Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Hodge

  • Pris: O £123 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,925)
  • Ar gael ar gyfer: Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 60

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo

Mae Neuadd Hodge yn neuadd breswyl ôl-raddedig bychan yn agos i gampws Parc Cathays, Llyfrgell y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol a’r Adeilad Dyniaethau.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-6 o fyfyrwyr

Parcio

9 spaces

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd Hodge, Caerdydd, CF24 4BJ

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.25 milltir 1.25 milltir
Cerdded 5 munud 30 munud
Beicio 2 munud 15 munud
Bws n/a Heol Crwys, Bws Caerdydd 8/8S/9/9A

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr/Heol Woodville
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £4925.202 X £1641.73 and 1 X £1641.74
Lle parcio car £166 2 X £55.33
1 X £55.34

Mis Medi 2021 i fis Medi 2022 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £6314.81 2 X £2104.94 and 1 X £2104.93

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Byddwn yn sicr yn argymell byw yn Neuadd Hodge gan ei fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, ac yn ffordd hawdd i’ch cyflwyno i fywyd myfyriwr a byw’n annibynnol. Mae’n agos iawn i’r Brifysgol, gan ganiatáu i fi adael fy ngwely 10 munud cyn fy narlithoedd!
Matt Beckett

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.