Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Welsh flag

Cynigion ynghylch marchnad fewnol y deyrnas yn fygythiad difrifol i ddatganoli yn ôl y gymdeithas sifil

1 Medi 2020

Mae’r ymateb yn dweud nad yw’r cynigion (sy’n awgrymu trefn eithriadol o eang ynghylch cydnabod a gwahaniaethu) yn ddigon manwl a’u bod yn fygythiad difrifol i drefnau rheoleiddio datganoledig amryw wledydd y deyrnas

Older person

Angen diwygio’r sector gofal ar gyfer pobol hŷn a’i ariannu’n well yn ôl adroddiad

13 Awst 2020

Mae ymchwilwyr y ganolfan wedi darlunio sector hanfodol bwysig sy’n brin o adnoddau digonol ac sy'n dibynnu ar lafur di-dâl cyfeillion a pherthnasau

Person working at home stock image

Cymru sydd â'r gyfran isaf o swyddi yn y DG y gellid eu gwneud gartref, yn ôl astudiaeth

5 Awst 2020

Pandemig yn gwaethygu anghydraddoldebau economaidd, meddai ymchwilwyr

Welsh flag

Digwyddiadau Eisteddfod AmGen i drafod etholiadau ac economi Cymru

31 Gorffennaf 2020

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cymryd rhan yn Eisteddfod AmGen eleni, mewn digwyddiadau yn cynnwys Richard Wyn Jones, Laura McAllister ac eraill

Woman sorting coins in her purse stock image

Yn ôl adroddiad, mae effaith economaidd Covid-19 yn gwaethygu'r anghydraddoldebau sy’n bodoli eisoes yng Nghymru

25 Mehefin 2020

Mae grwpiau penodol o weithwyr yn cael eu heffeithio i raddau anghymesur gan y pandemig

Senedd Building in Cardiff Bay

Pwerau benthyg yn cael eu trafod yn y Senedd

24 Mehefin 2020

Bydd y galw am estyn gallu Llywodraeth Cymru i fenthyg arian yn cael ei amlygu mewn trafodaeth yn y Senedd yr wythnos hon

Main Building_BlueSky_GreenGrass

Adroddiad yn darganfod bod Prifysgolion Cymru o dan fygythiad difrifol o ganlyniad i argyfwng Covid-19

15 Mai 2020

Mae’r adroddiad yn datgelu cyfres o ganfyddiadau sydd yn cyfeirio at golled ddramatig mewn incwm ffioedd dysgu ar gyfer y sector yng Nghymru o ganlyniad i Covid-19

Prisoner's hands clasped around prison bars

Niferoedd carcharorion yn codi ers cychwyn Covid-19

14 Ebrill 2020

Yn ôl adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, cyrhaeddodd y nifer o bobl sydd mewn carchardai yng Nghymru ei lefel uchaf erioed yn ystod mis Mawrth 2020

Money and graph

Cyllid i Gymru yn llai na'r hyn a allai fod ei angen i ymateb i’r coronafeirws, yn ôl academyddion

9 Ebrill 2020

Adroddiad yn honni bod angen diwygio pwerau benthyg Llywodraeth Cymru dros dro

Professor Laura McAllister and Nest Jenkins

Gwobrau Cyfryngau Cymru’n cydnabod dawn ysgrifennu Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

19 Mawrth 2020

Caiff cymuned Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ei chynrychioli mewn dau gategori yng Ngwobrau Cyfryngau Cymru eleni.