Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Llywodraethiant Cymru wedi’i grybwyll yn y Cytundeb Cydweithio

1 December 2021

Mae Cytundeb Cydweithio newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn cynnwys ymrwymiad i weithio gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd.

Mae'r cytundeb nodedig, a lofnodwyd yr wythnos hon gan y llywodraeth a Phlaid Cymru, yn cadarnhau y bydd diben craidd prosiect Dadansoddiad Cyllidol Cymru'r ganolfan yn parhau i gael ei gefnogi wrth i'r ddau bartner ddatgelu rhaglen waith a rennir am y tair blynedd nesaf.

Bydd y Cytundeb Cydweithio hefyd yn ategu gwaith parhaus y Comisiwn Cyfansoddiadol, sy'n cael ei gyd-gadeirio gan yr Athro Laura McAllister o Ganolfan Llywodraethiant Cymru. Mae'r cytundeb yn sicrhau y bydd y ganolfan yn parhau i fod wrth wraidd llunio polisïau yng Nghymru ar gyfer tymor presennol y Senedd.

Rhannu’r stori hon