Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Fideo: Etholiad Gogledd Iwerddon 2022

4 Mai 2022

Cynhaliodd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad ar-lein ar etholiad Gogledd Iwerddon, sydd yn digwydd yr wythnos hon

Galwad am Gyfranogwyr: Ysgol Haf Etholiadau Datganoledig

28 Ebrill 2022

Mae’r timau y tu ôl i Astudiaethau Etholiadol Cymru a'r Alban yn cynnal yr Ysgol Haf Etholiadau Datganoledig gyntaf ar gyfer ymchwilwyr ac academyddion ledled y DG

Stormont Belfast parliament

Cyhoeddi digwyddiad etholiad Gogledd Iwerddon

7 Ebrill 2022

Caiff etholiad hollbwysig ei asesu yng ngweminar Canolfan Llywodraethiant Cymru

Rishi Sunak

Aelwydydd incwm isel a gwasanaethau cyhoeddus i deimlo'r wasgfa yn sgil chwyddiant uwch

24 Mawrth 2022

Nid yw Datganiad y Gwanwyn y DG yn darparu cymorth wedi'i dargedu ar gyfer aelwydydd sy’n cael eu taro waethaf nac i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rhag pwysau chwyddiant cynyddol, yn ôl dadansoddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Mae’n bosibl y bydd angen rhagor o gymorth ar aelwydydd wrth i wasgfa costau byw barhau

11 Mawrth 2022

Nid yw’r mesurau cyfredol yn mynd yn ddigon pell i wrthbwyso'r cynnydd mewn prisiau, yn ôl yr adroddiad

Welsh Police

Stopio a Chwilio – hyd a lled rhagfarn hiliol yn cael ei chadarnhau yng Nghwestiynau'r Prif Weinidog

8 Mawrth 2022

Data a gafwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cadarnhau hyd a lled anghymesuredd hiliol

Logos of human rights organisations

Lleisiau datganoledig i godi llais ar y Bil Hawliau

24 Chwefror 2022

Bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn nodi eu safbwyntiau a’u pryderon am y cynigion

Graph showing support for protecting devolved powers

Mae’r mwyafrif o bleidleiswyr Gadael yn gwrthod diddymu pwerau’r Senedd – Astudiaeth Etholiadol Cymru

22 Chwefror 2022

Mae’r data’n cadarnhau nad oedd cysylltiad sylfaenol rhwng y bleidlais Gadael yng Nghymru yn refferendwm 2016 ac amheuaeth ynghylch datganoli

Bloody Sunday mural

50 Mlynedd ers Sul y Gwaed: Gweminar i fyfyrio ar etifeddiaeth y digwyddiad

31 Ionawr 2022

Bydd cyfweliad cyhoeddus gydag academyddion blaenllaw yn ystyried etifeddiaeth Sul y Gwad (Bloody Sunday), 50 mlynedd ar ôl y digwyddiadau a luniodd gwrs y gwrthdaro yng Ngogledd Iwerddon

Angen newid diwylliant er mwyn i undeb weithio – Pwyllgor yr Arglwyddi

20 Ionawr 2022

"Mae angen newid diwylliant sylweddol yn Whitehall", yn ôl adroddiad newydd gan bwyllgor Tŷ'r Arglwyddi sy'n tynnu'n drwm ar dystiolaeth gan academyddion yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd