Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Welsh flag

Datganoli, annibyniaeth a diffyg ariannol Cymru

12 Ionawr 2023

'Tanberfformiad hirsefydlog' o ganlyniad i fod yn rhan o'r DG yn arwain at ragolygon anodd i Gymru, yn ôl ymchwilwyr

Y Refferendwm a Newidiodd Genedl: Newidiadau seismig yng ngwleidyddiaeth yr Alban yn cael eu hesbonio mewn llyfr newydd

11 Ionawr 2023

Gan ddwyn i ystyriaeth ddata o’r Astudiaeth ar Refferendwm yr Alban a’r Astudiaethau ar yr Etholiadau, mae'r llyfr hwn yn rhoi’r dadansoddiad hir-dymor cyntaf o'r modd y bu pleidleiswyr yn ymwneud â'r refferendwm ynghylch annibyniaeth yn 2014

Fideo: Beth sy'n digwydd yng Nghymru a'r Alban?

3 Ionawr 2023

Archwiliwyd y ffordd i annibyniaeth mewn digwyddiad podlediad byw

Fideo: Awduron “Jagged Edge” yn trafod llyfr ym Mhontypridd

22 Rhagfyr 2022

Recordiodd Podlediad Hiraeth sgwrs ar y gyfrol arloesol newydd yn Storyville Books

Hawliau pleidleisio “rhithiol” sydd gan garcharorion, yn ôl astudiaeth

19 Rhagfyr 2022

Mae'r erthygl academaidd gan Robert Jones a Gregory Davies, a gyhoeddwyd ym mhrif gyfnodolyn cyfraith y DG, y Modern Law Review, yn darparu'r ymchwiliad empirig manwl cyntaf i bleidleisio gan garcharorion yn y DG

“Storm Berffaith”: dadansoddiad newydd yn portreadu Cyllideb Ddrafft anodd i Gymru

15 Rhagfyr 2022

Roedd tîm y WFA wedi egluro o'r blaen y byddai'r chwyddiant uchaf erioed yn dileu cannoedd o filiynau o bunnoedd o werth termau real cyllideb Cymru

Fideo: Brittle with Relics

7 Rhagfyr 2022

Richard King yn myfyrio ar ddatganoli a phrotest yn y Ddarlith Flynyddol

Llyfr am gyfiawnder o dan sylw mewn trafodaeth yn San Steffan

6 Rhagfyr 2022

Thema ganolog llyfr newydd gan academyddion yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd oedd cefndir trafodaeth yn Neuadd San Steffan gan ASau yr wythnos diwethaf

Chwyddiant uchel yn gwasgu cyllideb Cymru, yn ôl tîm Dadansoddi Cyllid Cymru

5 Rhagfyr 2022

Mae chwyddiant uchel wedi erydu gwerth cynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru hyd at £800m yn 2023-24 a £600m yn 2024-25 – er gwaethaf cyllid ychwanegol o Ddatganiad yr Hydref – yn ôl adroddiad newydd gan dîm Dadansoddi Cyllid Cymru

Fideo: Esbonio 100 mlynedd o oruchafiaeth un blaid

29 Tachwedd 2022

Darlith lawn Richard Wyn Jones nawr ar gael