Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion diweddaraf

Feed, Food & Future yn ffit naturiol i Medicentre Caerdydd

19 Gorffennaf 2024

Medicentre Caerdydd wedi croesau’r arloeswyr ym meysydd bwyd-amaeth a’r gwyddorau bywyd Feed, Food & Future i’w chymuned sy’n tyfu o arbenigwyr.

Dyn ifanc yn cael ei lun wedi’i dynnu mewn gwisg graddio Prifysgol Caerdydd.

“Gweld mathemateg yn arf bwerus” yn allweddol i lwyddiant myfyriwr PhD

19 Gorffennaf 2024

Joshua Moore yn graddio gyda PhD mewn Mathemateg yn rhan o Raddedigion 2024

Dyn yn sefyll o flaen carreg y Cewri.

"Do’n i ddim yn meddwl bod gyrfa yn y celfyddydau yn bosibl i rywun fel fi - ond dwi bellach yn dilyn fy mreuddwyd"

19 Gorffennaf 2024

Mae un o raddedigion Archaeoleg wedi ennill ysgoloriaeth i astudio gradd meistr yn Rhydychen.

Dyn ifanc yn cael tynnu ei lun yn un o gynau graddio Prifysgol Caerdydd.

Mae hyrwyddwr cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn gobeithio cael “effaith fawr” ar ôl graddio

18 Gorffennaf 2024

Bydd Nils Rehm, un o Raddedigion 2024, yn graddio gydag MPhys mewn Astroffiseg

Sian Hart

“Dyma'r peth gorau imi ei wneud erioed” yn ôl un o fyfyrwyr y Llwybrau

17 Gorffennaf 2024

Bydd Sian Hart, sy’n 55 oed, yn graddio mewn Hanes ar ôl astudio'n rhan-amser

Dyn yn gwisgo gynau graddio Prifysgol Caerdydd

Roedd astudio semester dramor, cymryd rhan yn EXPO Dubai a mynd i Worthy Farm yn “brofiad arbennig a gwerth chweil”

17 Gorffennaf 2024

Mae Dominic Dattero-Snell, sy’n rhan o Raddedigion Prifysgol Caerdydd 2024, wedi graddio gyda PhD mewn Peirianneg

Dyn yn rhoi cyflwyniad.

“Roedd cael diddordeb personol yn fy ymchwil wedi gwneud i mi eisiau llwyddo mwy fyth”

16 Gorffennaf 2024

Mae ymchwil Felix Shi yn canolbwyntio ar y rhwystrau y mae pobl anabl yn eu profi yn y farchnad lafur.

Sidsel Koop

“Does dim rhaid ichi ddilyn y llwybr syth i lwyddo mewn bywyd”

15 Gorffennaf 2024

A hithau’n graddio â gradd dosbarth cyntaf mewn Seicoleg, nod Sidsel yw cynnig persbectif niwroamrywiaeth a gwneud gwahaniaeth.

“Rydw i eisiau cael effaith mewn cymunedau ble bynnag ydw i”

15 Gorffennaf 2024

Myfyriwr sy’n derbyn Ysgoloriaeth Stephen Lawrence yn graddio'r wythnos hon ar ôl ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr y gyfraith

Cyhoeddi Cymrodyr Er Anrhydedd cyn yr wythnos graddio

15 Gorffennaf 2024

Dyfernir gwobrau i unigolion sy'n gwneud gwahaniaeth i’r gymdeithas.

