Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

UK Currency

Peryglon a chyfleoedd i drethi datganoledig mewn adroddiad arbenigol newydd

2 Gorffennaf 2018

Mae’r adroddiad yn honni y bydd cyflawniad economi Cymru yn effeithio’n uniongyrchol ar faint o incwm a allai ddod trwy drethi yn y dyfodol.

Welsh Assembly debating chamber

Sylw ar ein hymchwil yn y Cynulliad

15 Mehefin 2018

Ymateb gweinidog perthnasol Llywodraeth Cymru i adroddiad 'Carcharu yng Nghymru'.

Professor Roger Awan-Scully stands speaks in front of a busy room at a launch event.

The End of British Party Politics?

7 Mehefin 2018

Cyflwyno llyfr newydd un o athrawon Canolfan Llywodraethiant Cymru.

Prison

Adroddiad yn taflu goleuni ar y system carchardai yng Nghymru

5 Mehefin 2018

Data heb ei weld o’r blaen.

Elin Jones AM wears an orange top and speaks at a podium.

Tuag at senedd fydd o les i Gymru

7 Rhagfyr 2017

Bydd y Llywydd yn trafod ei delfryd ynghylch dyfodol y Cynulliad Cenedlaethol.

The red bricked Pierhead Building in Cardiff Bay on a sunny day.

Gorffennol a dyfodol y gyfraith yng Nghymru

15 Tachwedd 2017

Mae darlith Arglwydd Thomas Cwmgïedd ar y we bellach.

Private sector housing

Ydy gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn wynebu pedair blynedd anodd arall?

21 Medi 2017

Gallai gwasanaethau cyhoeddus Cymru wynebu rhagor o doriadau dros y pedair blynedd nesaf yn ôl adroddiad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw.

Senedd Building in Cardiff Bay

Ydy datganoli wedi bod o les i ni?

19 Medi 2017

Yn ôl data newydd, mae llawer o bobl Cymru o’r farn nad yw datganoli wedi gwella eu bywydau beunyddiol.

Voting Slip

Deall Etholiad Cyffredinol 2017

5 Gorffennaf 2017

Dyma ddadansoddiad yr Athro Roger Scully o etholiad sydd wedi chwalu tueddiadau, a’r goblygiadau i bleidiau gwleidyddol Cymru.