Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol Busnes Caerdydd

A man presenting at the open house event.

Digwyddiad RemakerSpace yn tynnu sylw at fentrau economi gylchol

29 Chwefror 2024

Yn ddiweddar, croesawyd rhanddeiliaid allweddol i RemakerSpace a oedd yn cynnal digwyddiad tŷ agored i arddangos ei chyfleusterau arloesol.

Astudiaeth ryngwladol newydd ar awyrgylchoedd diogel mewn ysbytai

22 Chwefror 2024

Awyrgylchoedd diogel mewn ysbytai, a all helpu i osgoi niwed i gleifion, yw ffocws astudiaeth ryngwladol newydd dan arweiniad Dr Tracey Rosell yn Ysgol Busnes Caerdydd.

DSV Accelerate Programme Graduates throw graduation caps in the air

Arweinwyr DSV y dyfodol yn graddio o’r Rhaglen Cyflymu

21 Chwefror 2024

Mae carfan Raglen Cyflymu DSV 2023 wedi graddio ar ôl taith blwyddyn.

Awyrlun o afon yn troelli trwy dirwedd

Cyllid i fynd i'r afael â heriau sy'n wynebu cymunedau gwledig Cymru

20 Chwefror 2024

Gobeithion am ddyfodol cynhwysol a chynaliadwy

Dŵr môr budr

Deall budreddi Carthffosydd Cyfunol sy’n gorlifo

19 Chwefror 2024

Mae ymchwilwyr yn dechrau mynd i'r afael â’r heriau yn sgil Carthffosydd Cyfunol sy’n gorlifo er mwyn sicrhau dŵr glanach yn y DU

Mynd i'r afael â heriau cynhyrchiant yng Nghymru

30 Ionawr 2024

Mewn sesiwn friffio brecwast roedd y sylw ar yr heriau pwysig i gynhyrchiant yng Nghymru a'r llwybrau posibl tuag at wella.

Showing illustrations of people in different professions. For example, office worker, Firefighter, gardener, nurse.

Adroddiad newydd yn datgan bod angen newidiadau i gefnogi gweithwyr yng Nghymru

18 Ionawr 2024

Mae adroddiad a luniwyd dan arweiniad yr Athro Jean Jenkins yn tynnu sylw at yr angen am newidiadau yn y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â gwaith a gorfodi hawliau llafur.

Sarah, Jane and Eleri stood by a lake with a traditional Chinese building in the background.

Ailgysylltu â'n cymuned bartner yn Tsieina

16 Ionawr 2024

Ymwelodd yr Athro Eleri Rosier a Dr Jane Haider â Tsieina’n ddiweddar i feithrin perthynas â phartneriaid rhyngwladol Ysgol Busnes Caerdydd.

Dod â busnes yn fyw i ddisgyblion ysgol lleol

8 Ionawr 2024

Ymwelodd plant o ysgol gynradd leol ag Ysgol Busnes Caerdydd i gymryd rhan mewn digwyddiad 'Diwrnod ym Mywyd Person Busnes.'

Mae’r Athro Jane Lynch yn disgleirio mewn gwobrau rhagoriaeth caffael

19 Rhagfyr 2023

Mae'r Athro Jane Lynch wedi ennill Unigolyn y Flwyddyn yng Ngwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) Cymru.

Staff yr Ysgol Busnes yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Dathlu Rhagoriaeth

18 Rhagfyr 2023

Bu i Dr Hakan Karaosman ac Angharad Kearse gael eu cydnabod am gyfraniad rhagorol am eu gwaith.

Hacathon Gwerth Cyhoeddus yn tanio syniadau ac yn sbarduno arloesedd

15 Rhagfyr 2023

Yn ddiweddar cymerodd myfyrwyr ôl-raddedig o Ysgol Busnes Caerdydd ran mewn Hacathon Gwerth Cyhoeddus.

Mae dyn yn sefyll y tu ôl i lectern yn annerch pobl yn ystod digwyddiad

Academyddion a gwleidyddion blaenllaw yn trafod yr heriau polisi mwyaf allweddol sy'n wynebu Cymru

12 Rhagfyr 2023

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn myfyrio ar 10 mlynedd o lwyddiant

Yr Athro Debbie Foster yn cael ei chydnabod yn genedlaethol ar restr Disability Power 100

11 Rhagfyr 2023

Mae Debbie Foster, Athro Cysylltiadau Cyflogaeth ac Amrywiaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, wedi cael ei henwi yn Disability Power 100 fel un o'r 100 o bobl anabl mwyaf dylanwadol yn y DU.

Dathlu ugain mlynedd o'r Cyflog Byw

10 Rhagfyr 2023

Nododd Ysgol Busnes Caerdydd Wythnos Cyflog Byw 2023 gyda sesiwn friffio brecwast a oedd yn amlygu'r rôl ganolog y mae Prifysgol Caerdydd a Chaerdydd fel dinas yn ei chwarae yn y fenter hon.

Arbenigwyr yn trin a thrafod ymchwil arloesol ym maes technoleg ariannol

7 Rhagfyr 2023

Daeth Cynhadledd Technoleg Ariannol Caerdydd â mwy na 100 o arbenigwyr ynghyd i drafod ymchwil arloesol ym mhob un o feysydd technoleg ariannol.

Llwyddiant RemakerSpace yn arwain at greu grŵp crefftau newydd

6 Rhagfyr 2023

Arweiniodd llwyddiant sesiynau rhagarweiniol RemakerSpace, a gafodd eu llunio i hyrwyddo a chefnogi’r gwaith o ymestyn cylch bywyd cynnyrch a'r economi gylchol, at greu grŵp crefftau newydd.

A map of UK with a paper plane and boat

Darlithydd Economeg yn derbyn dyfarniad ymchwil fawreddog

4 Rhagfyr 2023

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil gan ADR DU i Dr Ezgi Kaya, Uwch Ddarlithydd mewn Economeg yn Ysgol Fusnes Caerdydd.

Myfyrwyr yn trawsnewid theori yn ymarfer yng ngwersyll haf Bremen

1 Rhagfyr 2023

Mae grŵp o fyfyrwyr Ysgol Busnes Caerdydd wedi cymryd rhan mewn prosiectau’r byd go iawn mewn cydweithrediad â chwmnïau Almaeneg a'r DU yn rhan o wersyll haf.