Ewch i’r prif gynnwys

Porth Talybont

Ar gyfer: israddedigion

Yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Trosolwg

Mae Porth Talybont yn rhan o ddatblygiad newydd, modern gydag ardaloedd mawr cymunedol a chyfleusterau ychwanegol wedi’u cynnwys. Mae’n rhan o gyfadeilad Talybont sef y mwyaf o breswylfeydd y Brifysgol ac yn darparu amwynderau cymdeithasol sydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae Porth Talybont wedi’i leoli yn agos i ardal fawr o barcdir ac yn daith cerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Llwyddais i ymgartrefu oddi cartref yn llawer haws gan fy mod yn byw ym Mhorth Tal-y-bont. Er ei bod ychydig yn ddrytach, rydw i wir yn meddwl ei bod yn llety sy’n rhoi gwerth yr arian gan eich bod yn cael ystafelloedd mawr gyda gwelyau dwbl a chyfleusterau en-suites!
Tilly-Rose Ruler
Porth Talybont

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1.5 milltir 1.5 milltir
Cerdded 30 munud 30 munud
Beicio 15 munud 15 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Cardiff Bus 27
Gabalfa Interchange, Bws Casnewydd X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Ffordd y Gogledd
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunanarlwyo
 • Ensuite
 • Gwely 3/4 (4 troedfedd)
 • Rhannu cegin/ardal/ bwyta/lolfa
 • Fflatiau ar gyfer 6-10 myfyriwr
 • Pwynt cysylltu a’r rhwydwaith a mynediad WiFi
 • Lle cymdeithasol ac astudio cymunedol yng Nghanolfan Gymdeithasol Talybont
 • Lleoedd parcio (130 lle wedi’i neilltuo rhwng Gogledd Talybont a Phorth Talybont)
 • Raciau beic
 • Golchdy
 • 2 ystafell gyda chyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch (gall fod yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn)

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl canolradd (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Ensuite £5262.12(3 X £1754.04) 
Lle Parcio £163.00(2 X £54.33 a 1 X £54.34)

Anna Carpanini

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 5807

Sian Donovan

Uwch Reolwr Preswylfeydd Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 6337

Katie Hall

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 6337

Diana Turner

Residences Manager

Email:
TurnerD8@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2081 0592

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 179
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Cyfnodau preswyl Canolradd
Mannau parcio 130

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Porth Talybont
Bevan Place
Gabalfa
Caerdydd
CF14 3UX

+44 (0)29 2087 5807