Ewch i’r prif gynnwys

Llys Talybont

 • Pris: O £152.81 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £6112.40)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
 • Myfyrwyr: 513

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Disabled Mynediad i gadair olwyn
Hearing Aid Loop Cyfleusterau ar gyfer nam ar y clyw
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo
Ensuite En-suite

Mae Llys Talybont yn rhan o safle Talybont, sef preswylfeydd mwyaf y Brifysgol. Mae’n cynnig amrywiaeth eang o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i leoli yn agos i barciau eang ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-7 o fyfyrwyr

 • Tŷ tair ystafell ar gyfer teuluoedd

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Myfyrwyr anabl

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 4-7 o fyfyrwyr

 • Tŷ tair ystafell ar gyfer teuluoedd

Parcio

Dim parcio o fewn tair milltir, oni bai eich bod yn defnyddio lle parcio cyhoeddus dynodedig

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Myfyrwyr anabl

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Llys Talybont, Caerdydd, CF14 3UA

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.75 milltir 1.5 milltir
Cerdded 15 munud 30 munud
Beicio 7 munud 15 munud
Bws Bws Caerdydd - cynllunio eich tait Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra a Aldi)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
En-suite £6112.402 X £2037.47 and 1 X £2037.46
En-suite - mawr (dim ond ychydig o ystafelloedd ar gael) £6540.802 X £2180.27 and 1 X  £2180.26

Mis Medi 2024 i fis Medi 2025 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
En-suite£7836.972 X £2612.32 and 1 x £2612.33
Tŷ tair ystafell wely £13419.423 X £4473.14

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Roeddwn ni’n byw yn Llys Talybont yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol. Mae ychydig yn bellach o’r dre na rhai o'r neuaddau preswyl arall ond mae’r safon werth y daith. Mae gan yr ystafelloedd ddigon o le storio, mynediad di-wifr i'r rhyngrwyd ac ystafell ymolchi bersonol. Mae’r ardal fyw yn wych ar gyfer cymdeithasu gyda’ch cyd-letywyr ac mae’r bar brecwast yn ddelfrydol ar gyfer gwneud prydiau gyda’ch gilydd.
Elliot Howells

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.