Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith rhagorol yn cael ei gydnabod yn y Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth

22 Tachwedd 2019

All winners of the 2019 Celebrating Excellence Awards

Dathlodd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol amryw lwyddiannau yng ngwobrau diweddar Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd.

Mae’r gwobrau’n cydnabod perfformiad rhagorol cydweithwyr ar draws y Brifysgol gan ddathlu cyflawniadau unigolion, timau a gwaith cydweithredol. Eleni roedd 154 o enwebiadau ar draws 15 categori gwobrau.

Cafodd Dr Dawn Mannay wobr am Ragoriaeth mewn Cenhadaeth Ddinesig am ei gwaith wrth wella profiadau addysgol a chanlyniadau i blant a phobl ifanc mewn gofal.

Gan weithio’n wreiddiol i gasglu profiadau 65 o blant a gafodd brofiad o ofal, mae prosiect Dr Mannay ers hynny wedi cynhyrchu ffilmiau, prosiectau celf, dosbarthu cylchgronau i 15,000 o bobl ifanc a gofalwyr maeth yn y DU, creu posteri a thaflenni gwybodaeth a anfonwyd i 1,600 o ysgolion, a threfnu gweithdai a chynadleddau ledled y DU a gysylltodd â thros 1,000 o randdeiliaid allweddol.

Mae cyfraniad sylweddol Dr Mannay tuag at wella profiadau addysgol y 5,555 plentyn a pherson ifanc mewn gofal yng Nghymru yn dangos ei harloesedd a'i gallu i weithio a chynhyrchu ar y cyd.

Cydnabuwyd enillwyr y Wobr Rhagoriaeth mewn Ymchwil, y Sefydliad Ymchwil Troseddu a Diogelwch, am eu gwaith rhagorol ac effeithiol mewn meysydd megis terfysgaeth, trosedd a diogelwch, a chuddwybodaeth genedlaethol.

Cafodd y Sefydliad ei gymeradwyo am ei ddull a ysgogir gan broblemau o ddatrys problemau penodol, a’i hanes o ddatblygu polisïau ac arfer effeithiol ar y lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Cafodd Yvonne Taylor, Rheolwr y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) Wobr Syr Herbert Duthie am Ddatblygu Staff.

Fel rheolwr canolfan sy’n tyfu’n gyflym, â thros 40 aelod o staff, mwy nag 20 prosiect, a dros £10m o gyllid ymchwil, cymeradwywyd Yvonne am ei brwdfrydedd i gadw busnes y ganolfan i fynd rhagddo’n ddidrafferth.

Roedd hefyd o foddhad mawr i’r Ysgol gael pedwar cydweithiwr arall ar rhestrau byr am wobrau:

- Dr Hannah Lillecott ar gyfer Gwobr Academaidd Seren Newydd - Gyrfa Gynnar
- Yr Athro Ian Rees Jones am y Wobr Rhagoriaeth mewn Arwain
- Dr Sophie Hallett am y Wobr Rhagoriaeth mewn Arloesi a Menter
- Dr Sara Jones am y Wobr Rhagoriaeth mewn Cyfraniad Gwirfoddol

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.