Ewch i’r prif gynnwys

Trwydded barcio

Diweddarwyd: 13/05/2024 16:17

Gallwch barcio car mewn rhai neuaddau preswyl os ydych chi wedi cael trwydded barcio.

Dim ond hyn a hyn o drwyddedau parcio sydd ar gael ar gyfer pob neuadd breswyl. Rhaid i chi ofyn am drwydded barcio wrth wneud cais am lety. Dim ond os oes lle ar gael y rhoddir trwydded barcio i chi.

Dyma’r neuaddau lle mae ychydig o leoedd parcio ar gael i’r rhai sydd â thrwydded barcio:

Os nad ydych chi wedi cael trwydded barcio, byddwn ni’n argymell nad ydych chi’n dod â'ch cerbyd i'r campws.

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gallu mynd o gwmpas Caerdydd a'r ardal gyfagos yn hwylus drwy gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Diogelwch a chyfyngiadau

At ddibenion diogelwch, rhaid i bob cerbyd sydd wedi parcio ar dir sy’n eiddo i’r Brifysgol ddangos trwyddedau parcio dilys. Os nad yw’r drwydded i’w gweld ar gerbyd, gallwch wynebu camau pellach. Fe’ch cynghorir i gloi eich cerbyd bob amser a pheidio â gadael eitemau gwerthfawr ynddo.

Rhaid i bob cerbyd fod wedi’i barcio mewn man parcio dynodedig fel bod cerbydau’r gwasanaethau brys yn gallu cael mynediad bob amser.

Cofiwch fod cyfyngiad cyflymder o 5mya ar holl safleoedd y preswylfeydd.