Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Graeme Garrard

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ethol Athro Caerdydd yn Gymrawd

23 Mai 2024

Mae Damcaniaethwr Gwleidyddol o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi cael ei ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sy'n cynrychioli'r gorau o fywyd academaidd, diwylliannol a dinesig Cymru.

From left to right: Revd Richard Davies (Vicar of Little Newcastle); Norman Doe (School of Law and Politics); Rosie Davies (Assistant Head Teacher, Ysgol Dyffryn Taf); Gerald Davies (Former WRU President); Very Revd Sarah Rowlands (Dean of St Davids Cathedral); Christoper Limbert (Vicar Choral and Cathedral Office Manager, St Davids Cathedral); Arwel Davies (Chapter Clerk, St Davids Cathedral); Stephen Homer (Retired Librarian); Paul Russell (Cambridge University).

Thrice to Rome yn mynd ar daith eglwysig

22 Mai 2024

Mae drama a ysgrifennwyd gan Athro’r Gyfraith o Gaerdydd ar daith i nifer o safleoedd eglwysig o bwys, gydag aelodau newydd o'r cast yn ymuno ar gyfer pob perfformiad.

Llaw menyw yn defnyddio Ffôn Symudol

Colli cyfleoedd cynnar i nodi terfysgwyr oherwydd diffygion yng nghyfreithiau rhannu data’r DU, yn ôl ymchwil y Brifysgol

23 Ebrill 2024

Dim rhaid i sefydliadau rannu gwybodaeth am weithgarwch twyllodrus o dan y fframwaith ac yn ôl y gyfraith gyfredol

Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd Winky Yu gyda Robbie Burke, cynrychiolydd Barbi Global, noddwr Gwobr Llywydd Gorau Cymdeithas y Gyfraith. Credyd llun: Law Careers.Net

Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd yn cael ei henwi fel y gorau yn y DU

4 Ebrill 2024

Yn ddiweddar enwyd Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn Llywydd Gorau Cymdeithas y Gyfraith yn y DU!

 Cliona Tanner-Smith a Hannah Williams

Tîm o Brifysgol Caerdydd ar ben y rhestr yng Nghymru mewn her negodi flynyddol

3 Ebrill 2024

Yn ddiweddar, daeth dau fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd yn ail mewn cystadleuaeth flynyddol pan fydd ymgeiswyr o bob rhan o'r DU yn negodi eu ffordd i’r brig!

A young girl in Africa smiles at the camera infront of a class of peers.

Defnyddio ymchwil i alluogi merched i siarad am iechyd rhywiol ac atgenhedlu

7 Mawrth 2024

Mae darlithydd yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi ymuno ag elusen ryngwladol flaenllaw i blant er mwyn darparu rhaglen radio gyda'r nod o ysgogi sgyrsiau am hawliau merched yn Benin, Gorllewin Affrica.

Professor Ambreena Manji

Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol yn croesawu ysgolhaig Cyfraith a Chymdeithas Affrica yn Gymrawd

4 Mawrth 2024

Mae ysgolhaig cyfreithiol toreithiog wedi cael ei ethol i Gymrodoriaeth Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (Academy of Social Sciences) fis Mawrth eleni.

A power station in New Zealand

Goruchaf Lys Seland Newydd yn defnyddio ymchwil y gyfraith gan Brifysgol Caerdydd mewn achos newid hinsawdd o broffil uchel

28 Chwefror 2024

Mae ymchwil gan academydd y gyfraith o Brifysgol Caerdydd wedi'i ddyfynnu gan Oruchaf Lys Seland Newydd mewn dyfarniad a allai effeithio ar y ffordd rydyn ni’n edrych ar newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau yn y dyfodol.

Yr Athro Norman Doe

Rôl Cwnsler y Brenin er Anrhydedd i Athro Cyfraith Ganonaidd

20 Chwefror 2024

Mae Ei Fawrhydi'r Brenin wedi penodi Athro Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn Gwnsler y Brenin er Anrhydedd newydd (KC Honoris Causa).

Yr Athro Norman Doe, Ei Holl-Sancteiddrwydd Bartholomew, Patriarch Eciwmenaidd Caergystennin a'r Grand Ecclesiarch Aetios.

