Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Hodge

  • Pris: O £140.56 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5622.40)
  • Ar gael ar gyfer: Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 60

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo

Mae Neuadd Hodge yn neuadd breswyl ôl-raddedig bychan yn agos i gampws Parc Cathays, Llyfrgell y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol a’r Adeilad Dyniaethau.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-6 o fyfyrwyr

Parcio

9 spaces

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Neuadd Hodge, Caerdydd, CF24 4BJ

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.25 milltir 1.25 milltir
Cerdded 5 munud 30 munud
Beicio 2 munud 15 munud
Bws n/a Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr/Heol Woodville
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £5622.402 X £1874.13 and 1 X £1874.14
Lle parcio car £175 

Mis Medi 2024 i fis Medi 2025 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £7208.722 X £2402.91 and 1 X £2402.90

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Byddwn yn sicr yn argymell byw yn Neuadd Hodge gan ei fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, ac yn ffordd hawdd i’ch cyflwyno i fywyd myfyriwr a byw’n annibynnol. Mae’n agos iawn i’r Brifysgol, gan ganiatáu i fi adael fy ngwely 10 munud cyn fy narlithoedd!
Matt Beckett

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.