Ewch i’r prif gynnwys

Llys Talybont

 • Pris: O £133 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5,328)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 513

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Disabled Mynediad i gadair olwyn
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Llys Talybont yn rhan o safle Talybont, sef preswylfeydd mwyaf y Brifysgol. Mae’n cynnig amrywiaeth eang o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i leoli yn agos i barciau eang ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-7 o fyfyrwyr

 • Tŷ tair ystafell ar gyfer teuluoedd

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-7 o fyfyrwyr

 • Tŷ tair ystafell ar gyfer teuluoedd

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Llys Talybont, Caerdydd, CF14 3UA

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.75 milltir 1.5 milltir
Cerdded 15 munud 30 munud
Beicio 7 munud 15 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Bws Caerdydd 27
Gabalfa Interchange, Bws Casnewydd X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2021/2022 ar gael o fis Mai 2021 ymlaen.

Mis Medi 2020 i fis Mehefin 2021 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
En-suite £5328.402 X £1776.13 and 1 X £1776.14
En-suite mawr £5703.60 3 x £1901.20

Mis Medi 2019 i fis Medi 2020 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
En-suite (Ôl-raddedigion yn unig) £6831.772 X £2277.26 and 1 X £2277.25
Tŷ tair ystafell wely £11717.763 X £3905.92

Sylwch: gall y cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau lleoliad gwaith pan fyddwch yn talu ffioedd preswylfeydd er na fyddwch yn aros yn eich ystafell.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Roeddwn ni’n byw yn Llys Talybont yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol. Mae ychydig yn bellach o’r dre na rhai o'r neuaddau preswyl arall ond mae’r safon werth y daith. Mae gan yr ystafelloedd ddigon o le storio, mynediad di-wifr i'r rhyngrwyd ac ystafell ymolchi bersonol. Mae’r ardal fyw yn wych ar gyfer cymdeithasu gyda’ch cyd-letywyr ac mae’r bar brecwast yn ddelfrydol ar gyfer gwneud prydiau gyda’ch gilydd.
Elliot Howells

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.