Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Senedd

Oes angen ailwampio'r Cynulliad Cenedlaethol?

27 Gorffennaf 2018

Bydd yr Eisteddfod yn clywed pam fod arbenigwyr yn galw am newidiadau.

Justice

Prosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth yn cynnig cipolwg pwysig ac amserol

12 Gorffennaf 2018

Academyddion wrth galon y ddadl yng Nghymru.

UK Currency

Peryglon a chyfleoedd i drethi datganoledig mewn adroddiad arbenigol newydd

2 Gorffennaf 2018

Mae’r adroddiad yn honni y bydd cyflawniad economi Cymru yn effeithio’n uniongyrchol ar faint o incwm a allai ddod trwy drethi yn y dyfodol.

Welsh Assembly debating chamber

Sylw ar ein hymchwil yn y Cynulliad

15 Mehefin 2018

Ymateb gweinidog perthnasol Llywodraeth Cymru i adroddiad 'Carcharu yng Nghymru'.

Professor Roger Awan-Scully stands speaks in front of a busy room at a launch event.

The End of British Party Politics?

7 Mehefin 2018

Cyflwyno llyfr newydd un o athrawon Canolfan Llywodraethiant Cymru.

Prison

Adroddiad yn taflu goleuni ar y system carchardai yng Nghymru

5 Mehefin 2018

Data heb ei weld o’r blaen.

Elin Jones AM wears an orange top and speaks at a podium.

Tuag at senedd fydd o les i Gymru

7 Rhagfyr 2017

Bydd y Llywydd yn trafod ei delfryd ynghylch dyfodol y Cynulliad Cenedlaethol.

The red bricked Pierhead Building in Cardiff Bay on a sunny day.

Gorffennol a dyfodol y gyfraith yng Nghymru

15 Tachwedd 2017

Mae darlith Arglwydd Thomas Cwmgïedd ar y we bellach.

Private sector housing

Ydy gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn wynebu pedair blynedd anodd arall?

21 Medi 2017

Gallai gwasanaethau cyhoeddus Cymru wynebu rhagor o doriadau dros y pedair blynedd nesaf yn ôl adroddiad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw.