Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Rydyn ni’n cynnal ymchwil arloesol i bob agwedd ar gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraethu ac economi wleidyddol Cymru yn ogystal â chyd-destunau ehangach llywodraethu tiriogaeth y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop.

Fe welwch chi ein canfyddiadau a’n sylwadau diweddaraf am bolisïau gwladol Cymru ac achlysuron byw trwy ddilyn @WalesGovernance ar Twitter.

Rydyn ni’n cynnig amryw gyrsiau rhan-amser ac amser llawn i ôl-raddedigion ynglŷn â’r gyfraith, llywodraethu a gwleidyddiaeth yn ogystal â llwybrau i astudiaethau israddedigion.

Mae’n hymchwil yn ymwneud â rhai o faterion cyfoes pwysicaf Cymru megis Brexit, datganoli, cyfiawnder, awdurdodaeth a dadansoddi ariannol.

Newyddion diweddaraf

Adam Price: Ail-wneud Democratiaeth Gymreig

29 Medi 2023

Price i gynnig diwygio radical mewn araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru

Mewn Sgwrs gyda Dafydd Wigley

18 Medi 2023

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cynnal 'Mewn Sgwrs gyda Dafydd Wigley', lle bydd y cyfwelydd arbenigol Rob Humphreys yn trafod gyda chyn Arweinydd Plaid Cymru

‘Undebaeth gyhyrog’: Gall ymagwedd ‘gyhyrog’ gwleidyddion tuag at ddyfodol undeb y Deyrnas Gyfunol brofi’n wrthgynhyrchiol, yn ôl adroddiad newydd

7 Medi 2023

Mae llai na hanner pleidleiswyr unrhyw ran o’r wladwriaeth yn ystyried cynnal yr undeb ar ei ffurf bresennol yn flaenoriaeth

Digwyddiadau

Yn ein digwyddiadau, daw arbenigwyr blaenllaw ac amryw enwogion ynghyd i drafod polisïau gwladol, gwleidyddiaeth, llywodraethu a’r gyfraith.