Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth i fyfyrwyr anabl

Last updated: 10/08/2023 11:53

Rhowch wybod i ni am eich gofynion mynediad, gwybodaeth am y cymorth a’r cyllid sydd ar gael.

Mae'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr yn cynnig gwybodaeth, cyngor cyfrinachol ac arweiniad i fyfyrwyr anabl presennol a darpar fyfyrwyr anabl am gymorth a allai eu helpu i ymgysylltu â'u hastudiaethau.

Rydym yn darparu:

  • cymorth i nodi eich anghenion cymorth a'r addasiadau rhesymol sydd eu hangen arnoch
  • cyngor ar eich cymhwyster a'ch cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)
  • asesiadau anghenion i bennu eich gofynion unigol
  • cysylltu â'ch ysgol academaidd ac adrannau eraill i gynghori ar addasiadau rhesymol a'u gweithredu.

Dywedwch wrthym am eich gofynion mynediad.

Sut a pham ddylech ddatgelu eich anableddau i ni a'r dystiolaeth fydd angen i chi ei chyflwyno.

Cefnogi eich dysgu

Dysgwch am yr addasiadau y gallwn eu rhoi ar waith i'ch cefnogi.

Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cyfleoedd ariannu sydd ar gael i dalu am eich costau cymorth anabledd.

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr