Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Y gymdeithas sifil yn dod ynghyd i drafod heriau Brexit

30 Mai 2019

Charles Whitmore, Cydlynydd y Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit sydd yn adrodd yn nôl ar y gynhadledd mis hwn yn Belfast.

Prosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth yn dylanwadu ar adroddiad Tŷ'r Cyffredin

17 Mai 2019

Mae ymchwil gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd wedi bod o “gymorth mawr” i ymchwiliad i ddarpariaeth carchardai, yn ôl ASau Cymreig.

Cymru'n wynebu etholiadau Ewropeaidd heb eu tebyg – Fideo

13 Mai 2019

Wythnos diwethaf, cynhaliodd academyddion o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad briffio ar etholiadau Ewropeaidd 2019 yn adeilad eiconig y Pierhead, Bae Caerdydd.

Senedd building

Gallai datganoli budd-daliadau fod o fudd i gyllideb Cymru, yn ôl adroddiad

11 Ebrill 2019

Gallai rhoi'r un pwerau i Gymru â'r Alban dros fudd-daliadau roi hwb o dros £200m y flwyddyn i gyllideb Cymru, yn ôl ymchwil newydd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Welsh flag

Canolfan Ymchwil Flaengar yn Darganfod ‘Backstop’ Cudd yng Nghytuniad Cymru â Lloegr yn 1284: Rhaid i Gymru aros mewn Undeb Tollau gydag Iwerddon

1 Ebrill 2019

Heddiw bydd tîm o ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn cyhoeddi eu bod wedi darganfod codisil na sylwyd arno o’r blaen yn Statud Rhuddlan. Mae goblygiadau pellgyrhaeddol i hyn o safbwynt y trafodaethau seneddol sydd ar waith ynghylch Brexit a pherthynas economaidd Cymru â’i chymdogion agosaf yn y dyfodol.

Cymru mewn Byd ar ôl Brexit

13 Mawrth 2019

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi enwau’r siaradwyr ar gyfer ei digwyddiad ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a gynhelir gyda’r hwyr ar 27 Mawrth.

UK Currency

Trethdalwyr yn talu mwy o arian am lai o wasanaethau, yn ôl adroddiad

7 Chwefror 2019

Mae ymchwil yn dangos bod trethdalwyr yng Nghymru yn talu mwy o arian am lai o wasanaethau gan fod awdurdodau lleol yn ceisio llenwi’r bwlch ariannu o bron i £1 biliwn.

The outside of a prison facility

Cymru sydd â’r gyfradd uchaf o garcharu yng ngorllewin Ewrop

16 Ionawr 2019

Mae gan Gymru’r gyfradd uchaf o garcharu yng ngorllewin Ewrop, yn ôl ymchwil gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

An image of the interior of a prison

“Troseddwyr nad ydynt yn wyn yn fwy tebygol o gael eu carcharu yng Nghymru”, yn ôl ymchwil CLlC

9 Ionawr 2019

NDros gyfnod y Nadolig, cyhoeddodd y Western Mail erthygl gan Martin Shipton yn tynnu sylw at ganfyddiadau diweddaraf prosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd.

Darlith Flynyddol gan Michelle O’Neill – Fideo

11 Rhagfyr 2018

Cyflwynodd Michelle O’Neill MLA, Dirprwy Arweinydd Sinn Féin, Ddarlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2018 yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.