Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Money and graph

Gostyngiad enfawr yng nghyllid COVID-19 ar gyfer Cyllideb Cymru yn dilyn Adolygiad Gwariant y DG, yn ôl adroddiad

3 Rhagfyr 2020

Bydd y cyllid sydd ar gael ar gyfer ymateb Llywodraeth Cymru i COVID-19 yn gostwng o £5.6 biliwn yn 2020-21 i ddim ond £766 miliwn y flwyddyn nesaf

Cafodd y cyfnod atal byr yng Nghymru yr “effaith a fwriadwyd” ar symudedd, yn ôl dadansoddiad newydd

24 Tachwedd 2020

Offeryn rhyngweithiol newydd yn dangos gwahaniaethau mewn ymddygiad rhwng Cymru a’r DG mewn ymateb i’r cyfyngiadau ar symud

Joanna Cherry

A saif yr Alban lle safai? Taith yr Alban yn ôl i statws gwlad: Joanna Cherry QC i draddodi Darlith Flynyddol 2020

12 Tachwedd 2020

Bydd AS ac adfocad blaenllaw yr Alban, Joanna Cherry QC AS, yn traddodi Darlith Flynyddol 2020 Canolfan Llywodraethiant Cymru

Fideo: Dyfodol gofal yng Nghymru

11 Tachwedd 2020

Cyflwyno’r ymchwil diweddaraf ar ofal i oedolion hŷn

Money and graph

Ymateb cyllidol Llywodraeth Cymru i Covid-19 i gynyddu i dros £5 biliwn eleni

3 Tachwedd 2020

Mae gan Lywodraeth Cymru dros £5 biliwn i’w ddyrannu i’w hymateb cyllidol i Covid-19 yn 2020-21. Ond mae diffyg sicrwydd cyllidol a phwerau benthyg yn rhwystro cynllunio cefnogaeth ar gyfer busnesau a gwasanaethau cyhoeddus Cymru

Older person

Angen ‘ffordd ymlaen’ wrth i adroddiad newydd ddadlennu cost darparu ‘gofal personol am ddim’ i oedolion hŷn yng Nghymru

23 Hydref 2020

Mae ymchwilwyr yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy'n edrych ar y gwersi y gellir eu dysgu o drefn yr Alban o gynnig Gofal Personol am Ddim, ac yn archwilio goblygiadau posibl cyflwyno’r un polisi yng Nghymru

Welsh flag

Bydd egwyddorion marchnad y DG yn creu drwgdybiaeth o fewn yr undeb, yn ôl adroddiad newydd

17 Hydref 2020

Bydd rheolau newydd ar farchnad fewnol y DG yn tanseilio datganoli ac yn creu drwgdybiaeth rhwng llywodraethau'r Deyrnas Gyfunol, yn ôl adroddiad newydd

EU flag

Meithrin heddwch yng Ngogledd Iwerddon: Safbwyntiau Damcaniaethol ac Ymarferol

14 Hydref 2020

Trafodaeth banel yng Ngŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol i drafod rôl yr UE yn y broses heddwch

Senedd Building in Cardiff Bay

Bil Marchnad Fewnol Disgwylir ‘effaith sylweddol a chanoli’

8 Hydref 2020

Mae adroddiad newydd yn amlygu sut gallai’r Bil wneud newidiadau sylweddol i gyfansoddiad tiriogaethol y DG

Houses of Parliament

Fideo: Beth ddigwyddodd yng Nghymru yn Etholiad Cyffredinol 2019?

23 Medi 2020

Dadansoddwyd canlyniadau etholiad mewn gweminar Canolfan Llywodraethiant Cymru