Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Fel myfyriwr gofal iechyd newydd, mae yna gamau ychwanegol i chi i'w cymryd, yn ogystal â gwybodaeth sy'n benodol ar gyfer eich maes dewisol.

Sut i wneud cais am wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gwybodaeth Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Ffitrwydd i ymarfer

Sicrhewch fod gennych y sgiliau, gwybodaeth a’r cymeriad i gynnal eich proffesiwn yn ddiogel ac yn effeithiol.

Iechyd galwedigaethol

Gan fod eich iechyd a lles yn hanfodol bwysig i'ch gyrfa yn y dyfodol, bydd angen i chi gyflawni tasgau penodol cyn y bydd modd i chi fynd ar leoliad clinigol.

Gwisg

All overseas, EU and Channel Island students, together with self-supporting students and those students funded by their Local Education Authority, are responsible for full payment of all clinical uniform for the duration of the programme.

Y Tîm Derbyn