Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Rhagolwg Cyllideb Cymru 2022: Brecwast Briffio

9 Tachwedd 2022

Cyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023−24, ymunwch â thîm DCC ar gyfer trafodaeth o adroddiad newydd fydd yn dadlennu’r rhagolwg ar gyfer Cyllideb Cymru a’r heriau sydd o’n blaenau

Llywodraethiant “dryslyd iawn” Lloegr wedi’i amlygu gan adroddiad newydd

3 Tachwedd 2022

Cytunodd ASau ag awgrymiad Richard Wyn Jones am gomisiwn trawsbleidiol ar Loegr

RWJ

Tîm Astudiaeth Etholiad Cymru i daflu goleuni ar 100 mlynedd o oruchafiaeth Llafur Cymru

31 Hydref 2022

Bydd y digwyddiad yn nodi canmlwyddiant etholiad cyffredinol 1922, yr etholiad cyffredinol cyntaf lle’r enillodd Llafur y nifer mwyaf o seddau a phleidleisiau yng Nghymru

Cryfhau cysylltiadau Cymdeithas Sifil wrth i Ddirprwyaeth Ewropeaidd ymweld â Chymru

25 Hydref 2022

Clywodd y Pwyllgor gan sefydliadau sy'n cynrychioli buddiannau busnesau a chyflogwyr Cymru, undebau llafur a thrawstoriad ehangach o sefydliadau'r trydydd sector

Senedd building

Datganoli’n ‘gam angenrheidiol’ tuag at system cyfiawnder troseddol well yng Nghymru, yn ôl academyddion

19 Hydref 2022

‘Set gymhleth o drefniadau cyfansoddiadol’ yn amharu ar waith llunio polisïau a chraffu effeithiol

System Cyfiawnder Troseddol Cymru: Ar y Rhwyg

10 Hydref 2022

Yn seiliedig ar ddata swyddogol a chyfweliadau manwl, dyma lyfr pwysig, heriol a ddylai beri gofid mawr. Mae’n ddarllen hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

European Union, United Kingdom and Welsh flags

Lansiad y llyfr yng Nghymru: The Forgotten Tribe, British MEPs 1979-2020

6 Hydref 2022

Etifeddiaeth barhaol — neu droednodyn i hanes?

Asesu cynlluniau treth y DG am yr effaith ar Gymru

23 Medi 2022

Ar ddiwrnod y digwyddiad cyllidol mwyaf arwyddocaol ers hanner can mlynedd, fe gynhyrchodd tîm Dadansoddi Cyllid Cymru esboniad o'r effeithiau dosbarthiadol ar drethdalwyr Cymru

Will Hayward's Independent Nation book cover

Llyfr newydd yn dyfnhau’r drafodaeth ynghylch annibyniaeth i Gymru

15 Medi 2022

Mae llyfr newydd gan un o newyddiadurwyr mwyaf blaenllaw Cymru’n rhoi llawer iawn o sylw i ymchwil o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru: Wedi'i Gohirio

9 Medi 2022

Darlith Brittle with Relics wedi ei gohirio tan fis Tachwedd