Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Fideo: Mae’r ‘Hollt Ddanheddog’ yn parhau i waethygu heriau cyfiawnder troseddol

16 Awst 2023

Data newydd yn cael ei drafod mewn digwyddiad yn yr Eisteddfod

Hawliau carcharorion: Amser i ailfeddwl?

4 Awst 2023

afodd y cysyniad o hawliau carcharorion ei herio yn ystod seminar Cymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol (SLSA) a drefnwyd gan academyddion o Gaerdydd a Lerpwl

Fideo: Aneurin Bevan yn ei eiriau ei hun

28 Gorffennaf 2023

Lansiad Llyfr yn y Senedd bellach ar gael ar Youtube

Cynhadledd Ymchwil CLlC yn boblogaidd gydag academyddion

3 Gorffennaf 2023

Digwyddiad blynyddol agoriadol yn arddangos themâu ymchwil y ganolfan

'Is-wladwriaethau yn y cyfnod pontio': Strategaeth UE Cymru a’r Alban wedi’i dadansoddi gan ymchwil newydd

21 Mehefin 2023

Mae’r cyhoeddiad yn mapio deng mlynedd ar hugain o baradiplomyddiaeth tuag at yr Undeb Ewropeaidd gan Gymru a’r Alban

Dyma Fy Ngwir: Lansiad llyfr yn y Senedd ar gyfer casgliad Bevan gan Nye

7 Mehefin 2023

Bydd Podlediad Hiraeth a Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ar y cyd yn cynnal lansiad swyddogol ar gyfer llyfr hanfodol o erthyglau Aneurin Bevan yn Senedd Cymru ym mis Gorffennaf

Llywodraethiant y DG ar ôl Brexit: Gallwch gofrestru nawr ar gyfer gweithdy Lerpwl

1 Mehefin 2023

Gall myfyrwyr ac ymchwilwyr nawr gofrestru i fynychu gweithdy dylanwadol ar Lywodraethu Cyfansoddiad Tiriogaethol y DG ar ôl Brexit

Gŵyl y Gelli

Arbenigwyr y Brifysgol yn rhannu barn, yn goleuo ac yn ysbrydoli yng Ngŵyl y Gelli 2023

26 Mai 2023

Bydd Cyfres Caerdydd yn dychwelyd i'r Gelli Gandryll

Fideo: Brexit a'r Undeb, Tensiynau a Heriau

5 Mai 2023

Academyddion blaenllaw yn cyflwyno yng Nghatalwnia

Radicals and Realists: Canllaw hanfodol i bleidiau gwleidyddol Gwyddelig i'w lansio yn nigwyddiad y Brifysgol

25 Ebrill 2023

Llyfr sylweddol newydd, gan awdur o Gaerdydd, i'w drafod ar y campws