Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

The Plaid Cymru Senedd Member, Rhun ap Iorwerth

Gweledigaeth ar gyfer Uchelgais: Rhun ap Iorwerth i draddodi araith ar degwch ac adnewyddiad economaidd

8 Rhagfyr 2023

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cychwyn 2024 gyda anerchiad bwysig gan Arweinydd newydd Plaid Cymru

Cardiff City Aerial

Gordal Iechyd Mewnfudo: “Angen cymhelliad” ar gyfer mewnfudo sgiliau-uchel i Gymru

5 Rhagfyr 2023

Mae’r adroddiad yn nodi bod 215,429 o unigolion a aned dramor yn galw Cymru’n gartref, gan gyfrannu at yr economi a llywio demograffeg y dyfodol mewn gwlad sy’n heneiddio fel arall

Claire Hanna, Member of Parliament for South Belfast

Ailadeiladu Perthnasoedd trwy Iwerddon Newydd: Darlith Flynyddol CLlC 2023

30 Tachwedd 2023

Bydd dyfodol rhannu pŵer a datganoli yn cael ei drafod wrth i wleidydd blaenllaw o’r SDLP ymweld â Chaerdydd i draddodi Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru eleni

Nifer y carcharorion o Gymru sy'n cysgu ar y stryd wrth eu rhyddhau yn fwy na threblu mewn blwyddyn

15 Tachwedd 2023

Mae “set barhaus o broblemau” yn dychwelyd wrth i'r system gyfiawnder wella o Covid-19, daw adroddiad i'r casgliad

Incwm gwan a bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn dal gweithwyr Cymru yn ôl: Diweddariad Marchnad Lafur

13 Tachwedd 2023

Diweddariad Marchnad Lafur Cymru yw’r adroddiad diweddaraf gan dîm Dadansoddi Cyllid Cymru, ac mae’n datgelu cyfres o ganfyddiadau sylweddol ar waith, cyflogau a gweithgarwch economaidd yng Nghymru

Tai teras yng Nghymru

Cyllid awdurdodau lleol yng Nghymru ar “lwybr anghynaladwy”, medd adroddiad newydd

25 Hydref 2023

Gallai pwysau gwariant arwain at doriadau pellach mewn gwasanaethau cyhoeddus

Adam Price: Ail-wneud Democratiaeth Gymreig

29 Medi 2023

Price i gynnig diwygio radical mewn araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru

Mewn Sgwrs gyda Dafydd Wigley

18 Medi 2023

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cynnal 'Mewn Sgwrs gyda Dafydd Wigley', lle bydd y cyfwelydd arbenigol Rob Humphreys yn trafod gyda chyn Arweinydd Plaid Cymru

‘Undebaeth gyhyrog’: Gall ymagwedd ‘gyhyrog’ gwleidyddion tuag at ddyfodol undeb y Deyrnas Gyfunol brofi’n wrthgynhyrchiol, yn ôl adroddiad newydd

7 Medi 2023

Mae llai na hanner pleidleiswyr unrhyw ran o’r wladwriaeth yn ystyried cynnal yr undeb ar ei ffurf bresennol yn flaenoriaeth

Cyhoeddi derbyniad ar gyfer partneriaeth arolygon barn gyda ITV

31 Awst 2023

Derbyniad ITV a Chanolfan Llywodraethiant Cymru i arddangos y data polau diweddaraf