Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

The outside of a prison facility

Data newydd yn dangos hyd a lled y cyffuriau a’r alcohol a ganfyddir yng ngharchardai Cymru

10 Medi 2018

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cyflwyno cyfres newydd o ganfyddiadau ar gyffuriau, alcohol a digartrefedd gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin.

An image of the interior of a prison

Data newydd yn datgelu bod carcharorion wedi’u gwasgaru’n eang

20 Awst 2018

Dangosodd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd heddiw y darlun cliriaf eto o’r boblogaeth carchardai yng Nghymru.

Richard Wyn Jones

Cyfiawnder yng Nghymru?

6 Awst 2018

Trafod y posibilrwydd o gael system gyfiawnder ar wahân i Gymru mewn digwyddiad yn yr Eisteddfod.

Roger Scully

Edrych ar oruchafiaeth un blaid yng Nghymru

1 Awst 2018

Oes modd dadlau bod profiad Cymru o wleidyddiaeth ddemocrataidd yn ‘batholegol’?

Senedd

Oes angen ailwampio'r Cynulliad Cenedlaethol?

27 Gorffennaf 2018

Bydd yr Eisteddfod yn clywed pam fod arbenigwyr yn galw am newidiadau.

Justice

Prosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth yn cynnig cipolwg pwysig ac amserol

12 Gorffennaf 2018

Academyddion wrth galon y ddadl yng Nghymru.

UK Currency

Peryglon a chyfleoedd i drethi datganoledig mewn adroddiad arbenigol newydd

2 Gorffennaf 2018

Mae’r adroddiad yn honni y bydd cyflawniad economi Cymru yn effeithio’n uniongyrchol ar faint o incwm a allai ddod trwy drethi yn y dyfodol.

Welsh Assembly debating chamber

Sylw ar ein hymchwil yn y Cynulliad

15 Mehefin 2018

Ymateb gweinidog perthnasol Llywodraeth Cymru i adroddiad 'Carcharu yng Nghymru'.

Professor Roger Awan-Scully stands speaks in front of a busy room at a launch event.

The End of British Party Politics?

7 Mehefin 2018

Cyflwyno llyfr newydd un o athrawon Canolfan Llywodraethiant Cymru.