Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio yn ôl dyddiad

Highlights from 2018

Greenland meteorite

Darganfod crater meteorit anferth o dan len iâ'r Ynys Las

Mae gwyddonwyr wedi datguddio crater gwrthdrawiad meteor 31-km o led wedi'i guddio'n ddwfn o dan Rewlif Hiawatha

River Wye

Canfod plastig mewn hanner pryfed dŵr croyw

Ymchwil newydd yn dangos bod microblastigau'n cael eu diystyru mewn ecosystemau afonydd lle maent yn gwenwyno pryfed ac yn peryglu bywyd gwyllt

Uchafbwyntiau 2017

Coffee cup and coffee beans

Lleihau’r defnydd o gwpanau coffi

Mae ymchwil gan Bewley’s a Phrifysgol Caerdydd yn nodi mesurau a all helpu i annog pobl sy’n yfed coffi i ddefnyddio cwpanau amldro

Tu allan i adeilad Hadyn Ellis

Canolfan ymchwil dementia £13m

Prifysgol Caerdydd wedi’i dewis yn ganolfan ar gyfer menter ymchwil fwyaf y DU ym maes dementia

Image of Head of the clinic performing eye test on patient

Gwobr Pen-blwydd y Frenhines i Uned Ymchwil Golwg Syndrom Down Prifysgol Caerdydd

Trawsnewid gofal llygaid a photensial dysgu ar gyfer plant â syndrom Down


Uchafbwyntiau 2016

The Queen arrives at CUBRIC

Y Frenhines yn agor Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Y Parti Brenhinol yn cael eu tywys o amgylch y cyfleuster gwerth £44m sy'n unigryw yn Ewrop

Gravitational waves

Crychdonnau gofod-amser wedi'u canfod am y tro cyntaf

Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn agor ffenestr newydd i'r Bydysawd wrth i donnau disgyrchiant gael eu canfod am y tro cyntaf

Graham Hutchings receiving Regius Professorship

Prifysgol Caerdydd yw’r prifysgol cyntaf yng Nghymru i dderbyn teitl Athro Regius

Cyflwynwyd Gwarant Frenhinol wedi’i llofnodi gan Ei Mawrhydi y Frenhines i Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd i gyflwyno teitl Athro Regius Cemeg yn swyddogol


Uchafbwyntiau 2015

Graham Hutchings

Caerdydd yn ymuno â Chymdeithas Max Planck i ffurfio cynghrair gatalysis o’r radd flaenaf

Bydd Prifysgol Caerdydd yn ymuno â chorff ymchwil blaenllaw yr Almaen i ddatblygu gwaith catalysis

Teresa Rees

Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Anrhydeddau yn cydnabod cymuned Caerdydd

Bangladesh

Dull arloesol o helpu gwlad i benderfynu ar anghenion ynni

Gwaith y Brifysgol o fudd i un o wledydd mwyaf poblog y byd


Uchafbwyntiau 2014

Ref LARGE

Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil

Ymchwil o’r radd flaenaf yn sicrhau’r pumed safle i Gaerdydd yn nhabl prifysgolion y DU

Cardiff Hosts International Rugby Stars

Caerdydd yn cynnal sêr rygbi rhyngwladol

Wrth i gyfres o gemau rhyngwladol rygbi’r undeb yr hydref ddechrau'r penwythnos hwn, bydd Prifysgol Caerdydd yn croesawu pedwar o dimau gorau’r byd o hemisffer y de wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer eu gemau yn erbyn Cymru.

anti-smoking

Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn llywio deddfwriaeth gwrth ysmygu Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru i wahardd ysmygu mewn ceir sy’n cludo plant.


Uchafbwyntiau 2013

Attenborough

Syr David Attenborough yn traddodi darlith ragorol

Llwyddodd Syr David Attenborough, y mae ei waith wedi cwmpasu dros 60 o flynyddoedd, i ysbrydoli cynulleidfa o dros 1000 o bobl yr wythnos hon gyda’i gipolygon personol i rai o’r teuluoedd adar mwyaf dirgel, godidog a lliwgar.

assessing cancer risk

Asesu risg canser

Bydd pobl sydd â risg uchel o gael canser y coluddyn a chanser y groth oherwydd cyflwr genetig yn derbyn diagnosis mwy cywir o ganlyniad i fodel newydd a ddatblygwyd gan dîm o wyddonwyr rhyngwladol.

Carl Bernstein

Newyddiadurwr Watergate yn dod i Gaerdydd

Sesiwn Holi ac Ateb gyda’r newyddiadurwr ymchwiliadol byd-enwog, Carl Bernstein.


Uchafbwyntiau 2012

Online future of higher education

Dyfodol addysg uwch ar-lein

Bydd myfyrwyr o Gymru, ledled y DU ac ym mhob cwr o’r byd yn cael mynediad am ddim i rai o brifysgolion gorau’r byd, diolch i Futurelearn Ltd.

Woman digging in an archaeological trench at Ham Hill

Bryngaer yr Oes Haearn yn datgelu ei chyfrinachau

Mae cloddiadau ym mryngaer gynhanesyddol fwyaf Prydain wedi rhoi cipolwg i archeolegwyr o brifysgolion Caerdydd a Chaergrawnt ar sut beth oedd bywyd yn y gaer dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Four members of Cardiff University rowing quad smiling and waving, wearing their medals

‘Prifysgol sgwlio orau Prydain Fawr’

Perfformiad gwych gan rwyfwyr Caerdydd yn ennyn canmoliaeth gan hyfforddwr rhwyfo Cymru.