Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Welsh flag

“Cynildeb cyfansoddiadol” Llywodraeth Cymru yn unigryw yn y DG

1 Gorffennaf 2022

Cyhoeddiad yn dadansoddi amwysedd Cymreig tuag at sofraniaeth y DG

Hunaniaeth genedlaethol Cymru wrth wraidd canlyniad etholiadau'r Senedd 2021

9 Mehefin 2022

Hunaniaeth genedlaethol Cymru wrth wraidd canlyniad etholiadau'r Senedd 2021

Polisi Masnach Newydd y DG: lansiad ar y cyd i ystyried masnach a datganoli

19 Mai 2022

Bydd y digwyddiad yn lansio Cyfiawnder Masnach Cymru a'r Ganolfan Polisi Masnach Gynhwysol

Fideo: Dadansoddi'r Argyfwng Costau Byw

11 Mai 2022

Dyfnder yr argyfwng yn cael ei ddatgelu yng ngweminar Prifysgol Caerdydd

Fideo: Etholiad Gogledd Iwerddon 2022

4 Mai 2022

Cynhaliodd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad ar-lein ar etholiad Gogledd Iwerddon, sydd yn digwydd yr wythnos hon

Galwad am Gyfranogwyr: Ysgol Haf Etholiadau Datganoledig

28 Ebrill 2022

Mae’r timau y tu ôl i Astudiaethau Etholiadol Cymru a'r Alban yn cynnal yr Ysgol Haf Etholiadau Datganoledig gyntaf ar gyfer ymchwilwyr ac academyddion ledled y DG

Stormont Belfast parliament

Cyhoeddi digwyddiad etholiad Gogledd Iwerddon

7 Ebrill 2022

Caiff etholiad hollbwysig ei asesu yng ngweminar Canolfan Llywodraethiant Cymru

Rishi Sunak

Aelwydydd incwm isel a gwasanaethau cyhoeddus i deimlo'r wasgfa yn sgil chwyddiant uwch

24 Mawrth 2022

Nid yw Datganiad y Gwanwyn y DG yn darparu cymorth wedi'i dargedu ar gyfer aelwydydd sy’n cael eu taro waethaf nac i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rhag pwysau chwyddiant cynyddol, yn ôl dadansoddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Mae’n bosibl y bydd angen rhagor o gymorth ar aelwydydd wrth i wasgfa costau byw barhau

11 Mawrth 2022

Nid yw’r mesurau cyfredol yn mynd yn ddigon pell i wrthbwyso'r cynnydd mewn prisiau, yn ôl yr adroddiad

Welsh Police

Stopio a Chwilio – hyd a lled rhagfarn hiliol yn cael ei chadarnhau yng Nghwestiynau'r Prif Weinidog

8 Mawrth 2022

Data a gafwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cadarnhau hyd a lled anghymesuredd hiliol