Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Yr Ysgol Ieithoedd Modern

Grŵp o bobl yn sefyll mewn darlithfa yn gwenu ar y camera.

Yr Ysgol Ieithoedd Modern yn cynnal symposiwm rhyngwladol ar ddiwylliannau sgrîn yn Nwyrain Asia

17 Mehefin 2024

Daeth academyddion o bob cwr o'r byd at ei gilydd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern yn ddiweddar i drafod eu gwaith ymchwil ar fenywod tramgwyddus yn niwylliannau sgrîn cymunedau Dwyrain Asia a’u diaspora.

Mae dwy fenyw yn sefyll o flaen poster mawr ac yn gwenu wrth y camera.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn mynd i ddigwyddiad llenyddol

8 Ebrill 2024

Fe aeth myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd i ddigwyddiad llenyddol unwaith eto, gan chwarae rhan mewn dyfarnu gwobr lenyddol fawreddog yn Ffrainc.

Ystafell o ddisgyblion benywaidd yn edrych ar ei gilydd ac yn gwenu.

Lansio cynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar gyfer 2024

18 Mawrth 2024

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi lansio ei gynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar gyfer 2024.

Grŵp o bobl yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera. Mae rhai pobl yn sefyll ac eraill yn penlinio.

Cystadleuaeth areithio Siapanaeg yn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd

18 Mawrth 2024

Mae cystadleuaeth areithio Siapanaeg flynyddol wedi dychwelyd i Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd.

Pen draig goch ac aur wedi'i wneud allan o falwnau.

Sefydliad Confucius Caerdydd yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

4 Mawrth 2024

Mae staff yn Sefydliad Confucius Caerdydd wedi trefnu a chyfrannu at ddigwyddiadau ledled Caerdydd i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Merch yn chwarae ffliwt ar lwyfan o flaen cynulleidfa. Mae dyn yn chwarae'r piano.

Canu carolau Nadolig rhyngwladol yn lledaenu llawenydd yr ŵyl ar draws y brifysgol

19 Rhagfyr 2023

Bu i gydweithwyr ar draws Prifysgol Caerdydd ymgynnull ynghyd i ddathlu'r Nadolig drwy ganu carolau Nadoligaidd rhyngwladol.

Llun o ddynes yn dathlu Holi.

Rhaglen meistr newydd sbon wedi’i lansio ar gyfer 2024

6 Rhagfyr 2023

Mae rhaglen meistr newydd sbon, a fydd yn cael ei harwain gan yr Ysgol Ieithoedd Modern, wedi’i chyhoeddi ar gyfer 2024.

 Menyw yn sefyll ger taflunydd yn rhoi cyflwyniad.

Ysgol yn dathlu Cymrodorion Marie Skłodowska-Curie

11 Hydref 2023

Cafwyd digwyddiad arbennig yn yr Ysgol Ieithoedd Modern i ddathlu Cymrodyr Ôl-ddoethurol Marie Skłodowska-Curie yr ysgol.

Grŵp o bobl mewn ystafell yn gwenu ar y camera. Mae rhai pobl yn sefyll ac eraill yn penlinio.

Gweithdy ymchwil yn llwyddiant ysgubol

6 Medi 2023

Mae gweithdy ymchwil a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr Ysgol Ieithoedd Modern wedi bod yn llwyddiant mawr.

5 CCI tutors hands held raise to the audience

15 mlynedd o Sefydliad Confucius Caerdydd

11 Awst 2023

Cardiff Confucius Institute celebrates 15 years of Chinese language teaching in Wales

Menyw ifanc yn gwenu at y camera ar ddiwrnod braf.

Myfyrwraig yn cael cymrodoriaeth â sefydliad rhyngwladol

7 Awst 2023

Mae myfyrwraig ôl-raddedig yn yr Ysgol Ieithoedd Modern wedi ennill cymrodoriaeth gyda sefydliad rhyngwladol.

Grŵp o fenywod yn gwenu ar y camera.

Tystiolaeth ysgrifenedig un goroeswr yr Holocost ar gael yn y Saesneg am y tro cyntaf diolch i fyfyrwyr prifysgol

2 Awst 2023

Mae myfyrwyr o'r Ysgol Ieithoedd Modern wedi cynorthwyo gyda sicrhau bod tystiolaeth ysgrifenedig un goroeswr yr Holocost ar gael yn y Saesneg am y tro cyntaf erioed, diolch i brosiect ymchwil diweddar.

Grŵp o bobl yn sefyll y tu allan i adeilad yn gwenu ar y camera.

Cynhadledd yn blatfform i arddangos ymchwil ysgol

27 Gorffennaf 2023

Postgraduate research conducted by students at the School of Modern Languages has been showcased at a recent conference.

 rhywun yn sefyll o flaen arwydd sy'n dweud yr Ysgol Ieithoedd Modern.

“Mae cefnogaeth cyfoedion mor bwysig: os yw’n gwneud i rywun deimlo’n llai unig, rydw i wedi gwneud fy ngwaith”

20 Gorffennaf 2023

Mae gwaith myfyriwr yn mentora eraill yn nodi dechrau eu taith addysgu

Student artwork held up to camera

Plethu Hanesion Gwlân o Gymru a Chaethwasiaeth ynghyd

5 Gorffennaf 2023

Mae hanes trefedigol diwydiant gwlân Cymru yn destun ymchwil academyddion ac artistiaid o fyfyrwyr

Side view of school kids sitting on cushions and studying over books in a library at school against bookshelves in background

Disgyblion ysgol gynradd i gael cymorth darllen a llythrennedd gan fyfyrwyr sy’n mentora

15 Mehefin 2023

Ehangu fformiwla lwyddiannus a ddyfeisiwyd gan y prosiect mentora Ieithoedd Tramor Modern

Shot camera canolig o fenyw yn edrych ar y camera.

Cydnabod academydd yn rhyngwladol am ei gwaith yn hyrwyddo amlieithrwydd

26 Mai 2023

Dyfarnwyd y Chevalier dans l'Ordre National du Mérite i’r Athro Claire Gorrara

Menyw sy'n gwisgo ffrog goch yn cyflwyno cyflwyniad Powerpoint i ystafell o bobl

Lansio pecyn cymorth iaith ar gyfer ysgolion cynradd yn swyddogol

24 Mai 2023

Mae pecyn cymorth iaith cynradd sydd wedi'i fwriadu ar gyfer dysgwyr ysgolion cynradd wedi cael ei lansio'n swyddogol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dwy fenyw ifanc yn gwenu at y camera yn sefyll mewn cyntedd ger poster.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cymryd rhan mewn digwyddiad llenyddol mawreddog

19 Mai 2023

Mae myfyrwyr o Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd wedi chwarae rhan mewn dyfarnu gwobr lenyddol fawreddog Ffrainc.

Ieithoedd i Bawb

18 Ionawr 2023

Gallwch gyflwyno cais nawr