Ewch i’r prif gynnwys

Llys Talybont

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Rhan o gyfadeiladau Talybont, sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Trosolwg

Mae Llys Talybont yn rhan o safle Talybont, sef preswylfeydd mwyaf y Brifysgol. Mae’n cynnig amrywiaeth eang o amwynderau cymdeithasol gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol. Mae’r datblygiad pwrpasol wedi’i leoli yn agos i barciau eang ac yn daith gerdded neu feicio byr i ran fwyaf o’r adeiladau academaidd.

Roeddwn ni’n byw yn Llys Talybont yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol. Mae ychydig yn bellach o’r dre na rhai o'r neuaddau preswyl arall ond mae’r safon werth y daith. Mae gan yr ystafelloedd ddigon o le storio, mynediad di-wifr i'r rhyngrwyd ac ystafell ymolchi bersonol. Mae’r ardal fyw yn wych ar gyfer cymdeithasu gyda’ch cyd-letywyr ac mae’r bar brecwast yn ddelfrydol ar gyfer gwneud prydiau gyda’ch gilydd.
Elliot Howells
Llys Talybont

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.75 milltir 1.5 milltir
Cerdded 15 munud 30 munud
Beicio 7 munud 15 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Bws Caerdydd 27
Gabalfa Interchange, Bws Casnewydd X30

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tescto Extra)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Canolfan Gymdeithasol Talybont
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunanarlwyo
 • En-suite
 • Rhannu cegin/lle bwyta/lle byw
 • Fflatiau i 4-7 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Siediau beic
 • Golchdy
 • Llety hwylus i gadair olwynion (dwy ystafell)
 • Lle cymdeithasol ac astudio cymunedol yng Nghanolfan Gymdeithasol Talybont
 • 4 ystafell â chyfleusterau ystafell ymolchi hygyrch (anaddas i fyfyrwyr sy’n defnyddio cadair olwynion)
 • Pob ystafell yn addas i fyfyrwyr sydd â nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl canolradd

Teuluoedd – Ffordd y Gogledd (drws nesaf i Lys Tal-y-bont)

 • 2 x tŷ tair ystafell wely sydd ag un ystafell wely ddwbl, 1 ystafell wely â dau wely, un ystafell wely sengl, ystafell fyw, ystafell fwyta, cegin ac ystafell ymolchi.
 • Mae Wi-Fi ar gael ar gyfer aelodau'r teulu. Dim ond myfyrwyr cofrestredig all ddefnyddio'r pwynt rhwydwaith.

Mae disgwyl i deuluoedd ddod o hyd I lety amgen ar gyfer y blynyddoedd dilynol gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswyl y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl canolradd (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
En-suite £5262.12 (3 X £1754.04) 
En-suite mawr £5631.54 (3 x £1877.18) 

Cyfnod preswyl blwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
En-suite £6698.94 (3 X £2232.98) Ôl-raddedigion yn unig
Tŷ tair ystafell wely £11495.18 (2 X £3831.73 ac £3831.72)

Susan Parry

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0270

Sue Stevens

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0273

Paul McParlin

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 0269

Catherine Reed

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 0267

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 513
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Tŷ tri gwely
Cyfnodau preswyl Canolradd
Blwyddyn lawn
Mannau parcio No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Llys Talybont
Ffordd y Gogledd
Cathays
Caerdydd
CF14 3UA

+44 (0)29 2087 0272