Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Fideo: Brexit ac Ynys Iwerddon

26 Hydref 2021

Gan mlynedd ers rhaniad Iwerddon, traddododd Brigid Laffan ddarlith a ddadansoddodd ymateb gwladwriaeth Iwerddon i Brexit, gan ganolbwyntio'n benodol ar 'Ewropeiddio'r' y ffin ar yr ynys

Professor Laura McAllister outside café

Arbenigwr ar lywodraethu i arwain y sgwrs genedlaethol ar ddyfodol Cymru

20 Hydref 2021

Comisiwn i ystyried lle’r genedl yn yr Undeb ac annibyniaeth i Gymru

Money and graph

Rhagolwg o Adolygiad Gwariant 2021: Rhagolwg gwell ar gyfer cyllideb Cymru, ond yng nghyd-destun pwysau ôl-bandemig enfawr

19 Hydref 2021

Wrth gyhoeddi eu diweddariad ar gyllideb Cymru cyn Adolygiad Gwariant 2021, mae’r ymchwilwyr yn nodi y bydd gwariant o ddydd i ddydd ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru dros y tair blynedd nesaf yn tyfu o tua 3% y flwyddyn ar gyfartaledd mewn termau real

Tîm Dadansoddi Cyllid Cymru yn cyfrannu at bennod ar gyllid llywodraeth leol yn yr IFS Green Budget

7 Hydref 2021

Mae'r bennod, sy'n trafod effaith COVID-19 a’r cynlluniau arfaethedig i ddiwygio gofal cymdeithasol, yn cynnwys dadansoddiad newydd o'r cymorth a roddwyd i gynghorau Cymru dros y deunaw mis diwethaf

Brexit ac Ynys Iwerddon: Brigid Laffan wedi’i chadarnhau ar gyfer y Ddarlith Flynyddol

23 Medi 2021

Bydd Darlith Flynyddol 2021 Canolfan Llywodraethiant Cymru yn cael ei thraddodi gan un o academyddion mwyaf nodedig Iwerddon

Uchelgeisiau Cymraeg cyffredin y Brifysgol yn Eisteddfod AmGen 2021

3 Awst 2021

Cyflwyniad i Academi Iaith Gymraeg newydd yn rhan o ddarllediad yr ŵyl

“Dylid ystyried HS2 fel prosiect ar gyfer Lloegr yn unig”: ASau yn dyfynnu tystiolaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru

14 Gorffennaf 2021

Gan fod HS2 yn cael ei hystyried fel prosiect 'Cymru a Lloegr' gan y Trysorlys ar hyn o bryd, nid yw Cymru'n derbyn arian ychwanegol o ganlyniad i wariant ar y prosiect yn Lloegr. Mae hyn yn groes i’r sefyllfa yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Fideo a Thrawsgrifiad: Mae araith y Cwnsler Cyffredinol yn amlinellu cynlluniau ar gyfer cyfansoddiad

7 Gorffennaf 2021

Traddododd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yr wythnos hon

Welsh flag

Adeiladu-Cyfansoddiad drwy arddull Gymreig

29 Mehefin 2021

Gyda rhagweld creu comisiwn newydd i arwain sgwrs ddinesig genedlaethol yn dilyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai, cynullodd y Ganolfan Llywodraethiant Cymru weithdy academaidd i gyfrannu tuag at ei sefydlu, trwy gasglu adlewyrchiadau o brosesau adeiladu cyfansoddiad o’r gorffennol yng Nghymru