Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Feed, Food & Future yn ffit naturiol i Medicentre Caerdydd

19 Gorffennaf 2024

Medicentre Caerdydd wedi croesau’r arloeswyr ym meysydd bwyd-amaeth a’r gwyddorau bywyd Feed, Food & Future i’w chymuned sy’n tyfu o arbenigwyr.

Gwyddonydd yn cynnal arbrawf yn y labordy

Partneriaeth i greu technoleg ar gyfer diwydiant cemegol cynaliadwy

9 Gorffennaf 2024

Bydd grant gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) yn dwyn arbenigedd a chyfleusterau ynghyd o bob cwr o’r DU ac Ewrop

A group of young children sit at a table with a teacher.

Mae data yn allweddol i iechyd cenedlaethau'r dyfodol: Gwersi a rannwyd yn narlith gyhoeddus Sefydliad Waterloo

3 Gorffennaf 2024

Strategic partnerships, data and innovation have the potential to reduce health inequalities in young people.

Goruchaf Lys yn yr UDA

Dyfarniadau ar erthyliad yn UDA: Dadansoddiad ieithyddol-gyfreithiol o’r briffiau amicus yn dangos bod menywod yn colli galluedd, a hynny ar ddwy ochr y ddadl

3 Gorffennaf 2024

Astudiodd academyddion gannoedd o ddogfennau a gafodd eu cyflwyno yn sgil achos llys Roe v. Wade, ac achosion llys eraill o bwys

Yr Athro Julie Williams

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar am ei gweledigaeth a'i harweinyddiaeth”

3 Gorffennaf 2024

Mae’r Athro Julie Williams, cyfarwyddwr cyntaf Sefydliad Ymchwil Dementia’r DU (UK DRI) ym Mhrifysgol Caerdydd yn camu i’r naill ochr ar ôl saith mlynedd

Y tîm Amburn.

Mae boeler cyntaf y byd sy’n defnyddio ager amonia wedi symud i'r cam nesaf o brofi

1 Gorffennaf 2024

Mae ymchwilwyr yn y Sefydliad Arloesi Sero Net wedi dechrau profi math newydd o foeler amonia carbon isel ar y safle ym Mhrifysgol Caerdydd.

Julie Williams

Gwobr am wneud cyfraniad rhagorol i faes niwrowyddoniaeth

1 Gorffennaf 2024

Yr Athro Julie Williams yn ennill y wobr Cyfraniad Rhagorol i Faes Niwrowyddoniaeth gan Gymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain

Mae ImmunoServ wedi ymuno â Medicentre Caerdydd

1 Gorffennaf 2024

The Welsh scientists that created a unique kit to test Covid-19 immunity have moved their team into Cardiff Medicentre.

People shopping at farmers market

Mae peidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn tanseilio cefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw

25 Mehefin 2024

Mae’r 'disgyrsiau oedi' ynghlwm wrth beidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn effeithio ar gefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw o ran yr hinsawdd

Mae Medicentre Caerdydd wedi cynnal digwyddiad i hybu cydweithio rhwng y byd academaidd a byd diwydiant

24 Mehefin 2024

Academic and industry experts have been brought together to foster innovation and unlock collaborative potential.