Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Hodge

Ar gyfer: Ôl-raddedigion

Neuadd breswyl ôl-raddedig fechan yn agos i Lyfrgell y Dyniaethau ac yn daith gerdded fyr o gampws Parc Cathays.

Trosolwg

Mae Neuadd Hodge yn neuadd breswyl ôl-raddedig bychan yn agos i gampws Parc Cathays, Llyfrgell y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol a’r Adeilad Dyniaethau.

Byddwn yn sicr yn argymell byw yn Neuadd Hodge gan ei fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd, ac yn ffordd hawdd i’ch cyflwyno i fywyd myfyriwr a byw’n annibynnol. Mae’n agos iawn i’r Brifysgol, gan ganiatáu i fi adael fy ngwely 10 munud cyn fy narlithoedd!
Matt Beckett
Neuadd Hodge

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.25 milltir 1.25 milltir
Cerdded 5 munud 30 munud
Beicio 2 munud 15 munud
Bws n/a Heol Crwys, Bws Caerdydd 8/8S/9/9A

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • hunanarlwyo
 • rhannu ystafell ymolchi (mae rhan fwyaf o ystafelloedd yn rhannu ystafell ymolchi cyfagos)
 • rhannu cegin/ardaloedd bwyta
 • fflatiau i 4-6 myfyriwr
 • pwyntiadau cysylltu â'r rhwydwaith a mynediad Wi-Fi
 • siediadu beic
 • Golchi dillad
 • lleoedd parcio car (9 ll)

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £4770.48 (3 X £1590.16)  
Lle parcio car £163 (2 X £54.33 ac 1 X £54.34)  

Cyfnod preswyl o flwyddyn lawn (Mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £6160.44 (3 X £2053.48)

Swyddfa Preswylfeydd

Email:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4849

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 60
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Mannau parcio 9

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd Hodge
Heol Wyverne
Cathays
Caerdydd
CF24 4BJ

+44 (0)29 2087 6476