Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen ymgyfarwyddo

Diweddarwyd: 30/08/2023 14:32

Ymgyfarwyddo Ar-lein i'ch helpu i baratoi ar gyfer dechrau bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n rhoi trosolwg o bynciau megis iechyd meddwl, cymorth astudio, a bywyd yng Nghaerdydd fel y byddwch chi’n gwbl barod ar gyfer eich amser gyda ni.

Mae’r rhaglen ymgyfarwyddo wedi’i rhannu’n adrannau o'r enw 'deciau'. Mae deciau pwrpasol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, graddedigion ôl-raddedig (a addysgir ac ymchwil), a myfyrwyr sy'n astudio ar gampws Parc y Mynydd Bychan.

Cwblhau'r rhaglen

Rydyn ni’n argymell eich bod yn cwblhau’r rhaglen Ymgyfarwyddo ar-lein cyn ichi gyrraedd y campws er mwyn ichi fod yn gwbl barod ar gyfer bywyd myfyrwyr y brifysgol. Yn gynnar ym mis Medi byddwch yn derbyn e-bost gan welcome@caerdydd.ac.uk gyda chyfarwyddiadau ar sut i gyrchu’r rhaglen Ymgyfarwyddo. Ar eich cyfer chi’n unig y mae’r ddolen yn yr ebost. Felly, gofalwch mai dim ond y ddolen hon rydych chi’n ei defnyddio i gyrchu’r rhaglen. Gallwch chi gwblhau’r deciau mewn unrhyw drefn.

Os oes gennych chi gwestiynau neu broblemau wrth gyrchu’r rhaglen, ebostiwch welcome@caerdydd.ac.uk.