Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion diweddaraf

Three men and one woman sit on the steps inside spark and smile at the camera

Empirisys yn cymryd ei le yn sbarc|spark

25 Ionawr 2023

Cwmni ym maes gwyddor data’n ymuno ag Arloesedd Caerdydd

Stock image of coronavirus

Mynd i'r afael â heintiau sy'n trosglwyddo o anifeiliaid i bobl

24 Ionawr 2023

Cyllid o £6.6 miliwn i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr i adnabod a rheoli heintiau milheintiol

Two men shake hands having signed documents on the table in front of them

Prifysgol Caerdydd yn arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth electroneg pŵer gyda CSA Catapult

24 Ionawr 2023

Y bartneriaeth i feithrin sgiliau a thalent ym maes electroneg pŵer

Happy high school students and a teaching assistant are laughing at their teacher who is out of the frame, during a school lesson.

Cefnogi'r cwricwlwm Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (RSE) newydd

24 Ionawr 2023

Lansio adnoddau dwyieithog rhad ac am ddim i athrawon yng Nghymru a Lloegr

Mae trais a cham-drin eithafol yn gyffredin mewn ceginau elitaidd ledled y byd, yn ôl astudiaeth

23 Ionawr 2023

Mae ymchwil yn codi'r caead ar y pwysau y bydd pobl yn eu hwynebu yn y bwytai mwyaf eu bri

Concentric Health staff members

Concentric Health yn defnyddio mannau cydweithio yn sbarc | spark

18 Ionawr 2023

Mae cwmni meddalwedd sy'n ymroddedig i helpu cleifion a chlinigwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am driniaeth yn defnyddio'r mannau cydweithio yn sbarc | spark.

Isaac Daniels, CCI; Tetiana Kulik, Chuiko Institute of Surface Chemistry at the National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv; Professor Duncan Wass, Director, Cardiff Catalysis Institute; Professor Ben Feringa; Naomi Lawes, CCI

Enillydd Gwobr Nobel yn annerch Cynhadledd CCI

16 Ionawr 2023

Enillydd Gwobr Nobel yn annerch Cynhadledd CCI Yr Athro Ben Feringa yn nodi'r 9fed digwyddiad blynyddol

HR excellence logo

Cedwir Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil ar ôl adolygiad 12 mlynedd

16 Ionawr 2023

Rydym wedi cadw ein Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil yn dilyn adolygiad allanol llwyddiannus o sut rydym yn cefnogi ein staff ymchwil a'u datblygiad.

Wastewater samples being collected at Dŵr Cymru Welsh Water treatment works

Profi dŵr gwastraff i ganfod Covid-19 a chlefydau trosglwyddadwy

16 Ionawr 2023

Bellach, bydd monitro dŵr gwastraff yn olrhain lefelau clefydau trosglwyddadwy mewn ysbytai

Professor Colin Riordan

Anrhydeddau Blwyddyn Newydd

12 Ionawr 2023

Cydnabyddiaeth i gymuned y Brifysgol am gyflawniadau eithriadol

A map of the USA showing all of the cities who have adopted the Cardiff Model

Un ar bymtheg o ddinasoedd yn yr Unol Daleithiau yn Rhwydwaith Cenedlaethol Atal Trais Caerdydd

11 Ionawr 2023

System yn cael ei mabwysiadu o'r un arfordir i'r llall

Headshot of Professor Colin Riordan

CBE i’r Is-Ganghellor

3 Ionawr 2023

Yr Athro Colin Riordan wedi’i anrhydeddu’n Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2023

A community event held by the CAER Project

Gwobr yn cydnabod ymrwymiad y Brifysgol i ymgysylltu â'r cyhoedd

20 Rhagfyr 2022

Dyfrnod Ymgysylltu Arian a roddwyd gan y Ganolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd (NCCPE)

A Medicentre staff member works on a machine

Canolfan Medicentre Caerdydd yn dathlu 30 mlynedd

19 Rhagfyr 2022

Pen-blwydd carreg filltir ar gyfer canolfan technoleg bioleg a meddygol

Robotic arms in action in a manufacturing environment

ASTUTE 2020+ yn cyfrannu £541 miliwn at economi Cymru

15 Rhagfyr 2022

Cydweithredu rhwng diwydiant ac academia yn dwyn ffrwyth i’r sector gweithgynhyrchu

Attendees at the annual investment showcase and an awards celebration

Technoleg Caerdydd yn cael cryn sylw yng Ngwobrau SETsquared

13 Rhagfyr 2022

MeOmics a Mole yn disgleirio yn yr Arddangosfa ar gyfer Buddsoddi a’r Digwyddiad Dathlu Effaith

Young woman cuts ribbon with crowd of people and playing fields behind her

Chwaraeon prifysgol a chymunedol yn cychwyn ar safle wedi'i ailddatblygu yn Nwyrain Caerdydd

9 Rhagfyr 2022

Partnership with Council, Cardiff City House of Sport and Sport Wales delivers new training and playing facilities

Dangosir dwy olygfa o'r un gwrthrych, Nifwl y Cylch Deheuol, ochr yn ochr. Mae'r ddau yn cynnwys cefndiroedd du gyda sêr llachar bach a galaethau pell.

Mae seryddwyr yn parhau i ddatrys dirgelion sêr wedi marwolaeth mewn delweddau newydd o delesgop gofod

8 Rhagfyr 2022

JWST yn datgelu cymhlethdod strwythur serol yn fwy manwl nag erioed o'r blaen

School children in a lab cheerfully take part in an activity

Prifysgol y Plant yn cael ei chyflwyno'n ehangach yng Nghaerdydd

8 Rhagfyr 2022

Bydd disgyblion o bob cefndir yn gallu ennill Pasbort i'r Ddinas

Buddsoddiad o £9m i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

7 Rhagfyr 2022

Bydd y cyllid yn cefnogi gwaith parhaol y ganolfan wrth iddi fynd i'r afael â heriau mawr ym maes polisïau

Two men working together to build a wooden stool

Llunio Lles – partneriaeth iechyd ac iacháu

6 Rhagfyr 2022

Cymorth gan Fathom a Phrifysgol Caerdydd ym maes lles

A fourteen year old Caucasian girl tests her blood sugar levels on her reader at her dining room table.

Mae plant â diabetes math 1 yn colli mwy o ysgol na phlant eraill, yn ôl astudiaeth

1 Rhagfyr 2022

Astudiaeth dan arweiniad Prifysgol Caerdydd a asesodd y cysylltiadau rhwng diabetes a chyrhaeddiad addysgol

Professor Stuart Taylor accepting the Sir John Meurig Thomas medal at the UK Catalysis Hub Winter Conference 2022

Medal Catalysis Syr John Meurig Thomas 2022

1 Rhagfyr 2022

Mae'r wobr yn cydnabod effaith ymchwilydd ym maes gwyddoniaeth gatalytig yn ogystal â’r defnydd a wneir o’r ymchwil wedyn

Teamwork of businesspeople work together and combine pieces of gears stock image

Lansio rhwydwaith academaidd newydd sy’n hyrwyddo ymchwil ar bolisïau cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth

1 Rhagfyr 2022

Mae PolicyWISE yn dwyn ynghyd academyddion a llunwyr polisïau

Teen girl using laptop in bed stock photo

Lles y glasoed yn gwella yn sgîl cadw mewn cysylltiad â ffrindiau agos ar-lein

1 Rhagfyr 2022

Mae cyfathrebu'n aml â ffrindiau go iawn yn gysylltiedig â gwell iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, ond mae cyfeillgarwch rhithwir-yn-unig yn gysylltiedig â lles gwaeth.