Ewch i’r prif gynnwys

Gogledd Talybont

Ar gyfer: israddedigion, israddedigion gyda cyfnod preswyl ansafonol, Ôl-raddedigion

Mae Gogledd Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Trosolwg

Mae Gogledd Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol. Mae cyfadeiladau Talybont yn darparu amrywiaeth o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i lleoli yn agos i ardaloedd mawr o barcdiroedd ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd, gan gynnwys campws Parc y Mynydd Bychan.

Gogledd Tal-y-bont

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1.25 milltir 1.5 milltir
Cerdded 25 munud 30 munud
Beicio 12 munud 15 munud
Bws Gabalfa Interchange, Bws Caerdydd 27
Gabalfa Interchange, Bws Casnewydd X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunan arlwyo
 • Ensuite – maint ystafell safonol (Tai S-Y)
 • Ensuite (ystafell ganolig) – ychydig yn llai na maint ystafell safonol (Tai A-R, ystafelloedd 1-5)
 • Ensuite (ystafell fach) – ystafell fach (Tai A-R, ystafell 6)
 • Rhannu cegin/ardaloedd bwyta
 • Fflatiau i 6 myfyriwr (ac eithrio 1 fflat i 4 myfyriwr yn Tŷ E)
 • Pwyntiau cysylltu rhwydwaith a mynediad wi-fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Lle cymdeithasol ac astudio cymunedol yng Nghanolfan Gymdeithasol Talybont
 • Lleoedd parcio (130 lle wedi’u neilltuo rhwng gogledd Talybont a Phorth Talybont)
 • Fflatiau i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Opsiwn byw’n dawel i israddedigion (rhannu fflat/tŷ gyda myfyrwyr eraill sydd wedi dangos diddordeb mewn amgylchedd byw’n dawel)
 • 3 ystafell gyda larwm sy’n fflachio a chlustog dirgrynu, yn addas i rai gyda nam ar y clyw.
 • Opsiwn LGBT+ a’u cyfeillion i israddedigion yn unig

Ôl-raddedig a 'mwy'

Mae gan un fflat, sy'n cynnwys 10 ystafell wely/astudio ensuite (gyda chyfleusterau ystafell ymolchi hwylus ym mhob un i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn) ar y llawr gwaelod, y cyfleusterau Ôl-raddedig 'a Mwy' canlynol:

 • Ardal lolfa gymunedol
 • Cegin gyda llestri; cyllyll a ffyrc; offer coginio
 • Ystafell wely/astudio eang gyda gwely mawr, oergell, teledu lliw gyda'r drwydded wedi'i thalu, duvet a dwy set o ddillad gwely.

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod Preswyl Safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Ensuite (ystafell fach) £4409.08 (2 X £1469.69 ac 1 X £1469.70) Israddedigion yn unig
Ensuite (ystafell ganolig) £4770.48 (3 X £1590.16) Israddedigion yn unig
Ensuite £5109.64 (2 X £1703.21 ac 1 X £1703.22)     Israddedigion yn unig
Ensuite Ôl-raddedig a 'mwy' £6199.40 (2 X £2066.47 ac 1 X £2066.46) Ôl-raddedigion yn unig
Lle parcio £163.00 (2 X £54.33 ac 1 X £54.34)  

Cyfnod Preswyl Ansafonol

Math  Nodiadau
Ensuite (ystafell ganolig) /
Ensuite (ystafell fach)
Yn amrywio yn ôl dyddiadau cwrs unigol. Bydd ffioedd yn cael eu cyfrifo yn ôl y gyfradd ddyddiol ar gyfer y Cyfnod Preswyl Safonol. Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan

Nodwch: efallai y bydd y cyfnodau preswyl hyn yn cynnwys cyfnodau ar leoliad, pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell

Swyddfa Preswylfeydd

Email:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4849

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 972
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Cyfnodau preswyl Safonol
Mannau parcio 130

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Gogledd Talybont
Plas Bevan
Caerdydd
CF14 3UX

+44 (0)29 2087 5807