Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Brexit ac Ynys Iwerddon: Brigid Laffan wedi’i chadarnhau ar gyfer y Ddarlith Flynyddol

23 Medi 2021

Bydd Darlith Flynyddol 2021 Canolfan Llywodraethiant Cymru yn cael ei thraddodi gan un o academyddion mwyaf nodedig Iwerddon

Uchelgeisiau Cymraeg cyffredin y Brifysgol yn Eisteddfod AmGen 2021

3 Awst 2021

Cyflwyniad i Academi Iaith Gymraeg newydd yn rhan o ddarllediad yr ŵyl

“Dylid ystyried HS2 fel prosiect ar gyfer Lloegr yn unig”: ASau yn dyfynnu tystiolaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru

14 Gorffennaf 2021

Gan fod HS2 yn cael ei hystyried fel prosiect 'Cymru a Lloegr' gan y Trysorlys ar hyn o bryd, nid yw Cymru'n derbyn arian ychwanegol o ganlyniad i wariant ar y prosiect yn Lloegr. Mae hyn yn groes i’r sefyllfa yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Fideo a Thrawsgrifiad: Mae araith y Cwnsler Cyffredinol yn amlinellu cynlluniau ar gyfer cyfansoddiad

7 Gorffennaf 2021

Traddododd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yr wythnos hon

Welsh flag

Adeiladu-Cyfansoddiad drwy arddull Gymreig

29 Mehefin 2021

Gyda rhagweld creu comisiwn newydd i arwain sgwrs ddinesig genedlaethol yn dilyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai, cynullodd y Ganolfan Llywodraethiant Cymru weithdy academaidd i gyfrannu tuag at ei sefydlu, trwy gasglu adlewyrchiadau o brosesau adeiladu cyfansoddiad o’r gorffennol yng Nghymru

Cwnsler Cyffredinol newydd i alw am ‘sgwrs sifig genedlaethol’

21 Mehefin 2021

Bydd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn nodi sut mae'n bwriadu ymgysylltu â phobl Cymru wrth lunio "gweledigaeth newydd i Gymru gref mewn DG lwyddiannus"

Amaethyddiaeth a'r Economi Wledig yn destun trafodaeth yn y seminar Llywodraethu Ar ôl Brexit

17 Mehefin 2021

Mae’r seminar academaidd nesaf yn y gyfres gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd bellach yn hysbys, a bydd lle amlwg iawn i amaethyddiaeth a’r economi wledig

Fideo a Sleidiau: Astudiaethau Etholiad yr Alban a Chymru

16 Mehefin 2021

Datgelwyd canfyddiadau cychwynnol Astudiaethau Etholiad yr Alban a Chymru 2021 mewn gweminar yr wythnos diwethaf, a gynhaliwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Bydd Seminar yn archwilio rôl rheng flaen llywodraeth leol yng Nghymru yng ngoleuni Brexit a Covid-19

14 Mehefin 2021

Bydd y seminar yn dwyn ynghyd arbenigwyr blaenllaw ar bolisi cymdeithasol a chyhoeddus ac ar lywodraethu lleol yng Nghymru i fyfyrio ar ble rydyn ni, sut wnaethon ni gyrraedd yma a beth yw'r heriau sydd ar ddod