Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd y Brifysgol

 • Pris: O £113 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,530)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd sy'n dechrau ym mis Mawrth
 • Myfyrwyr: 673

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Neuadd y Brifysgol yn neuadd fawr gydag amgylchedd bywiog a chyfeillgar. Mae’n daith gerdded neu feicio byr i gampws Parc y Mynydd Bychan ac yn llai na 2 filltir o gampws Parc Cathays. Mae gan y Brifysgol gwasanaeth bws yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan, sy’n rhedeg yn ystod yr wythnos. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu fel rhan o becyn preswylfeydd ar gyfer Neuadd y Brifysgol, felly nid oes rhaid i chi dalu bob tro rydych yn defnyddio Gwasanaeth Bws y Brifysgol.

Gofodau byw

 • Fflatiau/lloriau â chegin a rennir ar gyfer 8-18 o fyfyrwyr

 • Stiwdios hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

93 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)

Gofodau byw

 • Fflatiau/lloriau â chegin a rennir ar gyfer 8-18 o fyfyrwyr

 • Stiwdios hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

93 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd y Brifysgol, Caerdydd, CF23 5YB

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.75 milltir 1.25 milltir
Cerdded 35 munud 25 munud
Beicio 17 munud 12 munud
Bws Mae gwasanaeth bws a weithredir gan y Brifysgol ar gael. Ewch i’r tab Cyfleusterau i gael rhagor o wybodaeth. Gwasanaeth bws ar gael gan y Brifysgol Mae gwasanaeth bws a weithredir gan y Brifysgol ar gael. Ewch i’r tab Cyfleusterau i gael rhagor o wybodaeth. Gwasanaeth bws ar gael gan y Brifysgol

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Penylan
Archfarchnad Rhodfa Colchester (Sainsburys)
Bwyd cyflym Heol Wellfield
Bar Heol Wellfield
Cyfleusterau chwaraeon Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (MUGA) ar y safle, gan gynnwys Tennis, Pêl-rwyd, Pêl-Fasged a Futsal.
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2021/2022 ar gael o fis Mai 2021 ymlaen.

Mis Medi 2020 i fis Mehefin 2021 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £4530.402 X £1510.13 and 1 X £1510.14
Ensuite £5250.003 X £1750.00
Lle parcio £166.002 X £55.33
1 X £55.34

Mis Medi 2020 i fis Medi 2021 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Llety un ystafell £7718.502 X £2572.83 and 1 X £2572.84
Fflat un ystafell £8673.44 2 X £2891.15 and 1 X £2891.14
Fflat dau ystafell £9628.383 X £3209.46

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

Math
Ensuite / Rhannu ystafell ymolchi (Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan)Yn amrywio yn ôl dyddiadau cwrs unigol, bydd ffioedd yn cael eu cyfrifo yn ôl y gyfradd dyddiol ar gyfer y Cyfnod Preswyl Safonol

Nodwch: efallai y bydd y cyfnodau preswyl hyn yn cynnwys cyfnodau ar leoliad, pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Mae Neuadd y Brifysgol wedi ei lleoli ar ben Bryn Pen-y-Lan, ychydig tu allan i ganol y ddinas. Mae’n gampws preswyl yn debyg i’r breswylfa fwyaf adnabyddus ‘Talybont’. Camddealltwriaeth arferol am Neuadd Y Brifysgol yw bod pellter y breswylfa o’r Brifysgol yn ei wneud yn lleoliad llai dymunol – ond os unrhyw beth, mae’n creu cymuned llawer cryfach. Gyda blociau gwahanol, rydych yn cael y cyfle i gyfarfod pobl o bob math o gwrs gyda diddordebau gwahanol. Rydych yn treulio llawer mwy o amser gyda’ch gilydd gan ei fod yn anoddach mynd am dro i’r dre. Mae rhai o’r ffrindiau roeddwn yn cyd-fyw â nhw yn parhau yn ffrindiau agos hyd heddiw. Ac un uchafbwynt arall, gallwch wylio pawb arall yn cerdded i’r brifysgol yn y glaw wrth i chi deithio ar fws am ddim! Perffaith!
Madeleine Phillips

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.