Ewch i’r prif gynnwys

Porth Talybont

  • Pris: O £134 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5,356)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion
  • Myfyrwyr: 179

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Disabled Mynediad i gadair olwyn
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Porth Talybont yn rhan o ddatblygiad newydd, modern gydag ardaloedd mawr cymunedol a chyfleusterau ychwanegol wedi’u cynnwys. Mae’n rhan o gyfadeilad Talybont sef y mwyaf o breswylfeydd y Brifysgol ac yn darparu amwynderau cymdeithasol sydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae Porth Talybont wedi’i leoli yn agos i ardal fawr o barcdir ac yn daith cerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 6-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 6-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Porth Talybont, Caerdydd, CF14 3AT

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.5 milltir 1.5 milltir
Cerdded 30 munud 30 munud
Beicio 15 munud 15 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Cardiff Bus 27
Gabalfa Interchange, Bws Casnewydd X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Ffordd y Gogledd
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite £5356.402 X £1785.47 and 1 X £1785.46
Lle Parcio £166.00 2 X £55.33
1 X £55.34

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Llwyddais i ymgartrefu oddi cartref yn llawer haws gan fy mod yn byw ym Mhorth Tal-y-bont. Er ei bod ychydig yn ddrytach, rydw i wir yn meddwl ei bod yn llety sy’n rhoi gwerth yr arian gan eich bod yn cael ystafelloedd mawr gyda gwelyau dwbl a chyfleusterau en-suites!
Tilly-Rose Ruler

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.