Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Fideo: Hon Julia Gillard AC ar rhywedd, gwleidyddiaeth ac arweinyddiaeth

8 Hydref 2019

Cynhaliodd Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd digwyddiad arbennig gyda Hon Julia Gillard AC, mewn trafodaeth gyda’r Athro Laura McAllister

Inside a modern prison

Angen cymryd camau gweithredu i leihau nifer y bobl sydd mewn carchardai yng Nghymru

25 Medi 2019

Academyddion yn galw am “sgwrs genedlaethol” am gyfraddau carcharu

The red bricked Pierhead Building in Cardiff Bay on a sunny day.

Colocwiwm: Safbwyntiau ar hanes Ceidwadaeth yng Nghymru

6 Medi 2019

Er mwyn nodi cyflwyno papurau Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad yn ystod degawd cyntaf datganoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd y colocwiwm arbennig hwn yn edrych ar safbwyntiau gwahanol ar hanes y Ceidwadwyr Cymreig

‘Yr Achos o Blaid Newid’- araith Eisteddfod Genedlaethol gan Jeremy Miles

14 Awst 2019

Gweinidog yn galw am ‘newid radical’ i wladwriaeth y DG

Prisoner's hands clasped around prison bars

Mwy o achosion o hunan-niweidio yng ngharchardai Cymru nag erioed o’r blaen

7 Awst 2019

Academydd o’r farn y dylai data ar gyfer Cymru yn unig fod ar gael i bawb

Cardiff Bay

Gwariant ar y system gyfiawnder yng Nghymru wedi ei dorri o un rhan o bump ers dechrau polisïau llymder

5 Awst 2019

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi’r dadansoddiad cynhwysfawr cyntaf o wariant ar y system gyfiawnder ar lefel Cymru

Coins and notes

Adroddiad newydd yn dadansoddi £13.7 biliwn o ddiffyg yng nghyllid cyhoeddus Cymru

29 Gorffennaf 2019

Mae toriadau yn sgîl llymder wedi gostwng gwariant a'r diffyg yn sylweddol, yn ôl arbenigwyr

Money and graph

Diffyg cyllidol Cymru yn symptom o refeniw is, yn ôl adroddiad

2 Gorffennaf 2019

Y ‘bwlch cyllidol’ yn tanlinellu anghydbwysedd rhanbarthol y DG, medd academyddion

Cardiff Bay

Cyfran gweithlu Cymru sydd yn y sector cyhoeddus yn cyrraedd lefel hanesyddol o isel

20 Mehefin 2019

Yn eu hadroddiad diweddaraf, mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn datgelu bod 20% o gyflogeion yng Nghymru, yn 2018, yn gweithio yn y sector cyhoeddus, sydd wedi gostwng o ffigur uchaf o 27.4% yn 2009.

Y gymdeithas sifil yn dod ynghyd i drafod heriau Brexit

30 Mai 2019

Charles Whitmore, Cydlynydd y Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit sydd yn adrodd yn nôl ar y gynhadledd mis hwn yn Belfast.