Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol y Gymraeg

Fflagiau stryd yn y Gelli Gandryll yn ystod yr ŵyl

Academyddion i rannu eu hymchwil yng Ngŵyl y Gelli

21 Mai 2024

Cynhelir sgyrsiau yn y dathliad blynyddol hwn o lenyddiaeth a'r celfyddydau

Mae dau ddyn yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera. Mae'r ddau ddyn yn gwisgo siwt ac yn sefyll o flaen baner las.

Dathlu cyfraniad un o Athrawon Emeritws yr Ysgol i bolisi iaith

27 Mawrth 2024

Mae arbenigwyr rhyngwladol wedi dod ynghyd i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H. Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.

Dyn yn gwenu ar ddiwrnod heulog.

Cyn-fyfyriwr ymchwil yn cyhoeddi llyfr newydd

29 Chwefror 2024

Mae un o gyn-fyfyrwyr ymchwil Ysgol y Gymraeg wedi cyhoeddi llyfr newydd.

Mae dyn sy'n gwisgo clustffonau yn chwarae bysellfwrdd.

Ymchwilydd yn cyrraedd rhestr fer Cân i Gymru

26 Chwefror 2024

Mae cân un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg wedi cyrraedd rhestr fer Cân i Gymru 2024.

Llun o fenyw yn dal llyfr ac yn gwenu ar y camera.

Cyn-fyfyriwr 'wedi cyffroi’n lân' yn sgîl cyhoeddi ei nofel

8 Rhagfyr 2023

Mae un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi ysgrifennu nofel a gaiff ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

Logo gwyn ar gefndir porffor.

Canlyniadau arolwg gwych a chyfarwyddwr newydd i ganolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd

23 Hydref 2023

Mae canolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd, sydd wedi’i lleoli yn Ysgol y Gymraeg, wedi derbyn adroddiad disglair yn dilyn arolwg diweddar gan Estyn.

Mae dyn sy'n gwisgo siaced glas tywyll a sbectol yn gwenu.

Yn cyflwyno'r myfyriwr PhD, Jack Pulman-Slater

18 Medi 2023

Mae Jack Pulman-Slater yn fyfyriwr ymchwil PhD yn Ysgol y Gymraeg. Isod, mae e'n sôn am ei ymchwil a beth wnaeth ei ddenu i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dwy ddynes a dyn yn sefyll gyda'i gilydd yn gwenu.

Plant ysgolion cynradd yn elwa diolch i’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol

26 Gorffennaf 2023

Mae plant o ddwy ysgol gynradd yng Nghymru wedi datblygu perthynas arbennig gyda’i gilydd diolch i’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol.

Mae dau ddyn yn gwenu at y camera. Mae un dyn yn dal gwobr ac yn gwisgo crys glas siecrog ac mae'r llall yn gwisgo crys gwyn.

Gwobr arbennig i un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg

29 Mehefin 2023

Mae un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi derbyn gwobr addysg uwch mewn seremoni arbennig.

Pedwar person yn sefyll mewn llinell yn gwenu ar y camera. Mae yna ddau ddyn ar y chwith a dwy fenyw ar y dde.

Ysgol y Gymraeg yn croesawu academyddion o Ewrop

2 Mehefin 2023

Mae tri academydd Ewropeaidd wedi ymweld ag Ysgol y Gymraeg yn ddiweddar i drafod y Gymraeg.

Llun o fand yn perfformio. Mae dau o aelodau'r band yn chwarae gitâr trydan ac yn canu ac mae'r aelod arall o'r band yn chwarae'r drymiau.

Aelod o staff Ysgol y Gymraeg yn rhan o ŵyl gerddoriaeth Focus Wales

1 Mehefin 2023

Mae un o staff Ysgol y Gymraeg wedi cymryd rhan mewn gwaith ymchwil mewn gŵyl gerddoriaeth ddiweddar yn Wrecsam.

A singer stands on stage and sings in the foreground with a guitar player in the background

Cerddorion yr iaith Gymraeg a’r iaith Māori dan y llifolau

3 Mai 2023

Mae ymchwilwyr yn astudio beth mae'n ei olygu i fod yn perfformio mewn iaith leiafrifol

Llun o fenyw gyda gwallt golau yn gwenu at y camera gyda chefndir coch.

Cymrodoriaeth er Anrhydedd i gyn-bennaeth yr ysgol

25 Ebrill 2023

Mae cyn-bennaeth Ysgol y Gymraeg, yr Athro Sioned Davies, wedi’i hurddo yn Gymrawd er Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn cyflwyno’r myfyriwr PhD, Assala Mihoubi

25 Ionawr 2023

Buom yn siarad â myfyriwr PHD o Ysgol y Gymraeg, Assala Mihoubi, i ddarganfod mwy am ei hymchwil, yr hyn a’i harweiniodd ati, a pham y byddai’n annog eraill i ddilyn yr un llwybr academaidd.

Yn cyflwyno’r myfyriwr PhD, Kaisa Pankakoski

20 Rhagfyr 2022

Buom yn siarad â myfyriwr PHD o Ysgol y Gymraeg, Kaisa Pankakoski, i ddarganfod mwy am ei hymchwil, yr hyn a’i harweiniodd ati, a pham y byddai’n annog eraill i ddilyn yr un llwybr academaidd.

Cynfyfyriwr o Ysgol y Gymraeg yn cynrychioli Cymru yn y byd

6 Rhagfyr 2022

Derbyniodd Dr Matthew Jones, cynfyfyriwr astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, gydnabyddiaeth arbennig yn y gwobrau ‘tua 30 oed’, sef gwobr ‘Cymru i’r Byd’ yn dilyn ei gyfraniad eithriadol yn hyrwyddo a dathlu’r Gymraeg, a diwylliant a hanes Cymru, ar lwyfan rhyngwladol.

Darlithydd newydd i Ysgol y Gymraeg

5 Rhagfyr 2022

Mae’r ysgol yn croesawu Llewelyn Hopwood fel darlithydd newydd yn gyfrifol am fodiwlau iaith a sgiliau academaidd.

Picture of Colin Williams, male, grey hair and beard

Dathlu ymchwil yr Athro Colin Williams

27 Hydref 2022

Myfyriwr a chydweithwyr yr academydd yn cyfrannu penodau llyfr yn efelychu gwaith ei fywyd

Pobl sy’n torri rheolau a chreu newid: Cyn-fyfyrwyr tua30 sy’n dylanwadu

24 Hydref 2022

Dathlodd Seremoni Wobrwyo (tua)30 gyntaf y Brifysgol lwyddiannau cynfyfyrwyr sydd wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol at eu cymuned, a'r cyfan cyn iddynt gyrraedd 30 oed. Wel, (tua)30 oed.

Offer iaith gydag effaith yn y byd go iawn

18 Hydref 2022

Mae Prifysgol Caerdydd yn arwain ar ddau adnodd newydd i grynhoi testunau Cymraeg yn awtomatig ac i ddatblygu thesawrws ar-lein Cymraeg