Ewch i’r prif gynnwys

Talu am eich llety

Diweddarwyd: 27/07/2022 13:53

Sut i dalu am eich amser mewn preswylfeydd yn dibynnu ar eich trefniant.

Os ydych yn aros yn Nhŷ Clodien, bydd manylion am dalu yn cael eu cynnwys yn y wybodaeth a anfonir atoch gan Unite ar ôl i chi gael lle.

Mae rhent yn daladwy drwy un o'r dulliau canlynol:

  • Cerdyn credyd/debyd yn llawn ymlaen llaw neu ar ôl cyrraedd
  • Ddebyd Uniongyrchol o gyfrif banc yn y Deyrnas Unedig (sy'n daladwy mewn uchafswm o 3 rhandaliad ar ddyddiadau penodol, gan ddibynnu ar eich cyfnod preswyl)
    Noder: mae'r Debyd Uniongyrchol hwn yn cynnwys rhent yn unig. Bydd angen i chi gwblhau gorchymyn ar wahân ar gyfer eich ffioedd dysgu.

Yr unig eithriadau i’r dulliau talu hyn yw:

Myfyrwyr a noddir

Os bydd eich rhent yn cael ei dalu’n uniongyrchol i ni gan eich noddwr, dewiswch ‘Rhandaliadau sy’n cael eu talu gan noddwr’ fel eich dull talu ac anfonwch gopi o’ch llythyr Affidafid yn cadarnhau eich statws noddedig i Incwm Gwasanaethau Campws: residencesfinance@caerdydd.ac.uk. Ar ôl i chi gyrraedd Caerdydd, byddwn yn anfon anfoneb at eich noddwr ar gyfer eich Rhent.

Bwrsariaeth y GIG/tâl misol

Os byddwch yn derbyn tâl misol o Fwrsariaeth y GIG, gallwch ddewis talu eich rhent mewn rhandaliadau misol cyfartal trwy gynllun talu misol. Dewiswch opsiwn ‘Rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol' ac yna 'Heb gyfrif banc yn y DU' ar y sgrîn hon. Anfonwch gadarnhad o'ch bwrsariaeth at Incwm Gwasanaethau'r Campws: residencesfinance@caerdydd.ac.uk. Bydd Incwm Gwasanaethau'r Campws yn cadarnhau eu bod yn derbyn eich cynllun taliad ar ôl cael tystiolaeth o'ch taliad misol ac yn fuan wedi i chi gyrraedd.

Os nad yw'r un o'r opsiynau hyn yn addas i'ch amgylchiadau, dewiswch yr opsiwn 'Rhandaliadau drwy Ddebyd Uniongyrchol' ac yna 'Heb gyfrif banc yn y DU' ar y sgrîn hon. Cysylltwch ag Incwm Gwasanaethau'r Campws a fydd yn trafod yr opsiynau talu eraill gyda chi.

Ymholiadau rhent

Cysylltwch ag Incwm Gwasanaeth Cwsmeriaid os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os ydych am gael derbynneb ar gyfer eich taliad.

Bydd angen eich rhif myfyriwr arnoch pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Incwm Gwasanaethau'r Campws