Ewch i’r prif gynnwys

Porth Talybont

  • Pris: O £152.81 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £6112.40)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion
  • Myfyrwyr: 179

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Disabled Mynediad i gadair olwyn
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Porth Talybont yn rhan o ddatblygiad modern gydag ardaloedd mawr cymunedol a chyfleusterau ychwanegol wedi’u cynnwys. Mae’n rhan o gyfadeilad Talybont sef y mwyaf o breswylfeydd y brifysgol ac yn darparu amwynderau cymdeithasol sydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae Porth Talybont wedi’i leoli yn agos i ardal fawr o barcdir ac yn daith cerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 6-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 lle wedi’i neilltuo rhwng Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 6-10 o fyfyrwyr

Parcio

130 lle wedi’i neilltuo rhwng Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Porth Talybont, Caerdydd, CF14 3AT

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1.5 milltir 1.5 milltir
Cerdded 30 munud 30 munud
Beicio 15 munud 15 munud
Bws Bws Caerdydd - cynllunio eich tait Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express a Aldi)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Excelsior Way
Bar Ffordd y Gogledd
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Ensuite £6112.402 X £2037.47 and 1 X £2037.46
Lle Parcio £175 

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Llwyddais i ymgartrefu oddi cartref yn llawer haws gan fy mod yn byw ym Mhorth Tal-y-bont. Er ei bod ychydig yn ddrytach, rydw i wir yn meddwl ei bod yn llety sy’n rhoi gwerth yr arian gan eich bod yn cael ystafelloedd mawr gyda gwelyau dwbl a chyfleusterau en-suites!
Tilly-Rose Ruler

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.