Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Coins and notes

Adroddiad newydd yn dadansoddi £13.7 biliwn o ddiffyg yng nghyllid cyhoeddus Cymru

29 Gorffennaf 2019

Mae toriadau yn sgîl llymder wedi gostwng gwariant a'r diffyg yn sylweddol, yn ôl arbenigwyr

Money and graph

Diffyg cyllidol Cymru yn symptom o refeniw is, yn ôl adroddiad

2 Gorffennaf 2019

Y ‘bwlch cyllidol’ yn tanlinellu anghydbwysedd rhanbarthol y DG, medd academyddion

Cardiff Bay

Cyfran gweithlu Cymru sydd yn y sector cyhoeddus yn cyrraedd lefel hanesyddol o isel

20 Mehefin 2019

Yn eu hadroddiad diweddaraf, mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn datgelu bod 20% o gyflogeion yng Nghymru, yn 2018, yn gweithio yn y sector cyhoeddus, sydd wedi gostwng o ffigur uchaf o 27.4% yn 2009.

Y gymdeithas sifil yn dod ynghyd i drafod heriau Brexit

30 Mai 2019

Charles Whitmore, Cydlynydd y Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit sydd yn adrodd yn nôl ar y gynhadledd mis hwn yn Belfast.

Prosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth yn dylanwadu ar adroddiad Tŷ'r Cyffredin

17 Mai 2019

Mae ymchwil gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd wedi bod o “gymorth mawr” i ymchwiliad i ddarpariaeth carchardai, yn ôl ASau Cymreig.

Cymru'n wynebu etholiadau Ewropeaidd heb eu tebyg – Fideo

13 Mai 2019

Wythnos diwethaf, cynhaliodd academyddion o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad briffio ar etholiadau Ewropeaidd 2019 yn adeilad eiconig y Pierhead, Bae Caerdydd.

Senedd building

Gallai datganoli budd-daliadau fod o fudd i gyllideb Cymru, yn ôl adroddiad

11 Ebrill 2019

Gallai rhoi'r un pwerau i Gymru â'r Alban dros fudd-daliadau roi hwb o dros £200m y flwyddyn i gyllideb Cymru, yn ôl ymchwil newydd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Welsh flag

Canolfan Ymchwil Flaengar yn Darganfod ‘Backstop’ Cudd yng Nghytuniad Cymru â Lloegr yn 1284: Rhaid i Gymru aros mewn Undeb Tollau gydag Iwerddon

1 Ebrill 2019

Heddiw bydd tîm o ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn cyhoeddi eu bod wedi darganfod codisil na sylwyd arno o’r blaen yn Statud Rhuddlan. Mae goblygiadau pellgyrhaeddol i hyn o safbwynt y trafodaethau seneddol sydd ar waith ynghylch Brexit a pherthynas economaidd Cymru â’i chymdogion agosaf yn y dyfodol.

Cymru mewn Byd ar ôl Brexit

13 Mawrth 2019

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi enwau’r siaradwyr ar gyfer ei digwyddiad ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a gynhelir gyda’r hwyr ar 27 Mawrth.

UK Currency

Trethdalwyr yn talu mwy o arian am lai o wasanaethau, yn ôl adroddiad

7 Chwefror 2019

Mae ymchwil yn dangos bod trethdalwyr yng Nghymru yn talu mwy o arian am lai o wasanaethau gan fod awdurdodau lleol yn ceisio llenwi’r bwlch ariannu o bron i £1 biliwn.