Ewch i’r prif gynnwys

Pethau pwysig i'w pacio

Diweddarwyd: 09/08/2023 14:18

Rhagor o wybodaeth am beth a ddarperir i chi a beth sydd angen i chi ddod gyda chi yn llety'r brifysgol.

Mae gan bob ystafell ym mhreswylfeydd y brifysgol Wi-Fi a phwyntiau cysylltu ar gyfer mynediad i rwydwaith y brifysgol a rhyngrwyd cyflym.

Myfyrwyr rhyngwladol: Rydym yn argymell i chi brynu eich eitemau yng Nghaerdydd yn hytrach na defnyddio gofod yn eich bagiau.

Darperir ar eich cyfer:

 • gwely a matres
 • desg a chadair
 • silff lyfrau
 • cwpwrdd dillad
 • basged sbwriel
 • oergell/rhewgell
 • microdon
 • ffwrn
 • tostiwr
 • tegell
 • haearn smwddio
 • bwrdd smwddio
 • padell ludw a brws
 • bin cegin
 • mop a bwced
 • sugnwr llwch
 • bleinds/llenni
 • hysbysfwrdd
 • sied feiciau (Gall myfyrwyr Neuadd Aberconwy a Thai Heol Colum/Rhodfa Colum ddefnyddio'r siediau beiciau yn Neuadd Colum. NID oes siediau beiciau ar gael ar gyfer myfyrwyr yn Nhai/Fflatiau Myfyrwyr yn y "Pentref".)

Mae angen i chi ddod â:

 • dillad gwely (cynfasau, gorchudd gobennydd, duvet, blancedi, gobenyddion a thywelion) - oni bai eich bod wedi archebu pecyn dillad gwely wrth gadarnhau pryd byddwch yn cyrraedd ar-lein
 • llestri (ar gyfer eich hunan)
 • cyllyll a ffyrc (ar gyfer eich hunan)
 • offer coginio a sosbenni (ar gyfer eich hunan)
 • clo beic (neu gallwch ei brynu o'r Ganolfan Diogelwch ar Blas y Parc)
 • cebl ethernet.

Llety ‘Ychwanegol’ a ‘Mwy'

Ni fydd angen i chi ddod a dillad gwely, llestri, cyllyll a ffyrc na offer coginio os ydych wedi cael eich rhoi yn:

 • Ôl-raddedig Ychwanegol yn Ogledd Talybont
 • Ôl-raddedig a ‘mwy’ yn Llys Senghennydd
 • Israddedig a ‘mwy’ yn Ne Talybont.