Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

The outside of a prison facility

Adroddiad Carcharu Canolfan Llywodraethiant Cymru yn llywio polisi cyfiawnder Cymru.

16 Hydref 2018

Dywedodd Aelodau Cynulliad ar draws y sbectrwm gwleidyddol eu bod yn croesawu’r adroddiad, ond roeddent hefyd yn bryderus ynghylch y canfyddiadau oedd ynddo am aflonyddwch mewn carchardai, achosion o hunan-niweidio ac ymosodiadau.

Pleidlais y Cynulliad yn paratoi’r ffordd ar gyfer Senedd Cymru.

15 Hydref 2018

Mae’r Athro Laura McAllister, o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, wedi croesawu’r bleidlais yr wythnos diwethaf i ganiatáu deddfwriaeth newydd i gael ei chyflwyno er mwyn diwygio Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ychydig iawn o gefnogaeth i ‘Undeb Gwerthfawr’ May ym Mhrydain yn oes Brexit

9 Hydref 2018

Ychydig iawn o gefnogaeth i ‘Undeb Gwerthfawr’ May ym Mhrydain yn oes Brexit

The outside of a prison facility

Data newydd yn dangos hyd a lled y cyffuriau a’r alcohol a ganfyddir yng ngharchardai Cymru

10 Medi 2018

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cyflwyno cyfres newydd o ganfyddiadau ar gyffuriau, alcohol a digartrefedd gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin.

An image of the interior of a prison

Data newydd yn datgelu bod carcharorion wedi’u gwasgaru’n eang

20 Awst 2018

Dangosodd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd heddiw y darlun cliriaf eto o’r boblogaeth carchardai yng Nghymru.

Richard Wyn Jones

Cyfiawnder yng Nghymru?

6 Awst 2018

Trafod y posibilrwydd o gael system gyfiawnder ar wahân i Gymru mewn digwyddiad yn yr Eisteddfod.

Roger Scully

Edrych ar oruchafiaeth un blaid yng Nghymru

1 Awst 2018

Oes modd dadlau bod profiad Cymru o wleidyddiaeth ddemocrataidd yn ‘batholegol’?

Senedd

Oes angen ailwampio'r Cynulliad Cenedlaethol?

27 Gorffennaf 2018

Bydd yr Eisteddfod yn clywed pam fod arbenigwyr yn galw am newidiadau.

Justice

Prosiect Cyfiawnder ac Awdurdodaeth yn cynnig cipolwg pwysig ac amserol

12 Gorffennaf 2018

Academyddion wrth galon y ddadl yng Nghymru.