryn Maule 2010.

Dr Diana Contreras Mojica yn cael ei ddewis i gymryd rhan yng Nghrwsibl GW4 2024 mawreddog.

26 Chwefror 2024

Mae Crucible GW4 2024 yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â gwahaniaethau iechyd trwy ddulliau rhyngddisgyblaethol pwysig

Delwedd haniaethol o fwg gwyn, llwyd a du yn chwyrlïo o gwmpas ac ynghlwm wrth ei gilydd

Mae hanes 66 miliwn o flynyddoedd o garbon deuocsid yn dangos bod yr hinsawdd yn hynod o ensitif i nwyon tŷ gwydr

7 Chwefror 2024

Mae arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn helpu i fapio newidiadau mewn carbon deuocsid yn yr atmosffer, a hynny mewn amser dwfn

A replica globe of planet Earth balances on the corner of a white pl

Adroddiad yn rhybuddio bod dynoliaeth yn wynebu moment hollbwysig, wrth i ni weld cynnydd yn y siawns o fygythiadau a chyfleoedd sy’n gysylltiedig â throbwyntiau yn system y Ddaear

7 Chwefror 2024

Arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn cyfrannu at yr asesiad mwyaf cynhwysfawr o drobwyntiau a gynhaliwyd erioed

Delwedd lloeren o storm dywod ar y Ddaear

Gwybodaeth heb fod yn gywir ynghylch effeithiau llwch ar yr hinsawdd ac ar iechyd, yn ôl canfyddiadau astudiaeth

17 Ionawr 2024

Tîm dan arweiniad Caerdydd yn datblygu model amgen sy'n dangos cylch byd-eang a thymhorol gwirioneddol allyriadau llwch

Delwedd a dynnwyd o loeren o ranbarth Mbale yn Uganda yn ystod llifogydd 2022.

Mae amrywiadau eithafol rhwng sychder a llifogydd yn dinistrio cymunedau sydd â'r risg fwyaf o effeithiau newid hinsawdd, yn ôl ymchwil newydd

14 Tachwedd 2023

Archwiliodd ymchwilwyr amlder a maint llifogydd a pheryglon sychder mewn chwe gwlad dros bedwar degawd

hazards

Cardiff University researchers lead new project improving household hazard preparedness for citizens in low income countries

8 Medi 2023

Dr Joel C Gill, lecturer in sustainable geoscience and principal investigator of the ‘Improving Household Preparedness in Multi-Hazard Contexts’ project, has been funded by the global safety charity, Lloyd’s Register Foundation.

Shifting Sands: New research by Cardiff University environmental scientists and international collaborators changes how we understand dust in Earth’s systems

1 Medi 2023

Mae'r Athro Adrian Chappell yn datgelu gwybodaeth newydd am sut mae allyriadau llwch yn symud yn dymhorol yn rhyngwladol ac yn effeithio ar gydbwysedd ynni a hinsawdd byd-eang.

dust cloud over city

Tywod sy’n symud

16 Awst 2023

Ymchwil newydd gan wyddonwyr amgylcheddol Prifysgol Caerdydd yn newid sut rydym yn deall llwch yn systemau'r Ddaear.

Ffotograffau o ddau ddyn ifanc. Lucas Zazzi Carbone ar y chwith a Piers O'Connor ar y dde.

Podlediad ar gyfer Cennad Arlywyddol Arbennig yr Unol Daleithiau dros faterion yr Hinsawdd

20 Gorffennaf 2023

Graddedigion yn myfyrio ar raglen gyfnewid “hwyl” a “heriol”

Cregyn ffosil microsgopig gwyn ar gefndir du.

Dŵr hallt iawn o Gefnfor India wedi helpu i roi diwedd ar oesoedd yr iâ, yn ôl astudiaeth

11 Gorffennaf 2023

Ymchwil yn amlygu cysylltiad rhwng ymddygiad y system hinsawdd fyd-eang

Gŵyl y Gelli

Arbenigwyr y Brifysgol yn rhannu barn, yn goleuo ac yn ysbrydoli yng Ngŵyl y Gelli 2023

26 Mai 2023

Bydd Cyfres Caerdydd yn dychwelyd i'r Gelli Gandryll

Golygfa danddwr tywyll o dan pelydryn haul glas.

Mae ‘parth y cyfnos’ mewn perygl oherwydd newid yn yr hinsawdd

27 Ebrill 2023

Mae astudiaeth yn rhybuddio bod bywyd ym mharth y cyfnos mewn perygl oherwydd newidiadau yn yr hinsawdd

Drone image of a degraded forest in Malaysian Borneo

Mae coedwigoedd trofannol sy’n adfer ond yn gwrthbwyso chwarter yr allyriadau carbon yn sgîl datgoedwigo trofannol a diraddio coedwigoedd newydd, yn ôl astudiaeth

22 Mawrth 2023

Mae gwyddonwyr yn defnyddio data lloerenni i amcangyfrifo’r graddau y bydd stoc carbon yn adfer ledled rhanbarthau trofannol yr Amazon, Canolbarth Affrica a Borneo

Move Software

Petroleum Experts yn rhoi gwerth £1.9 miliwn o drwyddedau meddalwedd

30 Ionawr 2023

Trwyddedau meddalwedd newydd ar gyfer ein Labordy Seismig 3D

Academydd o Gaerdydd ymhlith aelodau cyntaf Academi Ifanc y DU

16 Ionawr 2023

Mae Dr Aiditee Mitra yn un o aelodau cyntaf Academi Ifanc newydd y DU

Gallai tirlithriadau hynafol helpu i fod yn ymwybodol o beryglon tswnami

5 Rhagfyr 2022

Study reconstructs ancient oceans and hazards to understand devastating landslide-generated tsunamis