Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Llun o Adeilad Pierhead a'r Senedd ym Mae Caerdydd
Rydyn ni yn Adeilad Pierhead, wrth ochr canolfan y llywodraeth yng Nghymru, y Senedd.

Sefydlwyd y Ganolfan ym 1999, yn sgîl creu Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’i sefydliadau datganoledig cysylltiedig, i ymgysylltu'n llawn â’r drefn lywodraethu newydd.

Rydyn ni’n uned ymchwil sy’n gweithredu gyda nawdd a chymorth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

Yn ystod ein degawd cyntaf, cynhalion ni nifer o ddigwyddiadau a chyfrannu at ymchwil i Gymru ddatganoledig. Yn 2009, cadarnhaodd y Brifysgol ei hymrwymiad i’r Ganolfan trwy benodi’r cyfarwyddwr presennol, Yr Athro Richard Wyn Jones, i adfywio a datblygu ei gwaith ymhellach.

Gyda chymorth ac ymrwymiad y Brifysgol a gweledigaeth yr Athro Wyn Jones, rydyn ni wedi tyfu’n uned sy’n cynnal amrywiaeth o ymchwil, achlysuron a phrosiectau ynghylch themâu gwleidyddol, cyfansoddiadol a pholisi yng Nghymru.

Rydyn ni’n cynorthwyo myfyrwyr doethuriaeth cofrestredig, yn cynnig cyrsiau amser llawn a rhan-amser i ôl-raddedigion ac yn croesawu myfyrwyr ac ysgolheigion o sefydliadau ledled y Deyrnas Gyfunol, Ewrop a’r tu hwnt yn aml.

Partneriaeth gyda llywodraeth y wlad

Yn sgîl cytundeb partneriaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, rydyn ni wedi symud i swyddfeydd yn Adeilad Pierhead, Bae Caerdydd.

Cytunwyd y bydden ni’n symud i’r adeilad enwog hwn i ymgysylltu’n gryfach â’r cyhoedd a chymryd rhan flaenllaw yn y ddemocratiaeth weithgar.

Mae’r bartneriaeth hon yn ein galluogi i gynnig rhaglen amryfal o achlysuron a gweithgareddau i sefydliadau cyhoeddus a chyrff y gymdeithas sifil, ac mae’n hwyluso cyfranogi a thrafod trwy gynnal awyrgylch symbylol.