Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Welsh flag

Bydd egwyddorion marchnad y DG yn creu drwgdybiaeth o fewn yr undeb, yn ôl adroddiad newydd

17 Hydref 2020

Bydd rheolau newydd ar farchnad fewnol y DG yn tanseilio datganoli ac yn creu drwgdybiaeth rhwng llywodraethau'r Deyrnas Gyfunol, yn ôl adroddiad newydd

EU flag

Meithrin heddwch yng Ngogledd Iwerddon: Safbwyntiau Damcaniaethol ac Ymarferol

14 Hydref 2020

Trafodaeth banel yng Ngŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol i drafod rôl yr UE yn y broses heddwch

Senedd Building in Cardiff Bay

Bil Marchnad Fewnol Disgwylir ‘effaith sylweddol a chanoli’

8 Hydref 2020

Mae adroddiad newydd yn amlygu sut gallai’r Bil wneud newidiadau sylweddol i gyfansoddiad tiriogaethol y DG

Houses of Parliament

Fideo: Beth ddigwyddodd yng Nghymru yn Etholiad Cyffredinol 2019?

23 Medi 2020

Dadansoddwyd canlyniadau etholiad mewn gweminar Canolfan Llywodraethiant Cymru

Prisoner's hands clasped around prison bars

Yn ôl adroddiad, mae llai na hanner o garcharorion Cymru yn dychwelyd i lety sefydlog ar ôl cael eu rhyddhau

16 Medi 2020

Academydd yn galw am drafodaeth frys ynghylch digartrefedd carcharorion yng Nghymru

Senedd Building in Cardiff Bay

Diwygiadau newydd i 'cryfhau ein democratiaeth yng Nghymru'

10 Medi 2020

Ers 2017, mae’r Athro Laura McAllister o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, wedi bod yn ddylanwadol ar agenda diwygio’r Senedd

European Union, United Kingdom and Welsh flags

Adroddiad yn edrych ar Werth Ychwanegol Rhaglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru

9 Medi 2020

Er bod y rhaglen yn gymharol fach, mae hi wedi gwneud cyfraniad gweithgar i ddatblygiad economaidd a chynaliadwy Iwerddon a Chymru

Welsh flag

Cynigion ynghylch marchnad fewnol y deyrnas yn fygythiad difrifol i ddatganoli yn ôl y gymdeithas sifil

1 Medi 2020

Mae’r ymateb yn dweud nad yw’r cynigion (sy’n awgrymu trefn eithriadol o eang ynghylch cydnabod a gwahaniaethu) yn ddigon manwl a’u bod yn fygythiad difrifol i drefnau rheoleiddio datganoledig amryw wledydd y deyrnas

Older person

Angen diwygio’r sector gofal ar gyfer pobol hŷn a’i ariannu’n well yn ôl adroddiad

13 Awst 2020

Mae ymchwilwyr y ganolfan wedi darlunio sector hanfodol bwysig sy’n brin o adnoddau digonol ac sy'n dibynnu ar lafur di-dâl cyfeillion a pherthnasau

Person working at home stock image

Cymru sydd â'r gyfran isaf o swyddi yn y DG y gellid eu gwneud gartref, yn ôl astudiaeth

5 Awst 2020

Pandemig yn gwaethygu anghydraddoldebau economaidd, meddai ymchwilwyr