Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Graph showing support for protecting devolved powers

Mae’r mwyafrif o bleidleiswyr Gadael yn gwrthod diddymu pwerau’r Senedd – Astudiaeth Etholiadol Cymru

22 Chwefror 2022

Mae’r data’n cadarnhau nad oedd cysylltiad sylfaenol rhwng y bleidlais Gadael yng Nghymru yn refferendwm 2016 ac amheuaeth ynghylch datganoli

Bloody Sunday mural

50 Mlynedd ers Sul y Gwaed: Gweminar i fyfyrio ar etifeddiaeth y digwyddiad

31 Ionawr 2022

Bydd cyfweliad cyhoeddus gydag academyddion blaenllaw yn ystyried etifeddiaeth Sul y Gwad (Bloody Sunday), 50 mlynedd ar ôl y digwyddiadau a luniodd gwrs y gwrthdaro yng Ngogledd Iwerddon

Angen newid diwylliant er mwyn i undeb weithio – Pwyllgor yr Arglwyddi

20 Ionawr 2022

"Mae angen newid diwylliant sylweddol yn Whitehall", yn ôl adroddiad newydd gan bwyllgor Tŷ'r Arglwyddi sy'n tynnu'n drwm ar dystiolaeth gan academyddion yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Mae Bil Cymreig newydd yn gwanhau rheolaeth y Senedd dros drethi, dadleua Athro

18 Ionawr 2022

Bydd deddf newydd yn rhoi pwerau i Lywodraeth Cymru newid deddfwriaeth ar drethi a bydd llai o graffu gan y Senedd, mae academydd blaenllaw wedi rhybuddio

Money and graph

Fideo: Rhagolwg ar Gyllideb Cymru 2021

22 Rhagfyr 2021

Rhoi trefn ar rifau cyn cyllideb ddigynsail i Gymru

Mae modd sicrhau polisïau cyllid y cytundeb cydweithio o ystyried y rhagolygon cyllidol, yn ôl adroddiad

8 Rhagfyr 2021

Hwb i gyllideb Cymru yn sgîl cynnydd yng nghyllid llywodraeth y DG

Canolfan Llywodraethiant Cymru wedi’i grybwyll yn y Cytundeb Cydweithio

1 Rhagfyr 2021

Mae Cytundeb Cydweithio newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru yn cynnwys ymrwymiad i weithio gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd

Ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn ymuno â chanolfan polisi masnach gynhwysol gwerth £10m

29 Tachwedd 2021

Canolfan wedi’i chyllido gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol i helpu’r Llywodraeth i wneud penderfyniadau

Cathays Park Crown Building

Rhagolwg o ddiwrnod cyllideb Cymru

18 Tachwedd 2021

Tîm Dadansoddi Cyllid Cymru yn cyhoeddi digwyddiad ar ragolwg cyllideb Cymru

Hwb i gyllideb Cymru – ond pwysau ar gostau byw ar y gorwel

28 Hydref 2021

Bydd cyllideb Cymru yn derbyn hwb o £1.6bn yn 2022-23 o ganlyniad i gyllideb y DG ddoe, yn ôl adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd. Ond bydd pwysau sylweddol ar gostau byw y gaeaf hwn, gydag aelwydydd yn wynebu cynnydd mewn prisiau nwy a thrydan