Ewch i’r prif gynnwys

Gogledd Talybont

 • Pris: O £113 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,384)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 972
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Gogledd Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol. Mae cyfadeiladau Talybont yn darparu amrywiaeth o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i lleoli yn agos i ardaloedd mawr o barcdiroedd ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd, gan gynnwys campws Parc y Mynydd Bychan.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Myfyrwyr LGBT+

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Myfyrwyr anabl
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Myfyrwyr LGBT+

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Gogledd Talybont, Caerdydd, CF14 3UX

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.25 milltir 1.5 milltir
Cerdded 25 munud 30 munud
Beicio 12 munud 15 munud
Bws Gabalfa Interchange, Bws Caerdydd 27
Gabalfa Interchange, Bws Casnewydd X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2021/2022 ar gael o fis Mai 2021 ymlaen.

Mis Medi 2020 i fis Mehefin 2021 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite - ystafell fach (Israddedigion yn unig) £4530.40 2 X £1510.13 and 1 X £1510.14
Ensuite - ystafell ganolig (Israddedigion yn unig) £4900.00 2 X £1633.33 and 1 X £1633.34
Ensuite (Israddedigion yn unig) £5250.003 X £1750.00
Ensuite Ôl-raddedig a 'mwy' (Ôl-raddedigion yn unig) £6356.00 2 X £2118.67 and 1 X £2118.66
Lle parcio £166.00 2 X £55.33
1 X £55.34

Mis Medi 2020 i fis Mehefin 2021 (39 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite - ystafell fach (Israddedigion yn unig) £4384.78 2 X £1461.60 and 1 X £1461.59
Ensuite - ystafell ganolig (Israddedigion yn unig) £4742.502 X £1580.83 and 1 X £1580.84
Ensuite (Israddedigion yn unig) £5081.253 X £1693.75
Lle parcio £166.00 2 X £55.33
1 X £55.34

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

Math
Ensuite - ystafell ganolig (Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan)
Ensuite - ystafell fach (Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan)
Yn amrywio yn ôl dyddiadau cwrs unigol. Bydd ffioedd yn cael eu cyfrifo yn ôl y gyfradd ddyddiol ar gyfer y Cyfnod Preswyl Safonol.

Nodwch: efallai y bydd y cyfnodau preswyl hyn yn cynnwys cyfnodau ar leoliad, pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Y peth gorau am fyw yng Ngogledd Talybont oedd y teimlad o annibyniaeth o fyw mewn pentref bach o fyfyrwyr. Gyda llawer o ddigwyddiadau yn mynd ymlaen, roedd yn hawdd cwrdd ag amrywiaeth o bobl. Roedd yr ystafelloedd yn fodern, lan ac wedi’u cadw'n dda. Roedd byw yng Ngogledd Talybont yn ddechreuad perffaith i fywyd Prifysgol.
Rosi Young

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.