Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Picture of David Whitaker winning lifetime achievement award

Yr Ysgol Optometreg yn croesawu’n ôl enillydd Gwobr Cyflawniad Oes uchel ei barch

1 Mawrth 2024

Yr Athro David Whitaker yw enillydd newydd o’r gwobr o fri Cymdeithas yr Optometryddion Gwobr Cyflawniad Oes.

Picture of Optometry Staff and Students in Ghana

Staff Optometreg a Chenhadaeth Newid Bywyd Myfyrwyr yn Ghana

30 Tachwedd 2023

Teithiodd tîm ymroddedig o fyfyrwyr a staff optometreg i Malawi ar genhadaeth i helpu pobl sydd wedi colli rywfaint ar eu golwg, gan ddod â gwasanaethau gofal llygaid a gobaith i gymunedau lleol.

Lord Mayor of Cardiff, John Wild And Joy Myint

Cyn-fyfyriwr Caerdydd, Arglwydd Faer Caerdydd yn ymweld â'r Ysgol Optometreg

7 Tachwedd 2023

Mynychodd Arglwydd Faer Caerdydd ddigwyddiad ymsefydlu myfyrwyr yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg i groesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Professor Joy Myint from the school of Optometry at the Blind Games standing at a podium with a colleague

Y Rôl Dosbarthu Hanfodol Chwaraeodd Athro yng Ngemau'r Byd IBSA

20 Hydref 2023

Yn ddiweddar bu'r Athro Joy Myint, Cyfarwyddwr Dysgu yn yr Ysgol Optometreg, yn ymwneud â threfnu a chyflwyno'r holl ddosbarthiadau athletwyr yng Ngemau'r Byd Ffederasiwn Chwaraeon Deillion Rhyngwladol (IBSA) a gynhaliwyd yn Birmingham.

Photos of the first Minister, head and deputy head of Optometry and PVC Biological and life sciences standing outside the optometry building in Cardiff University

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Chanolfan Gofal Llygaid 'Addysgu a Thrin' yr Ysgol Optometreg

2 Hydref 2023

Yn ddiweddar, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Llywodraeth Cymru, croesawodd yr Ysgol Optometreg y Prif Weinidog i Ganolfan Gofal Llygaid Prifysgol GIG Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Lucky Chukwudi Aziken

Mae staff a myfyrwyr Optometreg yn gwella golwg ac yn rhoi gobaith i gymunedau ym Malawi

15 Medi 2023

Teithiodd tîm ymroddedig o fyfyrwyr a staff optometreg i Malawi ar genhadaeth i helpu pobl sydd wedi colli rywfaint ar eu golwg, gan ddod â gwasanaethau gofal llygaid a gobaith i gymunedau lleol.

The NHS Wales University Eye Care Centre team.

Canolfan Gofal Llygaid yn ennill gwobr Cyfnodolyn y Gwasanaeth Iechyd

30 Mehefin 2023

Y cydweithio rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Phrifysgol Caerdydd: Mae Canolfan Gofal Llygaid Prifysgol GIG Cymru yn ennill gwobr Cyfnodolyn y Gwasanaeth Iechyd am ei waith arloesol.

Enhanced Optical Service Award

Triple Award for School Eye Care Centre

19 Rhagfyr 2022

The NHS Wales University Eye Care Centre (NWUECC) based at the School of Optometry and Vision Sciences has won two national awards.

Optom

Ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad yn y gwaith o sicrhau argaeledd therapi cornbilen sy'n arbed golwg, drwy’r GIG yng Nghymru

13 Mehefin 2022

Mae therapi arbed golwg o'r enw therapi croesgysylltu’r cornbilen wedi'i gymeradwyo'n ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i’w defnyddio i drin cleifion mor ifanc ag 11 oed sy’n dioddef o gyflwr Ceratoconws.

Close up of an eye

Darganfod bôn-gelloedd yn cynnig gobaith newydd i bobl â chlefyd llygaid sych

29 Ebrill 2022

Bu ymchwilwyr o Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhan o dîm o wyddonwyr sydd wedi darganfod sut i gynhyrchu chwarennau dagrau bychain o fôn-gelloedd aml-botensial dynol (iPs) er mwyn mynd i'r afael ag effeithiau clefyd llygaid sych.

Optom clinic

New NHS eye care centre opens at the School of Optometry and Vision Sciences

21 Mawrth 2022

A new NHS Wales University Eye Care Centre has opened at the School of Optometry and Vision Sciences with the aim of reducing hospital waiting times for patients requiring eye care.

Eye examination

Lansio llwybr optometreg sy’n cynnig ffordd wahanol tuag at radd

23 Medi 2021

Ychwanegwyd Optometreg at y portffolio cynyddol o lwybrau gradd sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n cynnig llwybr gwahanol at ennill gradd mewn optometreg.

Close up of an eye

Mewnblaniadau cornbilen synthetig wedi’u datblygu i leddfu’r prinder mewn cornbilennau ar gyfer trawsblaniadau

27 Gorffennaf 2021

Researchers have developed fully synthetic corneal implants that will resolve the corneal tissue shortage faced by traditional corneal transplants.

'Fy mreuddwyd yw na ddylai unrhyw un â syndrom Down orfod teithio i ddod o hyd i ofal llygaid arbenigol'

22 Mehefin 2021

Mae gwasanaeth arloesol Prifysgol Caerdydd yn ysbrydoli lansiad y clinig llygaid cyntaf yn Lloegr ar gyfer pobl â syndrom Down

Working inside Diamond Light Source at night time - a career in science isn't always a 9-5 job!

Women in STEM: Dr Sally Hayes

11 Chwefror 2021

To celebrate International Day of Women and Girls in Science, we wanted to provide an insight into life as a woman working in vision sciences research.

Myfyriwr ôl-raddedig gyda chlaf

Major funding secured to assess the role of community optometry in monitoring eye disease

4 Chwefror 2021

A study to investigate the value of monitoring people with long standing eye conditions in the community, rather than in hospitals, has secured a significant research grant.

ehh innovator

Gwobr ‘Arwr Iechyd Llygaid’ i fyfyriwr PhD

26 Hydref 2020

PhD student, Nikita Thomas, has been awarded an ‘Eye Health Hero’ Award for her outstanding work in developing a visual field-testing device.

Commonwealthlogo

Commonwealth scholarship opportunity announced for 2020

31 Mawrth 2020

We are delighted to launch the 2020 Commonwealth Scholarship programme for applicants from existing Commonwealth countries.

Small boy having eye test

Ymchwilwyr yn cymryd y cam cyntaf tuag at brawf geneteg ar gyfer golwg byr yn ystod plentyndod cynnar

15 Tachwedd 2019

Mae ymchwilwyr o Brifysgolion Caerdydd a Bryste wedi dyfeisio prawf a allai helpu i adnabod plant sydd â risg o ddatblygu cyflwr llygad cyffredin iawn.

Minister Visit

Health Minister opens Glaucoma Centre

27 Medi 2019

Vaughan Gethin AM has officially opened the ODTTC Glaucoma Centre at the School of Optometry and Vision Sciences.