Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn ymuno â chanolfan polisi masnach gynhwysol gwerth £10m

29 Tachwedd 2021

Canolfan wedi’i chyllido gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol i helpu’r Llywodraeth i wneud penderfyniadau

Cathays Park Crown Building

Rhagolwg o ddiwrnod cyllideb Cymru

18 Tachwedd 2021

Tîm Dadansoddi Cyllid Cymru yn cyhoeddi digwyddiad ar ragolwg cyllideb Cymru

Hwb i gyllideb Cymru – ond pwysau ar gostau byw ar y gorwel

28 Hydref 2021

Bydd cyllideb Cymru yn derbyn hwb o £1.6bn yn 2022-23 o ganlyniad i gyllideb y DG ddoe, yn ôl adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd. Ond bydd pwysau sylweddol ar gostau byw y gaeaf hwn, gydag aelwydydd yn wynebu cynnydd mewn prisiau nwy a thrydan

Fideo: Brexit ac Ynys Iwerddon

26 Hydref 2021

Gan mlynedd ers rhaniad Iwerddon, traddododd Brigid Laffan ddarlith a ddadansoddodd ymateb gwladwriaeth Iwerddon i Brexit, gan ganolbwyntio'n benodol ar 'Ewropeiddio'r' y ffin ar yr ynys

Professor Laura McAllister outside café

Arbenigwr ar lywodraethu i arwain y sgwrs genedlaethol ar ddyfodol Cymru

20 Hydref 2021

Comisiwn i ystyried lle’r genedl yn yr Undeb ac annibyniaeth i Gymru

Money and graph

Rhagolwg o Adolygiad Gwariant 2021: Rhagolwg gwell ar gyfer cyllideb Cymru, ond yng nghyd-destun pwysau ôl-bandemig enfawr

19 Hydref 2021

Wrth gyhoeddi eu diweddariad ar gyllideb Cymru cyn Adolygiad Gwariant 2021, mae’r ymchwilwyr yn nodi y bydd gwariant o ddydd i ddydd ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru dros y tair blynedd nesaf yn tyfu o tua 3% y flwyddyn ar gyfartaledd mewn termau real

Tîm Dadansoddi Cyllid Cymru yn cyfrannu at bennod ar gyllid llywodraeth leol yn yr IFS Green Budget

7 Hydref 2021

Mae'r bennod, sy'n trafod effaith COVID-19 a’r cynlluniau arfaethedig i ddiwygio gofal cymdeithasol, yn cynnwys dadansoddiad newydd o'r cymorth a roddwyd i gynghorau Cymru dros y deunaw mis diwethaf

Brexit ac Ynys Iwerddon: Brigid Laffan wedi’i chadarnhau ar gyfer y Ddarlith Flynyddol

23 Medi 2021

Bydd Darlith Flynyddol 2021 Canolfan Llywodraethiant Cymru yn cael ei thraddodi gan un o academyddion mwyaf nodedig Iwerddon

Uchelgeisiau Cymraeg cyffredin y Brifysgol yn Eisteddfod AmGen 2021

3 Awst 2021

Cyflwyniad i Academi Iaith Gymraeg newydd yn rhan o ddarllediad yr ŵyl