Ewch i’r prif gynnwys

Gogledd Talybont

 • Pris: O £114 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,406)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 972
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Gogledd Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol. Mae cyfadeiladau Talybont yn darparu amrywiaeth o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i lleoli yn agos i ardaloedd mawr o barcdiroedd ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd, gan gynnwys campws Parc y Mynydd Bychan.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Myfyrwyr LGBT+
 • Byw heb alcohol (Israddedig)

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Myfyrwyr LGBT+
 • Byw heb alcohol (Israddedig)

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Gogledd Talybont, Caerdydd, CF14 3UX

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.25 milltir 1.5 milltir
Cerdded 25 munud 30 munud
Beicio 12 munud 15 munud
Bws Gabalfa Interchange, Bws Caerdydd 27
Gabalfa Interchange, Bws Casnewydd X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite - ystafell fach (Israddedigion yn unig) £4552.803 X £1517.60
Ensuite - ystafell ganolig (Israddedigion yn unig) £4925.20 2 X £1641.73 and 1 X £1641.74
Ensuite (Israddedigion yn unig) £5275.203 X £1758.40
Ensuite Ôl-raddedig a 'mwy' (Ôl-raddedigion yn unig) £6398.00 2 X £2132.67 and 1 X £2132.66
Lle parcio £166.00 2 X £55.33
1 X £55.34

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (39 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite - ystafell fach (Israddedigion yn unig) £4406.463 X £1468.82
Ensuite - ystafell ganolig (Israddedigion yn unig) £4766.892 X £1588.96 and 1 X £1588.97
Ensuite (Israddedigion yn unig) £5105.643 X £1701.88
Lle parcio £166.00 2 X £55.33
1 X £55.34

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

Math  
Ensuite - ystafell ganolig (Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan)
Ensuite - ystafell fach (Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan)
Yn amrywio yn ôl dyddiadau cwrs unigol. Bydd ffioedd yn cael eu cyfrifo yn ôl y gyfradd ddyddiol ar gyfer y Cyfnod Preswyl Safonol.

Nodwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Y peth gorau am fyw yng Ngogledd Talybont oedd y teimlad o annibyniaeth o fyw mewn pentref bach o fyfyrwyr. Gyda llawer o ddigwyddiadau yn mynd ymlaen, roedd yn hawdd cwrdd ag amrywiaeth o bobl. Roedd yr ystafelloedd yn fodern, lan ac wedi’u cadw'n dda. Roedd byw yng Ngogledd Talybont yn ddechreuad perffaith i fywyd Prifysgol.
Rosi Young

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.