Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

A UK road sign with directions to a prison

Pobl o ardaloedd mwyaf difreintiedig Lloegr ddeg gwaith yn fwy tebygol o fod mewn carchar, yn ôl dadansoddiadau

16 Tachwedd 2022

Data wedi'i gyhoeddi wrth i academyddion ymateb i gynlluniau ar gyfer 'Archgarchar' yn Chorley

Beth sy'n digwydd yn yr Alban a Chymru?

14 Tachwedd 2022

Ymunwch â ni i asesu a yw’r Alban a Chymru ar yr un llwybr mewn gwirionedd, ac a oes unrhyw droi yn ôl…

Llyfr cyfiawnder “yn tynnu sylw at y camweithrediad yn ein system” – Gweinidog Llywodraeth Cymru

11 Tachwedd 2022

Tynnodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog dros y Cyfansoddiad, Mick Antoniw, sylw at y llyfr yn ystod trafodaethau ar ddatganoli plismona

Rhagolwg Cyllideb Cymru 2022: Brecwast Briffio

9 Tachwedd 2022

Cyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023−24, ymunwch â thîm DCC ar gyfer trafodaeth o adroddiad newydd fydd yn dadlennu’r rhagolwg ar gyfer Cyllideb Cymru a’r heriau sydd o’n blaenau

Llywodraethiant “dryslyd iawn” Lloegr wedi’i amlygu gan adroddiad newydd

3 Tachwedd 2022

Cytunodd ASau ag awgrymiad Richard Wyn Jones am gomisiwn trawsbleidiol ar Loegr

RWJ

Tîm Astudiaeth Etholiad Cymru i daflu goleuni ar 100 mlynedd o oruchafiaeth Llafur Cymru

31 Hydref 2022

Bydd y digwyddiad yn nodi canmlwyddiant etholiad cyffredinol 1922, yr etholiad cyffredinol cyntaf lle’r enillodd Llafur y nifer mwyaf o seddau a phleidleisiau yng Nghymru

Cryfhau cysylltiadau Cymdeithas Sifil wrth i Ddirprwyaeth Ewropeaidd ymweld â Chymru

25 Hydref 2022

Clywodd y Pwyllgor gan sefydliadau sy'n cynrychioli buddiannau busnesau a chyflogwyr Cymru, undebau llafur a thrawstoriad ehangach o sefydliadau'r trydydd sector

Senedd building

Datganoli’n ‘gam angenrheidiol’ tuag at system cyfiawnder troseddol well yng Nghymru, yn ôl academyddion

19 Hydref 2022

‘Set gymhleth o drefniadau cyfansoddiadol’ yn amharu ar waith llunio polisïau a chraffu effeithiol

System Cyfiawnder Troseddol Cymru: Ar y Rhwyg

10 Hydref 2022

Yn seiliedig ar ddata swyddogol a chyfweliadau manwl, dyma lyfr pwysig, heriol a ddylai beri gofid mawr. Mae’n ddarllen hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru

European Union, United Kingdom and Welsh flags

Lansiad y llyfr yng Nghymru: The Forgotten Tribe, British MEPs 1979-2020

6 Hydref 2022

Etifeddiaeth barhaol — neu droednodyn i hanes?