Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Deintyddiaeth, Gofal Iechyd a Meddygaeth

Diweddarwyd: 22/07/2024 08:43

I'r rhai ohonoch sy'n astudio Deintyddiaeth, pynciau Gofal Iechyd, neu Feddygaeth, mae camau ychwanegol i chi eu cymryd, yn ogystal â gwybodaeth sy'n benodol i'ch dewis faes.

TG ac offer

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth i fyfyrwyr gofal iechyd newydd er mwyn eich helpu i fod yn gwbl barod ar gyfer dechrau astudio gyda ni.

Ffitrwydd i ymarfer

Sicrhewch fod gennych y sgiliau, gwybodaeth a’r cymeriad i gynnal eich proffesiwn yn ddiogel ac yn effeithiol.

Iechyd galwedigaethol

Gan fod eich iechyd a lles yn hanfodol bwysig i'ch gyrfa yn y dyfodol, bydd angen i chi gyflawni tasgau penodol cyn y bydd modd i chi fynd ar leoliad clinigol.

Gwisg

Mae holl fyfyrwyr dramor, yr UE ac Ynysoedd y Sianel yn ogystal â myfyrwyr sy'n eu cynnal eu hunain, neu sy'n cael eu hariannu gan eu Hawdurdod Addysg Lleol, yn gyfrifol am dalu'n llawn am eu gwisg glinigol drwy gydol y rhaglen.