Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

“Dylid ystyried HS2 fel prosiect ar gyfer Lloegr yn unig”: ASau yn dyfynnu tystiolaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru

14 Gorffennaf 2021

Gan fod HS2 yn cael ei hystyried fel prosiect 'Cymru a Lloegr' gan y Trysorlys ar hyn o bryd, nid yw Cymru'n derbyn arian ychwanegol o ganlyniad i wariant ar y prosiect yn Lloegr. Mae hyn yn groes i’r sefyllfa yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Fideo a Thrawsgrifiad: Mae araith y Cwnsler Cyffredinol yn amlinellu cynlluniau ar gyfer cyfansoddiad

7 Gorffennaf 2021

Traddododd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yr wythnos hon

Welsh flag

Adeiladu-Cyfansoddiad drwy arddull Gymreig

29 Mehefin 2021

Gyda rhagweld creu comisiwn newydd i arwain sgwrs ddinesig genedlaethol yn dilyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai, cynullodd y Ganolfan Llywodraethiant Cymru weithdy academaidd i gyfrannu tuag at ei sefydlu, trwy gasglu adlewyrchiadau o brosesau adeiladu cyfansoddiad o’r gorffennol yng Nghymru

Cwnsler Cyffredinol newydd i alw am ‘sgwrs sifig genedlaethol’

21 Mehefin 2021

Bydd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn nodi sut mae'n bwriadu ymgysylltu â phobl Cymru wrth lunio "gweledigaeth newydd i Gymru gref mewn DG lwyddiannus"

Amaethyddiaeth a'r Economi Wledig yn destun trafodaeth yn y seminar Llywodraethu Ar ôl Brexit

17 Mehefin 2021

Mae’r seminar academaidd nesaf yn y gyfres gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd bellach yn hysbys, a bydd lle amlwg iawn i amaethyddiaeth a’r economi wledig

Fideo a Sleidiau: Astudiaethau Etholiad yr Alban a Chymru

16 Mehefin 2021

Datgelwyd canfyddiadau cychwynnol Astudiaethau Etholiad yr Alban a Chymru 2021 mewn gweminar yr wythnos diwethaf, a gynhaliwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Bydd Seminar yn archwilio rôl rheng flaen llywodraeth leol yng Nghymru yng ngoleuni Brexit a Covid-19

14 Mehefin 2021

Bydd y seminar yn dwyn ynghyd arbenigwyr blaenllaw ar bolisi cymdeithasol a chyhoeddus ac ar lywodraethu lleol yng Nghymru i fyfyrio ar ble rydyn ni, sut wnaethon ni gyrraedd yma a beth yw'r heriau sydd ar ddod

Canfyddiadau Astudiaethau Etholiad Cymru a’r Alban i’w datgelu i’r cyhoedd

27 Mai 2021

Hwn fydd y digwyddiad cyntaf i gynnwys dadansoddiad eang o Astudiaethau Etholiad Cymru a’r Alban 2021

Fideo: Ymrwymiadau maniffestos y pleidiau a’r rhagolwg cyllidol yn cael eu dadansoddi gan dîm WFA

28 Ebrill 2021

Cynhaliodd tîm Dadansoddi Cyllid Cymru weminar cyn yr etholiad ar y rhagolwg cyllidol ac ymrwymiadau maniffestos y pleidiau

Rhagolygon anodd i gyllideb Cymru yn agoriad llygad i bleidiau Cymru

22 Ebrill 2021

Adroddiad yn dod i’r casgliad bydd Llywodraeth nesaf Cymru dan bwysau ôl-bandemig