Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Rydyn ni’n cynnal ymchwil arloesol i bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraethu ac economi wleidyddol Cymru yn ogystal â chyd-destunau ehangach llywodraethu tiriogaeth y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop.

Fe welwch chi ein canfyddiadau a’n sylwadau diweddaraf am bolisïau gwladol Cymru ac achlysuron byw trwy ddilyn @WalesGovernance ar Twitter.

Rydyn ni’n cynnig amryw gyrsiau rhan-amser ac amser llawn i ôl-raddedigion ynglŷn â’r gyfraith, llywodraethu a gwleidyddiaeth yn ogystal â llwybrau i astudiaethau israddedigion.

Mae’n hymchwil yn ymwneud â rhai o faterion cyfoes pwysicaf Cymru megis Brexit, datganoli, cyfiawnder, awdurdodaeth a dadansoddi ariannol.

Newyddion diweddaraf

Will Hayward's Independent Nation book cover

Llyfr newydd yn dyfnhau’r drafodaeth ynghylch annibyniaeth i Gymru

15 Medi 2022

Mae llyfr newydd gan un o newyddiadurwyr mwyaf blaenllaw Cymru’n rhoi llawer iawn o sylw i ymchwil o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru: Wedi'i Gohirio

9 Medi 2022

Darlith Brittle with Relics wedi ei gohirio tan fis Tachwedd

Data newydd yn datgelu gwahaniaeth hiliol mewn arestiadau yng Nghymru

3 Medi 2022

Mae data newydd ar gyfer Cymru yn unig wedi’u cyhoeddi, sy’n cadarnhau graddau’r gwahaniaethau hiliol mewn cyfraddau arestio gan heddluoedd yng Nghymru

Digwyddiadau

Yn ein digwyddiadau, daw arbenigwyr blaenllaw ac amryw enwogion ynghyd i drafod polisïau gwladol, gwleidyddiaeth, llywodraethu a’r gyfraith.