Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Llyfr am gyfiawnder o dan sylw mewn trafodaeth yn San Steffan

6 Rhagfyr 2022

Thema ganolog llyfr newydd gan academyddion yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd oedd cefndir trafodaeth yn Neuadd San Steffan gan ASau yr wythnos diwethaf

Chwyddiant uchel yn gwasgu cyllideb Cymru, yn ôl tîm Dadansoddi Cyllid Cymru

5 Rhagfyr 2022

Mae chwyddiant uchel wedi erydu gwerth cynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru hyd at £800m yn 2023-24 a £600m yn 2024-25 – er gwaethaf cyllid ychwanegol o Ddatganiad yr Hydref – yn ôl adroddiad newydd gan dîm Dadansoddi Cyllid Cymru

Fideo: Esbonio 100 mlynedd o oruchafiaeth un blaid

29 Tachwedd 2022

Darlith lawn Richard Wyn Jones nawr ar gael

Datganiad yr Hydref: Dadansoddiad Cychwynnol

18 Tachwedd 2022

O fewn oriau i Ddatganiad yr Hydref, cyhoeddodd tîm Dadansoddi Cyllid Cymru eu hymateb cychwynnol

A UK road sign with directions to a prison

Pobl o ardaloedd mwyaf difreintiedig Lloegr ddeg gwaith yn fwy tebygol o fod mewn carchar, yn ôl dadansoddiadau

16 Tachwedd 2022

Data wedi'i gyhoeddi wrth i academyddion ymateb i gynlluniau ar gyfer 'Archgarchar' yn Chorley

Beth sy'n digwydd yn yr Alban a Chymru?

14 Tachwedd 2022

Ymunwch â ni i asesu a yw’r Alban a Chymru ar yr un llwybr mewn gwirionedd, ac a oes unrhyw droi yn ôl…

Llyfr cyfiawnder “yn tynnu sylw at y camweithrediad yn ein system” – Gweinidog Llywodraeth Cymru

11 Tachwedd 2022

Tynnodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog dros y Cyfansoddiad, Mick Antoniw, sylw at y llyfr yn ystod trafodaethau ar ddatganoli plismona

Rhagolwg Cyllideb Cymru 2022: Brecwast Briffio

9 Tachwedd 2022

Cyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023−24, ymunwch â thîm DCC ar gyfer trafodaeth o adroddiad newydd fydd yn dadlennu’r rhagolwg ar gyfer Cyllideb Cymru a’r heriau sydd o’n blaenau

Llywodraethiant “dryslyd iawn” Lloegr wedi’i amlygu gan adroddiad newydd

3 Tachwedd 2022

Cytunodd ASau ag awgrymiad Richard Wyn Jones am gomisiwn trawsbleidiol ar Loegr

RWJ

Tîm Astudiaeth Etholiad Cymru i daflu goleuni ar 100 mlynedd o oruchafiaeth Llafur Cymru

31 Hydref 2022

Bydd y digwyddiad yn nodi canmlwyddiant etholiad cyffredinol 1922, yr etholiad cyffredinol cyntaf lle’r enillodd Llafur y nifer mwyaf o seddau a phleidleisiau yng Nghymru