Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

System Cyfiawnder Troseddol Cymru: Ar y Rhwyg

10 Hydref 2022

Yn seiliedig ar ddata swyddogol a chyfweliadau manwl, dyma lyfr pwysig, heriol a ddylai beri gofid mawr. Mae’n ddarllen hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

European Union, United Kingdom and Welsh flags

Lansiad y llyfr yng Nghymru: The Forgotten Tribe, British MEPs 1979-2020

6 Hydref 2022

Etifeddiaeth barhaol — neu droednodyn i hanes?

Asesu cynlluniau treth y DG am yr effaith ar Gymru

23 Medi 2022

Ar ddiwrnod y digwyddiad cyllidol mwyaf arwyddocaol ers hanner can mlynedd, fe gynhyrchodd tîm Dadansoddi Cyllid Cymru esboniad o'r effeithiau dosbarthiadol ar drethdalwyr Cymru

Will Hayward's Independent Nation book cover

Llyfr newydd yn dyfnhau’r drafodaeth ynghylch annibyniaeth i Gymru

15 Medi 2022

Mae llyfr newydd gan un o newyddiadurwyr mwyaf blaenllaw Cymru’n rhoi llawer iawn o sylw i ymchwil o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru: Wedi'i Gohirio

9 Medi 2022

Darlith Brittle with Relics wedi ei gohirio tan fis Tachwedd

Data newydd yn datgelu gwahaniaeth hiliol mewn arestiadau yng Nghymru

3 Medi 2022

Mae data newydd ar gyfer Cymru yn unig wedi’u cyhoeddi, sy’n cadarnhau graddau’r gwahaniaethau hiliol mewn cyfraddau arestio gan heddluoedd yng Nghymru

Awdur Brittle with Relics i gyflwyno Darlith Flynyddol, bum mlynedd ar hugain wedi’r bleidlais Ie dros Gymru

11 Awst 2022

Bum mlynedd ar hugain ar ôl refferendwm 1997 a arweiniodd at greu'r Senedd a Llywodraeth Cymru, bydd yr awdur mawr ei fri Richard King yn traddodi Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru

RWJ

Gwyliwch: Pam bod Llafur yn ennill yng Nghymru?

9 Awst 2022

Un blaid yn dominyddu ac yn cael ei hategu gan 'fyd-olwg Cymreig'

Goruchafiaeth y blaid Lafur yng Nghymru i’w hegluro yn yr Eisteddfod

1 Awst 2022

Yn ei ddarlith, bydd y sylwebydd gwleidyddol a’r ysgolhaig, Richard Wyn Jones, yn defnyddio data o Astudiaeth Etholiadol Cymru i egluro gafael y Blaid Lafur ar etholwyr Cymru

Plismona a Datganoli: ‘Achos Arbennig’ Cymru

28 Gorffennaf 2022

Mae dyfodiad datganoli wedi trawsnewid plismona yng Nghymru, yn ôl erthygl academaidd a gyd-ysgrifennwyd gan Dr Rob Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd