Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd yn cynnal Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol

30 Hydref 2019

Festival of Social Science 2019

Bydd ymchwil Prifysgol Caerdydd ym maes y gwyddorau cymdeithasol yn cael ei dathlu a’i thrafod yn ystod wythnos o ddigwyddiadau.

Eleni, hon fydd pedwaredd Ŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd wedi'i threfnu mewn cysylltiad â'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC). Ei nod yw cyflwyno ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol a gynhelir ym mhrifysgolion y DU i'r cyhoedd.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn sbarduno’r Ŵyl gyda lansiad ddydd Gwener 1 Tachwedd 2019 yn y Cornerstone yng Nghaerdydd.

Cynhelir y digwyddiad o 2 tan 9 Tachwedd 2019, a bydd ymchwil mewn meysydd mor amrywiol ag iechyd meddwl a lles, y gyfraith a gwleidyddiaeth, cynaliadwyedd a diwygiadau addysgol yn cael eu rhannu ag ystod eang o gynulleidfaoedd ar draws de Cymru.

Mae’r 12 o ddigwyddiadau’n cynnwys taith y tu ôl i lenni archifdy Sain Ffagan, trafodaeth fydd yn gofyn ai rhentu nwyddau ail-law yw’r dyfodol o ran defnyddio nwyddau, a thrafodaeth am ddyfodol democratiaeth yng Nghymru.

Yn ôl yr Athro Gillian Bristow, Deon Ymchwil Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd ac Athro Daearyddiaeth Economaidd: “Mae’n bleser gennym gynnal Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC arall eleni.

“Mae’r digwyddiadau’n gyfle i bobl glywed am ystod ehangach ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol a gynhelir ar draws y Brifysgol a sut mae’n effeithio ar gymdeithas, ar ffyrdd o fyw a gweithio, ar bolisïau’r llywodraeth, ac ar iechyd, diogelwch a lles pobl.

Mae ymchwil celfyddydau, dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol y Brifysgol yn cynnwys meysydd fel y diwydiannau digidol, creadigol a diwylliannol; llywodraethiant datganoledig, trefol a rhanbarthol; teulu, rhywedd, hawliau dynol; iechyd, meddygaeth ac anabledd; cynaliadwyedd a'r amgylchedd; addysg; gwaith; data gwyddorau cymdeithasol; troseddu a diogelwch; a diwylliannau, credoau ac ieithoedd dynol.

Mae'r Brifysgol yn datblygu SPARK – parc ymchwil cyntaf y byd ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol. Mae SPARK ar Gampws Arloesedd Caerdydd, a bydd yn ganolfan ar gyfer ymchwil gwyddorau cymdeithasol ar draws y Brifysgol ac yn dod ag academyddion a sefydliadau polisïau ac arferion ynghyd i ddatblygu atebion newydd i heriau byd eang pwysig.

Mae'r digwyddiadau yn ystod yr wythnos yn rhad ac am ddim ond rhaid cadw lle. I weld yr amserlen lawn, ewch i: https://www.cardiff.ac.uk/cy/festival-of-social-sciences

https://youtu.be/AOae0Kv_Zlc

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.