Pobl yn cerdded o gwmpas stiwdio

Treialwyd Canolfannau Clwstwr y Diwydiannau Creadigol yng Nghasnewydd, Sir Fynwy a Rhondda Cynon Taf

10 Gorffennaf 2024

Treialwyd Canolfannau Clwstwr y Diwydiannau Creadigol yng Nghasnewydd, Sir Fynwy a Rhondda Cynon Taf

Gwyddonydd yn cynnal arbrawf yn y labordy

Partneriaeth i greu technoleg ar gyfer diwydiant cemegol cynaliadwy

9 Gorffennaf 2024

Bydd grant gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) yn dwyn arbenigedd a chyfleusterau ynghyd o bob cwr o’r DU ac Ewrop

Plant ysgol yn gwneud pos gyda llythrennau a rhifau

Ystafell ddianc sy’n seiliedig ar waith Alan Turing yn dangos mai mwy na rhifau’n unig yw mathemateg

3 Gorffennaf 2024

Sgiliau datrys problemau, gwaith tîm a dyfalbarhad yn allweddol i fynd i’r afael â’r her

Goruchaf Lys yn yr UDA

Dyfarniadau ar erthyliad yn UDA: Dadansoddiad ieithyddol-gyfreithiol o’r briffiau amicus yn dangos bod menywod yn colli galluedd, a hynny ar ddwy ochr y ddadl

3 Gorffennaf 2024

Astudiodd academyddion gannoedd o ddogfennau a gafodd eu cyflwyno yn sgil achos llys Roe v. Wade, ac achosion llys eraill o bwys

Yr Athro Julie Williams

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar am ei gweledigaeth a'i harweinyddiaeth”

3 Gorffennaf 2024

Mae’r Athro Julie Williams, cyfarwyddwr cyntaf Sefydliad Ymchwil Dementia’r DU (UK DRI) ym Mhrifysgol Caerdydd yn camu i’r naill ochr ar ôl saith mlynedd

Y tîm Amburn.

Mae boeler cyntaf y byd sy’n defnyddio ager amonia wedi symud i'r cam nesaf o brofi

1 Gorffennaf 2024

Mae ymchwilwyr yn y Sefydliad Arloesi Sero Net wedi dechrau profi math newydd o foeler amonia carbon isel ar y safle ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cardiff University Main Building

Anrhydedd Pen-blwydd y Brenin ar gyfer academydd i gydnabod ei wasanaethau i wrth-hiliaeth

1 Gorffennaf 2024

Cafodd yr Athro Emmanuel Ogbonna ei urddo’n Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE)

Julie Williams

Gwobr am wneud cyfraniad rhagorol i faes niwrowyddoniaeth

1 Gorffennaf 2024

Yr Athro Julie Williams yn ennill y wobr Cyfraniad Rhagorol i Faes Niwrowyddoniaeth gan Gymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain

Mae ImmunoServ wedi ymuno â Medicentre Caerdydd

1 Gorffennaf 2024

The Welsh scientists that created a unique kit to test Covid-19 immunity have moved their team into Cardiff Medicentre.

Graduates with red ceremony dress

Graddedigion Prifysgol Caerdydd ymhlith graddedigion mwyaf cyflogadwy’r DU

27 Mehefin 2024

Data arolwg Hynt Graddedigion 2021/22 wedi’u rhyddhau

People shopping at farmers market

Mae peidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn tanseilio cefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw

25 Mehefin 2024

Mae’r 'disgyrsiau oedi' ynghlwm wrth beidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn effeithio ar gefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw o ran yr hinsawdd

Mae Medicentre Caerdydd wedi cynnal digwyddiad i hybu cydweithio rhwng y byd academaidd a byd diwydiant

24 Mehefin 2024

Academic and industry experts have been brought together to foster innovation and unlock collaborative potential.

Cloddio archaeoleg

Archeolegwyr gwirfoddol yn cloddio'n ddyfnach yn un o barciau’r ddinas

21 Mehefin 2024

Gwaith cloddio sy'n ceisio datgelu hanes Caerdydd yn ailddechrau

Canfuwyd 'cemegau am byth' mewn dyfrgwn yn Lloegr

17 Mehefin 2024

PFAS, also known as ‘forever chemicals’, have been found in English otters

Taith o amgylch y cyfleusterau efelychu newydd agoriad safle newydd Heath Park West

Cartref newydd i Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

13 Mehefin 2024

Agorwyd cartref newydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd gan Eluned Morgan, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol.