Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen ymgyfarwyddo

Mae ein rhaglen ymgyfarwyddo ar-lein, Croeso i Fyfyrwyr Caerdydd, yn rhoi trosolwg sylfaenol o bynciau fel iechyd meddwl, sgiliau astudio a bywyd yng Nghymru er mwyn eich paratoi ar gyfer eich cyfnod gyda ni.

Mae’r rhaglen ymgyfarwyddo wedi’i rhannu’n 14 adran o'r enw 'deciau'. Mae deciau pwrpasol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, graddedigion a addysgir, graddedigion ymchwil a myfyrwyr sy'n astudio ar Gampws Parc y Mynydd Bychan. Gallwch gwblhau’r deciau mewn unrhyw drefn.

Defnyddio'r rhaglen

Byddwch yn cael ebost gan welcome@caerdydd.ac.uk sy’n dweud wrthych sut i ddod o hyd i’r rhaglen.

Mae’r ddolen yn yr ebost ar eich cyfer chi’n unig. Felly, sicrhewch mai dim ond y ddolen hon rydych yn ei defnyddio i fynd i’r rhaglen.

Rydym yn argymell eich bod yn cwblhau’r rhaglen ymgyfarwyddo ar-lein cyn i chi gyrraedd y campws er mwyn i chi fod yn gwbl barod ar gyfer bywyd fel myfyriwr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau wrth geisio cwblhau’r rhaglen ymgyfarwyddo, ebostiwch croeso@caerdydd.ac.uk.