Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Cynrychiolydd Catalwnia yn ymweld â Chanolfan Llywodraethiant Cymru

31 Ionawr 2023

Cynhaliwyd trafodaethau ar ddatganoli a chyllid cyhoeddus

Older person

Datganoli ac anhawster dargyfeirio

27 Ionawr 2023

Yn ôl cyhoeddiad academaidd newydd, mae Cymru yn wynebu heriau mawr wrth droi ei gwerthoedd gwleidyddol yn realiti ym maes gofal cymdeithasol oedolion

McAllister yn y ras am rôl uchel gydag UEFA

20 Ionawr 2023

Mae’r Athro Laura McAllister wedi’i henwebu i’w hethol i Bwyllgor Gwaith UEFA

Welsh flag

Datganoli, annibyniaeth a diffyg ariannol Cymru

12 Ionawr 2023

'Tanberfformiad hirsefydlog' o ganlyniad i fod yn rhan o'r DG yn arwain at ragolygon anodd i Gymru, yn ôl ymchwilwyr

Y Refferendwm a Newidiodd Genedl: Newidiadau seismig yng ngwleidyddiaeth yr Alban yn cael eu hesbonio mewn llyfr newydd

11 Ionawr 2023

Gan ddwyn i ystyriaeth ddata o’r Astudiaeth ar Refferendwm yr Alban a’r Astudiaethau ar yr Etholiadau, mae'r llyfr hwn yn rhoi’r dadansoddiad hir-dymor cyntaf o'r modd y bu pleidleiswyr yn ymwneud â'r refferendwm ynghylch annibyniaeth yn 2014

Fideo: Beth sy'n digwydd yng Nghymru a'r Alban?

3 Ionawr 2023

Archwiliwyd y ffordd i annibyniaeth mewn digwyddiad podlediad byw

Fideo: Awduron “Jagged Edge” yn trafod llyfr ym Mhontypridd

22 Rhagfyr 2022

Recordiodd Podlediad Hiraeth sgwrs ar y gyfrol arloesol newydd yn Storyville Books

Hawliau pleidleisio “rhithiol” sydd gan garcharorion, yn ôl astudiaeth

19 Rhagfyr 2022

Mae'r erthygl academaidd gan Robert Jones a Gregory Davies, a gyhoeddwyd ym mhrif gyfnodolyn cyfraith y DG, y Modern Law Review, yn darparu'r ymchwiliad empirig manwl cyntaf i bleidleisio gan garcharorion yn y DG

“Storm Berffaith”: dadansoddiad newydd yn portreadu Cyllideb Ddrafft anodd i Gymru

15 Rhagfyr 2022

Roedd tîm y WFA wedi egluro o'r blaen y byddai'r chwyddiant uchaf erioed yn dileu cannoedd o filiynau o bunnoedd o werth termau real cyllideb Cymru

Fideo: Brittle with Relics

7 Rhagfyr 2022

Richard King yn myfyrio ar ddatganoli a phrotest yn y Ddarlith Flynyddol