Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

The outside of a prison facility

Cymru sydd â’r gyfradd uchaf o garcharu yng ngorllewin Ewrop

16 Ionawr 2019

Mae gan Gymru’r gyfradd uchaf o garcharu yng ngorllewin Ewrop, yn ôl ymchwil gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

An image of the interior of a prison

“Troseddwyr nad ydynt yn wyn yn fwy tebygol o gael eu carcharu yng Nghymru”, yn ôl ymchwil CLlC

9 Ionawr 2019

NDros gyfnod y Nadolig, cyhoeddodd y Western Mail erthygl gan Martin Shipton yn tynnu sylw at ganfyddiadau diweddaraf prosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd.

Darlith Flynyddol gan Michelle O’Neill – Fideo

11 Rhagfyr 2018

Cyflwynodd Michelle O’Neill MLA, Dirprwy Arweinydd Sinn Féin, Ddarlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2018 yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Hain a Silk yn galw am Ddeddf Uno newydd

29 Tachwedd 2018

Roedd yn bleser gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd gynnal sesiwn trafodaeth gan Peter Hain a Paul Silk ar Ddeddf drafft y Grŵp Diwygio Cyfansoddiadol yr wythnos hon yn adeilad Pierhead ym Mae Caerdydd.

An image of the interior of a prison

Hunan-niweidio a chyfraddau trais mewn Sefydliadau Troseddwyr Ifanc

13 Tachwedd 2018

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn datgelu hyd a lled hunan-niweidio a thrais mewn Sefydliadau Troseddwyr Ifanc (YOIs) yng Nghymru a Lloegr.

Trydydd Sector Cymru’n rhannu ei ofnau Brexit â Llywodraeth Cymru

24 Hydref 2018

Mae mudiadau trydydd sector wedi cyflwyno heddiw eu gofynion ar gyfer Brexit gerbron Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC, gan dynnu ar ganfyddiadau Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit.

Michelle O’Neill i gyflwyno Darlith Flynyddol 2018

23 Hydref 2018

Leas Uachtarán (Dirprwy Arweinydd) Sinn Féin ac arweinydd y blaid yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon yw Michelle O’Neill a hi fydd yn cyflwyno Darlith Flynyddol 2018 Canolfan Llywodraethiant Cymru.

The outside of a prison facility

Adroddiad Carcharu Canolfan Llywodraethiant Cymru yn llywio polisi cyfiawnder Cymru.

16 Hydref 2018

Dywedodd Aelodau Cynulliad ar draws y sbectrwm gwleidyddol eu bod yn croesawu’r adroddiad, ond roeddent hefyd yn bryderus ynghylch y canfyddiadau oedd ynddo am aflonyddwch mewn carchardai, achosion o hunan-niweidio ac ymosodiadau.

Pleidlais y Cynulliad yn paratoi’r ffordd ar gyfer Senedd Cymru.

15 Hydref 2018

Mae’r Athro Laura McAllister, o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, wedi croesawu’r bleidlais yr wythnos diwethaf i ganiatáu deddfwriaeth newydd i gael ei chyflwyno er mwyn diwygio Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ychydig iawn o gefnogaeth i ‘Undeb Gwerthfawr’ May ym Mhrydain yn oes Brexit

9 Hydref 2018

Ychydig iawn o gefnogaeth i ‘Undeb Gwerthfawr’ May ym Mhrydain yn oes Brexit