Ewch i’r prif gynnwys

Gogledd Talybont

 • Pris: O £129.92 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5196.80)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 972
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Disabled Mynediad i gadair olwyn
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Gogledd Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y brifysgol. Mae cyfadeiladau Talybont yn darparu amrywiaeth o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i lleoli yn agos i ardaloedd mawr o barcdiroedd ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd, gan gynnwys campws Parc y Mynydd Bychan.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 lle wedi’i neilltuo rhwng Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Myfyrwyr LGBT+

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 lle wedi’i neilltuo rhwng Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Myfyrwyr LGBT+

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Gogledd Talybont, Caerdydd, CF14 3UX

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.25 milltir 1.5 milltir
Cerdded 25 munud 30 munud
Beicio 12 munud 15 munud
Bws Bws Caerdydd - cynllunio eich tait Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra a Aldi)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2024 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite - ystafell fach (Israddedigion yn unig) £5196.802 X £1732.27 and 1 X £1732.26
Ensuite - ystafell ganolig (Israddedigion yn unig) £5622.302 X £1874.13 and 1 X £1874.14
Ensuite (Israddedigion yn unig) £6020.002 X £2006.67 and 1 X £2006.66
Ensuite Ôl-raddedig a 'mwy' (Ôl-raddedigion yn unig) £7302.402 X £2434.13 and  1 X  £2434.14
Lle parcio £175 

Mis Medi 2025 i fis Medi 2026 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite Ôl-raddedig a 'mwy' (Ôl-raddedigion yn unig)£9362.722 X £3120.91 and 1 X £3120.90

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

Math
Ensuite - ystafell ganolig (Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan)
Ensuite - ystafell fach (Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan)
Yn amrywio, yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol. Bydd rhent yn cael ei gyfrifo yn ôl y gyfradd ddyddiol ar gyfer cyfnod y contract, sef 40-wythnos.

Nodwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Y peth gorau am fyw yng Ngogledd Talybont oedd y teimlad o annibyniaeth o fyw mewn pentref bach o fyfyrwyr. Gyda llawer o ddigwyddiadau yn mynd ymlaen, roedd yn hawdd cwrdd ag amrywiaeth o bobl. Roedd yr ystafelloedd yn fodern, lan ac wedi’u cadw'n dda. Roedd byw yng Ngogledd Talybont yn ddechreuad perffaith i fywyd Prifysgol.
Rosi Young

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.