Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol Busnes Caerdydd

The Welsh flag in a speech bubble

Modiwl cyfrwng Cymraeg newydd sydd yn canolbwyntio ar reoli busnes ar gyfer busnesau bach a chanolig

6 Mehefin 2024

Mae’r modiwl cyfrwng Cymraeg cyntaf o’i faith erioed sy'n archwilio rheoli busnesau bach wedi’i lansio yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Dr Maryam Lotfi yn cael ei dewis ar gyfer rhaglen fawreddog Crwsibl Cymru

31 Mai 2024

Mae Dr Maryam Lotfi wedi ennill lle nodedig yng Nghrwsibl Cymru 2024, sef rhaglen ddatblygu ar gyfer arweinwyr ymchwil y dyfodol.

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

An illustration of the Earth with a pound sign and a recycle sign

Adroddiad newydd yn tynnu sylw at gaffael gwerth cymdeithasol

23 Mai 2024

Mae adroddiad newydd yn taflu goleuni ar y broses allweddol o integreiddio gwerth cymdeithasol ac arferion caffael.

Professor Maneesh Kumar

Gwobrau Cyfoethogi Bywyd y Myfyrwyr 2024

22 Mai 2024

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn dathlu’r rhai sy’n mynd yr ail filltir i fyfyrwyr yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd y Myfyrwyr.

Professor Kevin Holland

Athro o Ysgol Busnes Caerdydd yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes BAFA

16 Mai 2024

Mae Kevin Holland, Athro Cyfrifeg a Threthiant yn Ysgol Busnes Caerdydd, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes.

A hand holding up the Earth

Athro yn derbyn cymrodoriaeth ymchwil fawreddog i drin a thrafod materion cymdeithasol pwysig

9 Mai 2024

Mae Bahman Rostami-Tabar, Athro Gwyddor Penderfynu ar Sail Data, wedi derbyn Cymrodoriaeth Ymchwil gan Sefydliad Gwybodaeth Uwch Montpellier ar Drawsnewidiadau (MAKIT).

The visitors from DSV

Prif Swyddog Gweithredol DSV Solutions yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd i adeiladu ar bartneriaeth strategol

1 Mai 2024

Ymwelodd Prif Swyddog Gweithredol newydd DSV Solutions, Albert-Derk Bruin â Phrifysgol Caerdydd i gryfhau cysylltiadau ac archwilio cyfleoedd cydweithredol.

Cydnabod aelod o staff academaidd Ysgol Busnes Caerdydd am bapur ymchwil rhyngwladol

1 Mai 2024

Mae Dr Jonathan Preminger wedi derbyn gwobr anrhydeddus gan y Labour and Employment Relations Association (LERA).

Gwobrau lleoliad yn anrhydeddu rhagoriaeth myfyrwyr

25 Ebrill 2024

Yn ddiweddar, cynhaliodd Ysgol Busnes Caerdydd y Gwobrau Lleoliadau Israddedig, gan dynnu sylw at gyflawniadau rhyfeddol ein myfyrwyr yn ystod eu lleoliadau.

Map of UK with network lines

Academyddion yn ennill Gwobr y Papur Gorau am eu hymchwil i ysgogiadau polisi rhanbarthol a her cynhyrchiant y DU

24 Ebrill 2024

Gwnaeth Dr Helen Tilley a’i chyn-gydweithwyr Dr Andrew Connell a Dr Ananya Mukherjee o Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, sy’n rhan o Ysgol Busnes Caerdydd, ennill Gwobr y Papur Gorau 2024 adran Dadleuon Polisi’r cyfnodolyn Regional Studies.

Dr Dnyaneshwar Mogale, Professor Konstantinos Katsikopoulos and Professor Aris Syntetos.smiling at camera.

Archwilio'r rhyngweithio rhwng ymddygiad dynol ac ymchwil gweithrediadau

23 Ebrill 2024

Yn ddiweddar, cyflwynodd yr Athro Konstantinos Katsikopoulos, ymchwilydd o safon ryngwladol ym maes gwyddorau ymddygiad, seminar yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Lansio Cynllun Ysgoloriaethau Gwerth Cyhoeddus (Rhaglenni MBA)

18 Ebrill 2024

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi cynllun Ysgoloriaeth Gwerth Cyhoeddus newydd (Rhaglenni MBA).

Pam na ddylai The Body Shop wedi methu mewn oes lle mae cwsmeriaid eisiau gweld brandiau’n ymgyrchu

11 Ebrill 2024

Mae Dr Zoe Lee wedi cyd-ysgrifennu erthygl yn The Conversation sy'n dadlau na ddylai The Body Shop, sy’n enghraifft fyd-eang o fanwerthu moesegol, fod wedi methu mewn oes lle mae ymgyrchu’n cael y fath sylw.

The students, staff and business school society students partaking in the Realising your Business Potential module.

Cwrs busnes byr yn helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i wella eu sgiliau busnes

21 Mawrth 2024

Mae Dysgu Gydol Oes ac Ysgol Busnes Caerdydd wedi gweithio gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru a myfyrwyr o Gymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd i gyflwyno cwrs busnes am ddim i entrepreneuriaid.

Cornel Stryd Downing

Y tensiynau rhwng gweinidogion a gweision sifil yn cael eu trafod mewn llyfr newydd

19 Mawrth 2024

Yn ôl academydd, mae’r pwysau a ddaeth yn sgîl Brexit a Covid wedi arwain y berthynas hon ar gyfeiliorn

Llun grŵp o bartneriaid prifysgol Canolfan Iechyd Digidol LEAP.

Canolfan iechyd digidol newydd yn lansio ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr

14 Mawrth 2024

Consortiwm i roi hwb i allu iechyd digidol y rhanbarth trwy arweinyddiaeth, ymgysylltu, cyflymu a phartneriaeth

Prif Economegydd Banc Lloegr yn rhoi araith ar bolisi ariannol yn Ysgol Busnes Caerdydd

12 Mawrth 2024

Rhoddodd Huw Pill, Prif Economegydd Banc Lloegr a Chyfarwyddwr Gweithredol Dadansoddi Ariannol, araith ar gyfathrebu polisi ariannol yn Ysgol Busnes Caerdydd yn ddiweddar.

A man presenting at the open house event.

Digwyddiad RemakerSpace yn tynnu sylw at fentrau economi gylchol

29 Chwefror 2024

Yn ddiweddar, croesawyd rhanddeiliaid allweddol i RemakerSpace a oedd yn cynnal digwyddiad tŷ agored i arddangos ei chyfleusterau arloesol.

Astudiaeth ryngwladol newydd ar awyrgylchoedd diogel mewn ysbytai

22 Chwefror 2024

Awyrgylchoedd diogel mewn ysbytai, a all helpu i osgoi niwed i gleifion, yw ffocws astudiaeth ryngwladol newydd dan arweiniad Dr Tracey Rosell yn Ysgol Busnes Caerdydd.