Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Senedd Building in Cardiff Bay

Dadansoddi polisïau maniffesto’r pleidiau cyn yr etholiad

1 Ebrill 2021

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd yn cynnal digwyddiad ar lein a’n cyhoeddi cyfres o adroddiadau yn bwrw golwg ar oblygiadau cyllidol ymrwymiadau maniffesto a’r rhagolwg cyllidol i Gymru

Ergyd ddwbl i gyllido Rheilffyrdd: Cymru'n colli £500m er 2011 a gwasgfa ariannol i ddod yn y dyfodol yn ôl adroddiad newydd

22 Mawrth 2021

Canfyddiad yr adroddiad yw y gallai Cymru, dan system wedi’i datganoli’n llawn, fod wedi derbyn buddsoddiad ychwanegol o £514m yn ei seilwaith rheilffyrdd rhwng 2011-12 a 2019-20

Nederland Beslist | Yr Iseldiroedd yn Penderfynu 2021: Sesiwn Briffio gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru

8 Mawrth 2021

Gyda Chymru hefyd ar fin cynnal etholiad cenedlaethol yn ystod y pandemig, a’r posibilrwydd o lywodraeth glymblaid arall ym Mae Caerdydd, gallwn gael dealltwriaeth o’r sefyllfa yn y drafodaeth hon gyda’n cymdogion agos

Money and graph

Hwb i gyllid Cymru flwyddyn nesaf ond toriadau i gynlluniau gwariant yn y blynyddoedd i ddilyn, yn ôl adroddiad cyllideb newydd

5 Mawrth 2021

Mae penderfyniad Llywodraeth y DG i gwtogi ar y cynlluniau gwariant a osodwyd cyn y pandemig o 2021-22 ymlaen yn lleihau’r cynnydd a gaiff ei ragamcan ar gyfer cyllideb Cymru o tua £600 miliwn y flwyddyn

Gwersi ar system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy i Gymru

3 Mawrth 2021

Mae’r adroddiad yn ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth i ganiatáu i awdurdodau lleol i roi STV ar waith yng Nghymru yn y dyfodol

Gwefan ymgyrch McAllister yn mynd yn fyw

26 Chwefror 2021

Mae cyn-gapten tîm cenedlaethol Cymru yn sefyll mewn etholiad i fod yn gynrychiolydd benywaidd UEFA ar Gyngor FIFA

Welsh flag

Tîm Astudiaeth Etholiad Cymru yn paratoi ar gyfer ymgyrch etholiadol y Senedd 2021

11 Chwefror 2021

Bydd yr astudiaeth yn cael ei defnyddio i ddadansoddi hunaniaethau a gwerthoedd pleidleiswyr, effaith y pandemig Covid-19, ac agweddau tuag at ddadansoddi treth

Cathays Park Crown Building

Dadansoddiad diweddaraf ar gyllideb Llywodraeth Cymru

4 Chwefror 2021

Mae bellach gan Lywodraeth Cymru tua £655m ar ôl i’w ddyrannu y flwyddyn ariannol hon, yn ôl adroddiad diweddaraf tîm Dadansoddi Cyllid Cymru

Fideo: Y Cwnsler Cyffredinol yn trafod Deddf Marchnad Fewnol a dyfodol y DG

22 Ionawr 2021

Traddododd y Cwnsler Cyffredinol araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yr wythnos hon, gan amlinellu achos cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn erbyn y Ddeddf Marchnad Fewnol