Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd y Brifysgol

Ar gyfer: israddedigion, israddedigion gyda cyfnod preswyl ansafonol, israddedigion (Nyrsio Mawrth)

Neuadd breswyl fawr gyda gwasanaethau bysiau yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan.

Trosolwg

Mae Neuadd y Brifysgol yn neuadd fawr gydag amgylchedd bywiog a chyfeillgar. Mae’n daith gerdded neu feicio byr i gampws Parc y Mynydd Bychan ac yn llai na 2 filltir o gampws Parc Cathays. Mae gan y Brifysgol gwasanaeth bws yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan, sy’n rhedeg yn ystod yr wythnos. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu fel rhan o becyn preswylfeydd ar gyfer Neuadd y Brifysgol, felly nid oes rhaid i chi dalu bob tro rydych yn defnyddio Gwasanaeth Bws y Brifysgol.

Mae Neuadd y Brifysgol wedi ei lleoli ar ben Bryn Pen-y-Lan, ychydig tu allan i ganol y ddinas. Mae’n gampws preswyl yn debyg i’r breswylfa fwyaf adnabyddus ‘Talybont’. Camddealltwriaeth arferol am Neuadd Y Brifysgol yw bod pellter y breswylfa o’r Brifysgol yn ei wneud yn lleoliad llai dymunol – ond os unrhyw beth, mae’n creu cymuned llawer cryfach. Gyda blociau gwahanol, rydych yn cael y cyfle i gyfarfod pobl o bob math o gwrs gyda diddordebau gwahanol. Rydych yn treulio llawer mwy o amser gyda’ch gilydd gan ei fod yn anoddach mynd am dro i’r dre. Mae rhai o’r ffrindiau roeddwn yn cyd-fyw â nhw yn parhau yn ffrindiau agos hyd heddiw. Ac un uchafbwynt arall, gallwch wylio pawb arall yn cerdded i’r brifysgol yn y glaw wrth i chi deithio ar fws am ddim! Perffaith!
Madeleine Phillips
Neuadd y Brifysgol

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1.75 milltir 1.25 milltir
Cerdded 35 munud 25 munud
Beicio 17 munud 12 munud
Bws Heol Ty-Gwyn, Bws Caerdydd 52
Gwasanaeth bws a weithredir gan y Brifysgol ar gael
Gwasanaeth bws a weithredir gan y Brifysgol ar gael

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Penylan
Archfarchnad Rhodfa Colchester (Sainsburys)
Bwyd cyflym Heol Wellfield
Bar Heol Wellfield
Cyfleusterau chwaraeon Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (MUGA) ar y safle, gan gynnwys Tennis, Pêl-rwyd, Pêl-Fasged a Futsal.
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunan Arlwyo
 • Cyfleusterau rhannu ystafell ymolchi (418 ystafell)
 • Ensuite (251 ystafell)
 • Cegin/ardaloedd bwyta I’w rhannu
 • Fflatiau/lloriau i 7-17 o fyfyrwyr
 • Pwyntiau cysylltiad rhwydwaith a Wi-fi
 • Lolfa gymdeithasol gyda podiau Skype
 • Siediau beic
 • Golchdy
 • Lleoedd parcio (93 lle)
 • Opsiwn byw’n dawel i israddedigion (rhannu fflatiau/tai gyda myfyrwyr eraill sydd wedi dangos diddordeb mewn amgylched byw’n dawel)
 • 2 ystafell gyda larwm sy’n fflachio a chlustog ddirgrynol, yn addas ar gyfer rheiny gyda nam ar y clyw

Cyplau – Neuadd y Brifysgol

 • 1 x llety un ystafell gyda 1 ystafell wely dwbl/ardal astudio, cegin/ystafell fwyta a chawod a thoiled.
 • 2 x fflat un ystafell gyda 1 ystafell wely dwbl, cegin/ystafell fyw/bwyta a chawod a thoiled

Teuluoedd – Neuadd y Brifysgol

 • 1 x fflat â dwy ystafell wely gyda 1 ystafell wely dwbl, 1 ystafell wely gyda gwely bync, cegin/ystafell fyw/bwyta ac ystafell ymolchi


Disgwylir i Gyplau/Teuluoedd chwilio am lety gwahanol yn y blynyddoedd dilynol, gan na ellir ymestyn y cyfnod preswyl y tu hwn I’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod Preswyl Safonol(Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £4409.08(2 X £1469.69 ac 1 X £1469.70) 
Ensuite £5109.64 (2 X £1703.21 ac 1 X £1703.22)  
Lle parcio £163.00(2 X £54.33 ac 1 X £54.34) 2019/20 i'w gadarnhau

Cyfnod preswyl blwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Llety un ystafell £7567.72(2 X £2522.57 ac 1 X £2522.58) 
Fflat un ystafell £8504.71 (2 X £2834.90 ac 1 X £2834.91) 
Fflat dau ystafell £9441.70 (2 X £3147.23 ac 1 X £3147.24)  

Cyfnod preswyl ansafonol

Math  Nodiadau
Ensuite /
Rhannu ystafell ymolchi
Yn amrywio yn ôl dyddiadau cwrs unigol, bydd ffioedd yn cael eu cyfrifo yn ôl y gyfradd dyddiol ar gyfer y Cyfnod Preswyl SafonolMyfyrwyr Parc y Mynydd Bychan

Nodwch: efallai y bydd y cyfnodau preswyl hyn yn cynnwys cyfnodau ar leoliad, pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell

Sharon Perry

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2251 0590

Isabel Cleverley

Senior Assistant Residences Manager

Telephone:
+44 (0)29 2251 0591

Jaime Bradley

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4615

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 673
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
En-suite
Fflat un gwely
Fflat dau wely
Stiwdio
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio 93

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd y Brifysgol
Heol Birchwood
Penylan
Caerdydd
CF23 5YB

+44 (0)29 2251 0597