Porth Talybont

Ar gyfer: israddedigion

Yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Trosolwg

Mae Porth Talybont yn rhan o ddatblygiad newydd, modern gydag ardaloedd mawr cymunedol a chyfleusterau ychwanegol wedi’u cynnwys. Mae’n rhan o gyfadeilad Talybont sef y mwyaf o breswylfeydd y Brifysgol ac yn darparu amwynderau cymdeithasol sydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae Porth Talybont wedi’i leoli yn agos i ardal fawr o barcdir ac yn daith cerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Porth Talybont

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1.5 milltir 1.5 milltir
Cerdded 30 munud 30 munud
Beicio 15 munud 15 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Cardiff Bus 27
Gabalfa Interchange, Bws Casnewydd X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Ffordd y Gogledd
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunanarlwyo
 • Ensuite
 • Gwely 3/4 (4 troedfedd)
 • Rhannu cegin/ardal/ bwyta/lolfa
 • Fflatiau ar gyfer 6-10 myfyriwr
 • Pwynt cysylltu a’r rhwydwaith a mynediad WiFi
 • Lle cymdeithasol ac astudio cymunedol yng Nghanolfan Gymdeithasol Talybont
 • Lleoedd parcio (130 lle wedi’i neilltuo rhwng Gogledd Talybont a Phorth Talybont)
 • Raciau beic
 • Golchdy
 • 2 ystafell gyda chyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch (gall fod yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn)

Sesiwn 2017/2018 (Bydd y prisiau ar gyfer 2018/2019 ar gael o fis Mai 2018 ymlaen)

Cyfnod preswyl canolradd (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Ensuite £5109.84(3 X £1703.28) 
Lle Parcio £145.50(3 X £48.50)

Anna Carpanini

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 5807

Sian Donovan

Uwch Reolwr Preswylfeydd Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 6337

Katie Hall

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 6337

Jaime Bradley

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4615

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 179
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Cyfnodau preswyl Canolradd
Mannau parcio 130

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Porth Talybont
Bevan Place
Gabalfa
Caerdydd
CF14 3UX

+44 (0)29 2087 5807