Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Gwefan ymgyrch McAllister yn mynd yn fyw

26 Chwefror 2021

Mae cyn-gapten tîm cenedlaethol Cymru yn sefyll mewn etholiad i fod yn gynrychiolydd benywaidd UEFA ar Gyngor FIFA

Welsh flag

Tîm Astudiaeth Etholiad Cymru yn paratoi ar gyfer ymgyrch etholiadol y Senedd 2021

11 Chwefror 2021

Bydd yr astudiaeth yn cael ei defnyddio i ddadansoddi hunaniaethau a gwerthoedd pleidleiswyr, effaith y pandemig Covid-19, ac agweddau tuag at ddadansoddi treth

Cathays Park Crown Building

Dadansoddiad diweddaraf ar gyllideb Llywodraeth Cymru

4 Chwefror 2021

Mae bellach gan Lywodraeth Cymru tua £655m ar ôl i’w ddyrannu y flwyddyn ariannol hon, yn ôl adroddiad diweddaraf tîm Dadansoddi Cyllid Cymru

Fideo: Y Cwnsler Cyffredinol yn trafod Deddf Marchnad Fewnol a dyfodol y DG

22 Ionawr 2021

Traddododd y Cwnsler Cyffredinol araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yr wythnos hon, gan amlinellu achos cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn erbyn y Ddeddf Marchnad Fewnol

Cwnsler Cyffredinol i amlinellu'r her gyfreithiol dros bwerau datganoledig

15 Ionawr 2021

Bydd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, Jeremy Miles MS, yn cynnig diweddariad ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i amddiffyn pwerau datganoledig Cymru mewn araith ar gyfer Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yr wythnos nesaf

Fideo: Darlith Flynyddol gan Joanna Cherry AS

4 Rhagfyr 2020

Dadansoddodd AS ac Adfocad blaenllaw yr SNP ddatblygiadau cyfansoddiadol yn y DG, cyn amlinellu goblygiadau paratoi ar gyfer refferendwm arall ar annibyniaeth yn yr Alban

Money and graph

Gostyngiad enfawr yng nghyllid COVID-19 ar gyfer Cyllideb Cymru yn dilyn Adolygiad Gwariant y DG, yn ôl adroddiad

3 Rhagfyr 2020

Bydd y cyllid sydd ar gael ar gyfer ymateb Llywodraeth Cymru i COVID-19 yn gostwng o £5.6 biliwn yn 2020-21 i ddim ond £766 miliwn y flwyddyn nesaf

Cafodd y cyfnod atal byr yng Nghymru yr “effaith a fwriadwyd” ar symudedd, yn ôl dadansoddiad newydd

24 Tachwedd 2020

Offeryn rhyngweithiol newydd yn dangos gwahaniaethau mewn ymddygiad rhwng Cymru a’r DG mewn ymateb i’r cyfyngiadau ar symud

Joanna Cherry

A saif yr Alban lle safai? Taith yr Alban yn ôl i statws gwlad: Joanna Cherry QC i draddodi Darlith Flynyddol 2020

12 Tachwedd 2020

Bydd AS ac adfocad blaenllaw yr Alban, Joanna Cherry QC AS, yn traddodi Darlith Flynyddol 2020 Canolfan Llywodraethiant Cymru

Fideo: Dyfodol gofal yng Nghymru

11 Tachwedd 2020

Cyflwyno’r ymchwil diweddaraf ar ofal i oedolion hŷn