Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Data newydd yn datgelu gwahaniaeth hiliol mewn arestiadau yng Nghymru

3 Medi 2022

Mae data newydd ar gyfer Cymru yn unig wedi’u cyhoeddi, sy’n cadarnhau graddau’r gwahaniaethau hiliol mewn cyfraddau arestio gan heddluoedd yng Nghymru

Awdur Brittle with Relics i gyflwyno Darlith Flynyddol, bum mlynedd ar hugain wedi’r bleidlais Ie dros Gymru

11 Awst 2022

Bum mlynedd ar hugain ar ôl refferendwm 1997 a arweiniodd at greu'r Senedd a Llywodraeth Cymru, bydd yr awdur mawr ei fri Richard King yn traddodi Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru

RWJ

Gwyliwch: Pam bod Llafur yn ennill yng Nghymru?

9 Awst 2022

Un blaid yn dominyddu ac yn cael ei hategu gan 'fyd-olwg Cymreig'

Goruchafiaeth y blaid Lafur yng Nghymru i’w hegluro yn yr Eisteddfod

1 Awst 2022

Yn ei ddarlith, bydd y sylwebydd gwleidyddol a’r ysgolhaig, Richard Wyn Jones, yn defnyddio data o Astudiaeth Etholiadol Cymru i egluro gafael y Blaid Lafur ar etholwyr Cymru

Plismona a Datganoli: ‘Achos Arbennig’ Cymru

28 Gorffennaf 2022

Mae dyfodiad datganoli wedi trawsnewid plismona yng Nghymru, yn ôl erthygl academaidd a gyd-ysgrifennwyd gan Dr Rob Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Welsh flag

“Cynildeb cyfansoddiadol” Llywodraeth Cymru yn unigryw yn y DG

1 Gorffennaf 2022

Cyhoeddiad yn dadansoddi amwysedd Cymreig tuag at sofraniaeth y DG

Hunaniaeth genedlaethol Cymru wrth wraidd canlyniad etholiadau'r Senedd 2021

9 Mehefin 2022

Hunaniaeth genedlaethol Cymru wrth wraidd canlyniad etholiadau'r Senedd 2021

Polisi Masnach Newydd y DG: lansiad ar y cyd i ystyried masnach a datganoli

19 Mai 2022

Bydd y digwyddiad yn lansio Cyfiawnder Masnach Cymru a'r Ganolfan Polisi Masnach Gynhwysol

Fideo: Dadansoddi'r Argyfwng Costau Byw

11 Mai 2022

Dyfnder yr argyfwng yn cael ei ddatgelu yng ngweminar Prifysgol Caerdydd

Fideo: Etholiad Gogledd Iwerddon 2022

4 Mai 2022

Cynhaliodd Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad ar-lein ar etholiad Gogledd Iwerddon, sydd yn digwydd yr wythnos hon