Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd y Brifysgol

 • Pris: O £114 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,553)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd sy'n dechrau ym mis Mawrth
 • Myfyrwyr: 673

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Neuadd y Brifysgol yn neuadd fawr gydag amgylchedd bywiog a chyfeillgar. Mae’n daith gerdded neu feicio byr i gampws Parc y Mynydd Bychan ac yn llai na 2 filltir o gampws Parc Cathays. Mae gan y Brifysgol gwasanaeth bws yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan, sy’n rhedeg yn ystod yr wythnos. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu fel rhan o becyn preswylfeydd ar gyfer Neuadd y Brifysgol, felly nid oes rhaid i chi dalu bob tro rydych yn defnyddio Gwasanaeth Bws y Brifysgol.

Gofodau byw

 • Fflatiau/lloriau â chegin a rennir ar gyfer 8-18 o fyfyrwyr

 • Stiwdios hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

93 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Byw heb alcohol (Israddedig)

Gofodau byw

 • Fflatiau/lloriau â chegin a rennir ar gyfer 8-18 o fyfyrwyr

 • Stiwdios hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

93 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Byw heb alcohol (Israddedig)

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd y Brifysgol, Caerdydd, CF23 5YB

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.75 milltir 1.25 milltir
Cerdded 35 munud 25 munud
Beicio 17 munud 12 munud
Bws Mae gwasanaeth bws a weithredir gan y Brifysgol ar gael. Ewch i cyfleusterau i gael rhagor o wybodaeth. Gwasanaeth bws ar gael gan y Brifysgol Mae gwasanaeth bws a weithredir gan y Brifysgol ar gael. Ewch i cyfleusterau a dewisiadau uchod i gael rhagor o wybodaeth. Gwasanaeth bws ar gael gan y Brifysgol

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Penylan
Archfarchnad Rhodfa Colchester (Sainsburys)
Bwyd cyflym Heol Wellfield
Bar Heol Wellfield
Cyfleusterau chwaraeon Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (MUGA) ar y safle, gan gynnwys Tennis, Pêl-rwyd, Pêl-Fasged a Futsal.
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £4552.803 X £1517.60
Ensuite £5275.203 X £1758.40
Lle parcio £166.002 X £55.33
1 X £55.34

Mis Medi 2021 i fis Medi 2022 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Llety un ystafell £7757.992 X £2586.00 and 1 X £2585.99
Fflat un ystafell £8720.11 2 X £2906.70 and 1 X £2906.71
Fflat dau ystafell £9682.233 X £3227.41

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

Math  
Ensuite / Rhannu ystafell ymolchi (Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan)Yn amrywio yn ôl dyddiadau cwrs unigol, bydd ffioedd yn cael eu cyfrifo yn ôl y gyfradd dyddiol ar gyfer y Cyfnod Preswyl Safonol

Nodwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Mae Neuadd y Brifysgol wedi ei lleoli ar ben Bryn Pen-y-Lan, ychydig tu allan i ganol y ddinas. Mae’n gampws preswyl yn debyg i’r breswylfa fwyaf adnabyddus ‘Talybont’. Camddealltwriaeth arferol am Neuadd Y Brifysgol yw bod pellter y breswylfa o’r Brifysgol yn ei wneud yn lleoliad llai dymunol – ond os unrhyw beth, mae’n creu cymuned llawer cryfach. Gyda blociau gwahanol, rydych yn cael y cyfle i gyfarfod pobl o bob math o gwrs gyda diddordebau gwahanol. Rydych yn treulio llawer mwy o amser gyda’ch gilydd gan ei fod yn anoddach mynd am dro i’r dre. Mae rhai o’r ffrindiau roeddwn yn cyd-fyw â nhw yn parhau yn ffrindiau agos hyd heddiw. Ac un uchafbwynt arall, gallwch wylio pawb arall yn cerdded i’r brifysgol yn y glaw wrth i chi deithio ar fws am ddim! Perffaith!
Madeleine Phillips

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.