Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Prison

Adroddiad yn taflu goleuni ar y system carchardai yng Nghymru

5 Mehefin 2018

Data heb ei weld o’r blaen.

Elin Jones AM wears an orange top and speaks at a podium.

Tuag at senedd fydd o les i Gymru

7 Rhagfyr 2017

Bydd y Llywydd yn trafod ei delfryd ynghylch dyfodol y Cynulliad Cenedlaethol.

The red bricked Pierhead Building in Cardiff Bay on a sunny day.

Gorffennol a dyfodol y gyfraith yng Nghymru

15 Tachwedd 2017

Mae darlith Arglwydd Thomas Cwmgïedd ar y we bellach.

Private sector housing

Ydy gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn wynebu pedair blynedd anodd arall?

21 Medi 2017

Gallai gwasanaethau cyhoeddus Cymru wynebu rhagor o doriadau dros y pedair blynedd nesaf yn ôl adroddiad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw.

Senedd Building in Cardiff Bay

Ydy datganoli wedi bod o les i ni?

19 Medi 2017

Yn ôl data newydd, mae llawer o bobl Cymru o’r farn nad yw datganoli wedi gwella eu bywydau beunyddiol.

Voting Slip

Deall Etholiad Cyffredinol 2017

5 Gorffennaf 2017

Dyma ddadansoddiad yr Athro Roger Scully o etholiad sydd wedi chwalu tueddiadau, a’r goblygiadau i bleidiau gwleidyddol Cymru.

Jac Larner profile picture. Jac is in his 20's and wears glasses.

Ysgoloriaeth Fulbright i un o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd

29 Mehefin 2017

Mae myfyriwr gwleidyddiaeth wedi ennill gwobr o fri gan un o raglenni ysgoloriaeth uchaf eu parch a mwyaf dylanwadol y byd, Gwobr Fulbright.

Houses of Parliament

Mae’r cyfarfod hysbysu cyn yr etholiad ar y we bellach

22 Mai 2017

Cyflwynodd yr Athro Roger Scully sesiwn hysbysu cyn yr Etholiad Cyffredinol annisgwyl ar 8fed Mehefin 2017.

A panel of five Labour politicians sit on the stage

Trafodaeth gwleidyddion uchelradd Plaid Llafur am dynged yr Undeb

30 Mawrth 2017

Bu Carwyn Jones AC, Gordon Brown, Kezia Dugdale ASA a’r Arglwydd John Prescott yno.

Law and Order

Mae data yn dangos bod digon o le yng ngharchardai’r wlad i droseddwyr o Gymry

22 Mawrth 2017

Mae’r ffigurau newydd hyn yn dilyn cyhoeddiad bod bwriad i adeiladu carchardy Categori C yn Port Talbot ar gyfer hyd at 1,600 o droseddwyr.