Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i fyfyrwyr anabl

Diweddarwyd: 16/08/2022 16:37

Dywedwch wrthym os oes gennych anabledd, fel nam corfforol neu synhwyraidd, anhawster dysgu penodol, anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth, cyflwr meddygol hir dymor a chyflwr iechyd meddyliol.

Dywedwch wrthym am eich gofynion mynediad.

Sut a pham ddylech ddatgelu eich anableddau i ni a'r dystiolaeth fydd angen i chi ei chyflwyno.

Cefnogi eich dysgu

Y ffyrdd y gallwn eich cefnogi chi yn ystod eich amser yma.

Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cyfleoedd ariannu sydd ar gael i dalu am eich costau cymorth anabledd.

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr