Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol Pensaernïaeth

CIBSE Technical Symposium 2024

Ysgol Pensaernïaeth Cymru i gynnal Symposiwm Technegol Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) 2024.

7 Mai 2024

Dewisodd Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) Gaerdydd i gynnal eu symposiwm technegol blynyddol.

Dathlu ymchwil ac arloesedd yn y Brifysgol yn nigwyddiad Ewropeaidd Dydd Gŵyl Dewi

3 Mawrth 2024

Mae’r brifysgol wedi arddangos enghreifftiau o’i hymchwil ac arloesi blaenllaw yn rhaglen Dydd Gŵyl Dewi Brwsel 2024.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cryfhau’r berthynas â’i phartner blaenoriaeth, Prifysgol Technoleg Dalian, trwy ymweliadau.

26 Chwefror 2024

Ymwelodd dwy garfan o gynrychiolwyr o Brifysgol Dalian ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn gynnar yn 2024

Populous yn ariannu ysgoloriaeth ymchwil PhD ar ddylunio stadiymau a sut mae’n gallu ein helpu i gyrraedd sero net

26 Chwefror 2024

Bydd Populous, sef cwmni sy’n arwain y byd ym maes dylunio stadiymau, yn ariannu PhD llawn amser

Cytundeb partneriaeth newydd wedi'i lofnodi gyda'r Ysgol Cynllunio a Phensaernïaeth yn Delhi

26 Chwefror 2024

Bydd y cytundeb newydd yn cryfhau ein perthynas ac yn meithrin cyfnewid gwybodaeth ar draws ymchwil ac addysg.

Mae podlediad Pensaernïaeth i Blant a grëwyd gan diwtor dylunio WSA wedi cael ei lawrlwytho’n fwy na 1500 o weithiau

31 Ionawr 2024

Mae Pensaernïaeth i Blant yn gyfres o bodlediadau wythnosol, sy’n cael ei lansio bob dydd Sadwrn, ac ar hyn o bryd mae ganddi dros 30 pennod o sgyrsiau craff am sawl math o addysgeg ddysgu.

Consortiwm Prifysgol Caerdydd yn ennill grant newydd ar gyfer archwilio mannau dysgu cymdeithasol ar gampysau prifysgolion

19 Ionawr 2024

Bydd Dr Hiral Patel yn rhannu Grant y Fforwm Dylunio Prifysgolion ochr yn ochr â’i chydweithiwr o Brifysgol Caerdydd, Dr Katherine Quinn

Merch ifanc yn gwisgo baner yr Undeb Ewropeaidd dros ei chefn

Prifysgol Caerdydd yn benthyg ei harbenigedd i brosiect newydd Horizon Europe

9 Ionawr 2024

Ymchwilwyr i gefnogi cynllun adfer NextGenerationEU

Plant ysgol gynradd yn gwenu ar y camera gyda llungopïau o ddyluniadau golau Nadolig.

Tiwtor dylunio pensaernïaeth yn helpu plant i oleuo Soho, Llundain ar gyfer y Nadolig

20 Rhagfyr 2023

Prosiect Goleuadau Nadolig Plant Soho yn cychwyn ar ei drydedd flwyddyn gan ganolbwyntio eleni ar olau, hunaniaeth lle, a ffasiwn

Llun o'r awyr o gymuned De Cymru.

Gwella clystyrau ymchwil ac arloesi y DU

6 Hydref 2023

Prosiectau Caerdydd i sicrhau buddion i economïau a chymunedau rhanbarthol a lleol

Model Stokes Croft

Myfyrwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru’n rhoi model yn anrheg i gymuned Stokes Croft

1 Medi 2023

Myfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru’n rhoi model yn anrheg i gymuned Stokes Croft ym Mryste, a grëwyd yn rhan o stiwdio trydedd flwyddyn dan arweiniad yr Athro Aseem Inam

Exhibition edit 23

Lansio Arddangosfa Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru 2023 ‘Adapt’ yn Adeilad Bute

1 Medi 2023

Cynhaliodd Ysgol Pensaernïaeth Cymru lansiad hynod lwyddiannus a bywiog ar ddydd Gwener Mehefin 23ain o'i Harddangosfa 2023, dan y teitl 'Adapt.'

Tai pâr cymdeithasol wedi'u hôl-ffitio gyda phaneli solar, inswleiddio, storfa fatris, system awyru a phwmp gwres ffynhonnell aer.

Addas at y dyfodol: ailfodelu cartrefi er mwyn gwthio y tu hwnt i sero net

1 Medi 2023

Mae ymchwilwyr yn gweithio gyda chymunedau ym Mryste ac Abertawe i ddylunio tai ynni-effeithlon a charbon isel ar y cyd

Gofod arddangos Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn adeilad Bute Prifysgol Caerdydd.

Y Brifysgol i gynnal symposiwm technegol CIBSE 2024 yn canolbwyntio ar ddarparu adeiladau a diffinio cyflawniad ar gyfer dyfodol sero net

22 Awst 2023

Event to welcome industry, academic and policy networks to Welsh School of Architecture

People are holding banner signs while they are going to a demonstration against climate change - stock photo

Mae gan Millennials a Gen-Z gyfraddau uwch o bryder am yr hinsawdd

5 Gorffennaf 2023

Yn ôl ymchwil, mae pobl iau yn profi mwy o ofn, euogrwydd a dicter ynghylch effaith newid yn yr hinsawdd.

Tair menyw yn dal copïau o adroddiad Lleisiau Cymunedol Caerdydd.

Nid "anodd eu cyrraedd": buddsoddi a chynhwysiant yn allweddol os am gynnal ymgynghori cymunedol mewn ffordd wahanol, yn ôl adroddiad

13 Mehefin 2023

Adroddiad Lleisiau Cymunedol Caerdydd, rhan o brosiect ymchwil ledled y DU a ariennir gan AHRC, Ymgynghoriad Cymunedol ar gyfer Ansawdd Bywyd

Children’s University visits Welsh School of Architecture

Passport to the City: Cardiff Children’s University visit the Welsh School of Architecture

2 Mai 2023

Mae cynllun a luniwyd i annog a datblygu cariad at ddysgu ymhlith plant yn parhau i fod yn llwyddiannus.

Dr Federico Wulff and Dr Mamuna Iqbal lead Heritage for Development to develop and reactivate heritage sites for deprived communities in Pakistan

3 Ebrill 2023

Visiting the Walled City of Lahore, Dr Federico Wulff applied Architectural and Urban Design-Research methods to develop urban and architectural reactivation projects.

Tîm Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn gafael mewn tri thlws ar lwyfan Gwobrau Cyflawniad Cenedlaethol CIBSE 2023.

Tîm Amgylchedd Carbon Isel (LCBE) yn ennill Pencampwr Perfformiad Adeiladu yng Ngwobrau CIBSE 2023

10 Mawrth 2023

Enillodd tîm Amgylchedd Carbon Isel (LCBE) Ysgol Pensaernïaeth Cymru wobr fwyaf mawreddog y noson, yn ogystal â dwy wobr bellach am Brosiect Cydweithio a Domestig Gorau'r Flwyddyn

Gwartheg sy’n dioddef oherwydd y gwres yn cael prosiect newydd gwerth £1.24 miliwn

10 Mawrth 2023

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cydweithio ar brosiect newydd sy'n ceisio lliniaru'r broblem o straen gwres buchod godro