Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Rydyn ni’n cynnal ymchwil arloesol i bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraethu ac economi wleidyddol Cymru yn ogystal â chyd-destunau ehangach llywodraethu tiriogaeth y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop.

Fe welwch chi ein canfyddiadau a’n sylwadau diweddaraf am bolisïau gwladol Cymru ac achlysuron byw trwy ddilyn @WalesGovernance ar Twitter.

Rydyn ni’n cynnig amryw gyrsiau rhan-amser ac amser llawn i ôl-raddedigion ynglŷn â’r gyfraith, llywodraethu a gwleidyddiaeth yn ogystal â llwybrau i astudiaethau israddedigion.

Mae’n hymchwil yn ymwneud â rhai o faterion cyfoes pwysicaf Cymru megis Brexit, datganoli, cyfiawnder, awdurdodaeth a dadansoddi ariannol.

Newyddion diweddaraf

Fideo: Y Cwnsler Cyffredinol yn trafod Deddf Marchnad Fewnol a dyfodol y DG

22 Ionawr 2021

Traddododd y Cwnsler Cyffredinol araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yr wythnos hon, gan amlinellu achos cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn erbyn y Ddeddf Marchnad Fewnol

Cwnsler Cyffredinol i amlinellu'r her gyfreithiol dros bwerau datganoledig

15 Ionawr 2021

Bydd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, Jeremy Miles MS, yn cynnig diweddariad ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i amddiffyn pwerau datganoledig Cymru mewn araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yr wythnos nesaf

Fideo: Darlith Flynyddol gan Joanna Cherry AS

4 Rhagfyr 2020

Dadansoddodd AS ac Adfocad blaenllaw yr SNP ddatblygiadau cyfansoddiadol yn y DG, cyn amlinellu goblygiadau paratoi ar gyfer refferendwm arall ar annibyniaeth yn yr Alban

Digwyddiadau

Yn ein digwyddiadau, daw arbenigwyr blaenllaw ac amryw enwogion ynghyd i drafod polisïau gwladol, gwleidyddiaeth, llywodraethu a’r gyfraith.