Yr Athro a'r Patriarch

9 Chwefror 2024

Teithiodd Athro o Gaerdydd i Istanbul ym mis Rhagfyr i gwrdd ag arweinydd ysbrydol Eglwys Uniongred y Dwyrain sydd â thros 220 miliwn o ddilynwyr o ledled y byd.

dau berson yn eistedd wrth fwrdd

Democratiaeth yng Nghymru mewn perygl oni bai bod newidiadau’n cael eu gwneud ar frys, meddai comisiwn cyfansoddiadol

25 Ionawr 2024

Yr Athro Laura McAllister wedi cyd-gadeirio’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Llun o’r Athro Edwin Egede (canol) gyda'r Athro Makane Mbengue, Llywydd Cymdeithas Cyfraith Ryngwladol Affrica a Tafadzwa Pasipanodya, Is-lywydd y Gymdeithas a phartner yn y cwmni cyfreithiol rhyngwladol, Foley Hoag LLP.

Dathlu Athro o Gaerdydd mewn digwyddiad gwobrwyo ym maes cyfraith ryngwladol

18 Ionawr 2024

Mae Athro yng Nghaerdydd ym maes Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cael ei gydnabod am ei gyfraniadau ymchwil rhagorol mewn seremoni wobrwyo arweinyddiaeth fyd-eang.

Ffotograff o saith ymchwilydd ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad cyflwyno ymchwil Prifysgol Caerdydd ar Affrica

14 Rhagfyr 2023

Digwyddiad sy’n dod â staff y Brifysgol ynghyd i ysbrydoli rhagor o waith ar Affrica.

A small green world in someone's hands

Senedd Cymru yn clywed gan fyfyrwyr pro bono ar yr hawl i’r cyhoedd weld gwybodaeth amgylcheddol

11 Rhagfyr 2023

Ym mis Tachwedd eleni, gwnaeth myfyrwyr sy'n effro i’r amgylchedd yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth gael profiad go iawn o’r gyfraith ar waith pan drafodwyd ac ystyriwyd eu gwaith yn Senedd Cymru.

Ukraine Project Cymru award winners

Cinio blynyddol Cymdeithas y Gyfraith yn dathlu cynllun pro bono Caerdydd

7 Rhagfyr 2023

Mae gwasanaeth cyngor cyfreithiol am ddim i bobol Wcráin wedi ennill y Fenter Mynediad Gorau i Gyfiawnder yng Nghinio Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd a'r Cylch eleni.

Emily Pemberton

Cynfyfyriwr Cysylltiadau Rhyngwladol yn trafod Cenhedlaeth Windrush ar gyfer rhaglen ddogfen newydd ar S4C

6 Rhagfyr 2023

Mae cynfyfyriwr Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi taflu goleuni ar Genhedlaeth Windrush Cymru mewn rhaglen ddogfen newydd fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon.

Thrice to Rome, was written by Professor Norman Doe

Perfformiad cyntaf yng Nghadeirlan Tyddewi o ddrama'n seiliedig ar ymchwil yn y gyfraith

29 Tachwedd 2023

Fis Hydref eleni, newidiodd Athro o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ei rôl am noson i weld drama yr oedd wedi'i hysgrifennu yn cael ei pherfformio i gynulleidfa lawn yng Nghadeirlan Tyddewi, Sir Benfro.

Nifer y carcharorion o Gymru sy'n cysgu ar y stryd wrth eu rhyddhau yn fwy na threblu mewn blwyddyn

15 Tachwedd 2023

Mae “set barhaus o broblemau” yn dychwelyd wrth i'r system gyfiawnder wella o Covid-19, daw adroddiad i'r casgliad

Professors Russell Sandberg and Jiří Přibáň

Arbenigwyr y Gyfraith o Gaerdydd yn ymuno ag Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol o fri

1 Tachwedd 2023

Fis Hydref eleni, bu i ddau ysgolhaig ym maes y gyfraith o Gaerdydd gael eu hethol i Gymrodoriaeth Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae dirprwyaeth uwch farnwyr ac ynadon Kenya yng Nghaerdydd gyda'r Athro Ambreena Manji (dde) gyda'r Anrhydeddus. Arglwyddes Ustus Philomena Mbete Mwilu (chwith).

Caerdydd yn croesawu barnwyr ac ynadon Cenia

20 Hydref 2023

Fis Medi eleni, ymwelodd dirprwyaeth o uwch farnwyr ac ynadon o Genia â Chaerdydd i drafod cyfleoedd ar gyfer cydweithredu mewn hyfforddiant, ymchwil ac addysg.