Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Fel myfyriwr gofal iechyd newydd, mae yna gamau ychwanegol i chi i'w cymryd, yn ogystal â gwybodaeth sy'n benodol ar gyfer eich maes dewisol.

Sut i wneud cais am wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gwybodaeth Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Canllawiau i fyfyrwyr gofal iechyd newydd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth i fyfyrwyr gofal iechyd newydd er mwyn eich helpu i fod yn gwbl barod ar gyfer dechrau astudio gyda ni.

Ffitrwydd i ymarfer

Sicrhewch fod gennych y sgiliau, gwybodaeth a’r cymeriad i gynnal eich proffesiwn yn ddiogel ac yn effeithiol.

Iechyd galwedigaethol

Gan fod eich iechyd a lles yn hanfodol bwysig i'ch gyrfa yn y dyfodol, bydd angen i chi gyflawni tasgau penodol cyn y bydd modd i chi fynd ar leoliad clinigol.

Gwisg

Mae holl fyfyrwyr dramor, yr UE ac Ynysoedd y Sianel yn ogystal â myfyrwyr sy'n eu cynnal eu hunain, neu sy'n cael eu hariannu gan eu Hawdurdod Addysg Lleol, yn gyfrifol am dalu'n llawn am eu gwisg glinigol drwy gydol y rhaglen.

Y Tîm Derbyn