Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Llywodraethiant y DG ar ôl Brexit: Gallwch gofrestru nawr ar gyfer gweithdy Lerpwl

1 Mehefin 2023

Gall myfyrwyr ac ymchwilwyr nawr gofrestru i fynychu gweithdy dylanwadol ar Lywodraethu Cyfansoddiad Tiriogaethol y DG ar ôl Brexit

Gŵyl y Gelli

Arbenigwyr y Brifysgol yn rhannu barn, yn goleuo ac yn ysbrydoli yng Ngŵyl y Gelli 2023

26 Mai 2023

Bydd Cyfres Caerdydd yn dychwelyd i'r Gelli Gandryll

Fideo: Brexit a'r Undeb, Tensiynau a Heriau

5 Mai 2023

Academyddion blaenllaw yn cyflwyno yng Nghatalwnia

Radicals and Realists: Canllaw hanfodol i bleidiau gwleidyddol Gwyddelig i'w lansio yn nigwyddiad y Brifysgol

25 Ebrill 2023

Llyfr sylweddol newydd, gan awdur o Gaerdydd, i'w drafod ar y campws

Gwersi i Gymru a Chatalonia i'w hystyried mewn digwyddiad yn Llundain

20 Ebrill 2023

Bydd digwyddiad cyhoeddus yn swyddfa llywodraeth Catalwnia yn Llundain yn clywed gan Robert Jones a Richard Wyn Jones, awduron y llyfr academaidd cyntaf erioed ar System Cyfiawnder Troseddol Cymru

McAllister yn cael ei hethol i Bwyllgor Gweithredol UEFA

6 Ebrill 2023

Athro o Brifysgol Caerdydd yw'r cynrychiolydd etholedig cyntaf o Gymru ar gorff llywodraethu pêl-droed Ewropeaidd

Seminar ym Mrwsel i nodi 50 mlynedd o Iwerddon yn yr UE

28 Mawrth 2023

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn cyd-gynnal seminar ym Mrwsel i nodi 50 mlynedd o aelodaeth Iwerddon o’r UE, a fydd yn cynnwys cyn-lysgennad Iwerddon i'r DG a'r Unol Daleithiau

Sunset in Houses Of Parliament - London

Gweithiau Aneurin Bevan yn cynnig gwersi i’r byd gwleidyddol cyfoes

27 Mawrth 2023

Erthyglau a ysgrifennwyd ar gyfer cylchgrawn Tribune yn ymchwilio’n ddyfnach i’w safbwyntiau gwleidyddol

Galwad am Gyfranogwyr: Ysgol Haf Para-ddiplomyddiaeth

23 Mawrth 2023

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn croesawu hyd at 12 o fyfyrwyr PhD i Ysgol Haf Para-ddiplomyddiaeth ym mis Gorffennaf

Ymchwil etholiadol diweddaraf a rennir gyda dirprwyaeth Japaneaidd

13 Mawrth 2023

Ymwelodd dirprwyaeth o lysgenhadaeth Japan i’r DG â Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd i ddysgu mwy am hunaniaeth genedlaethol ac agweddau cyfansoddiadol yn y wlad