Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Goruchafiaeth y blaid Lafur yng Nghymru i’w hegluro yn yr Eisteddfod

1 Awst 2022

Yn ei ddarlith, bydd y sylwebydd gwleidyddol a’r ysgolhaig, Richard Wyn Jones, yn defnyddio data o Astudiaeth Etholiadol Cymru i egluro gafael y Blaid Lafur ar etholwyr Cymru

Plismona a Datganoli: ‘Achos Arbennig’ Cymru

28 Gorffennaf 2022

Mae dyfodiad datganoli wedi trawsnewid plismona yng Nghymru, yn ôl erthygl academaidd a gyd-ysgrifennwyd gan Dr Rob Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Welsh flag

“Cynildeb cyfansoddiadol” Llywodraeth Cymru yn unigryw yn y DG

1 Gorffennaf 2022

Cyhoeddiad yn dadansoddi amwysedd Cymreig tuag at sofraniaeth y DG

Hunaniaeth genedlaethol Cymru wrth wraidd canlyniad etholiadau'r Senedd 2021

9 Mehefin 2022

Hunaniaeth genedlaethol Cymru wrth wraidd canlyniad etholiadau'r Senedd 2021

Polisi Masnach Newydd y DG: lansiad ar y cyd i ystyried masnach a datganoli

19 Mai 2022

Bydd y digwyddiad yn lansio Cyfiawnder Masnach Cymru a'r Ganolfan Polisi Masnach Gynhwysol

Fideo: Dadansoddi'r Argyfwng Costau Byw

11 Mai 2022

Dyfnder yr argyfwng yn cael ei ddatgelu yng ngweminar Prifysgol Caerdydd

Fideo: Etholiad Gogledd Iwerddon 2022

4 Mai 2022

Cynhaliodd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad ar-lein ar etholiad Gogledd Iwerddon, sydd yn digwydd yr wythnos hon

Galwad am Gyfranogwyr: Ysgol Haf Etholiadau Datganoledig

28 Ebrill 2022

Mae’r timau y tu ôl i Astudiaethau Etholiadol Cymru a'r Alban yn cynnal yr Ysgol Haf Etholiadau Datganoledig gyntaf ar gyfer ymchwilwyr ac academyddion ledled y DG

Stormont Belfast parliament

Cyhoeddi digwyddiad etholiad Gogledd Iwerddon

7 Ebrill 2022

Caiff etholiad hollbwysig ei asesu yng ngweminar Canolfan Llywodraethiant Cymru

Rishi Sunak

Aelwydydd incwm isel a gwasanaethau cyhoeddus i deimlo'r wasgfa yn sgil chwyddiant uwch

24 Mawrth 2022

Nid yw Datganiad y Gwanwyn y DG yn darparu cymorth wedi'i dargedu ar gyfer aelwydydd sy’n cael eu taro waethaf nac i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rhag pwysau chwyddiant cynyddol, yn ôl dadansoddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd