Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae’n bosibl y bydd angen rhagor o gymorth ar aelwydydd wrth i wasgfa costau byw barhau

11 Mawrth 2022

Nid yw’r mesurau cyfredol yn mynd yn ddigon pell i wrthbwyso'r cynnydd mewn prisiau, yn ôl yr adroddiad

Welsh Police

Stopio a Chwilio – hyd a lled rhagfarn hiliol yn cael ei chadarnhau yng Nghwestiynau'r Prif Weinidog

8 Mawrth 2022

Data a gafwyd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cadarnhau hyd a lled anghymesuredd hiliol

Logos of human rights organisations

Lleisiau datganoledig i godi llais ar y Bil Hawliau

24 Chwefror 2022

Bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn nodi eu safbwyntiau a’u pryderon am y cynigion

Graph showing support for protecting devolved powers

Mae’r mwyafrif o bleidleiswyr Gadael yn gwrthod diddymu pwerau’r Senedd – Astudiaeth Etholiadol Cymru

22 Chwefror 2022

Mae’r data’n cadarnhau nad oedd cysylltiad sylfaenol rhwng y bleidlais Gadael yng Nghymru yn refferendwm 2016 ac amheuaeth ynghylch datganoli

Bloody Sunday mural

50 Mlynedd ers Sul y Gwaed: Gweminar i fyfyrio ar etifeddiaeth y digwyddiad

31 Ionawr 2022

Bydd cyfweliad cyhoeddus gydag academyddion blaenllaw yn ystyried etifeddiaeth Sul y Gwad (Bloody Sunday), 50 mlynedd ar ôl y digwyddiadau a luniodd gwrs y gwrthdaro yng Ngogledd Iwerddon

Angen newid diwylliant er mwyn i undeb weithio – Pwyllgor yr Arglwyddi

20 Ionawr 2022

"Mae angen newid diwylliant sylweddol yn Whitehall", yn ôl adroddiad newydd gan bwyllgor Tŷ'r Arglwyddi sy'n tynnu'n drwm ar dystiolaeth gan academyddion yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Mae Bil Cymreig newydd yn gwanhau rheolaeth y Senedd dros drethi, dadleua Athro

18 Ionawr 2022

Bydd deddf newydd yn rhoi pwerau i Lywodraeth Cymru newid deddfwriaeth ar drethi a bydd llai o graffu gan y Senedd, mae academydd blaenllaw wedi rhybuddio

Money and graph

Fideo: Rhagolwg ar Gyllideb Cymru 2021

22 Rhagfyr 2021

Rhoi trefn ar rifau cyn cyllideb ddigynsail i Gymru

Mae modd sicrhau polisïau cyllid y cytundeb cydweithio o ystyried y rhagolygon cyllidol, yn ôl adroddiad

8 Rhagfyr 2021

Hwb i gyllideb Cymru yn sgîl cynnydd yng nghyllid llywodraeth y DG

Canolfan Llywodraethiant Cymru wedi’i grybwyll yn y Cytundeb Cydweithio

1 Rhagfyr 2021

Mae Cytundeb Cydweithio newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn cynnwys ymrwymiad i weithio gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd