Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Roy Jenkins

  • Pris: O £129.92 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £5196.80)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 42
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
icon-catering Hunanarlwyo

Mae Neuadd Roy Jenkins yn neuadd breswyl fechan sy’n llai na milltir o gampws Parc Cathays. Mae’r neuadd hefyd yn agos at ardal siopa da sy’n cynnwys dwy archfarchnad.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 5 o fyfyrwyr

  • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a ôl-raddedigion

Parcio

20 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Cyplau

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 5 o fyfyrwyr

  • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a ôl-raddedigion

Parcio

20 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Cyplau

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety.


Y lleoliad

Neuadd Roy Jenkins, Caerdydd, CF24 4NE

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.75 milltir 1 milltir
Cerdded 15 munud 20 munud
Beicio 7 munud 10 munud
Bws n/a Bws Caerdydd - cynllunio eich tait

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Crwys
Archfarchnad Woodville ffordd (Sainsburys)
Bwyd cyflym Heol Crwys
Bar Heol Crwys
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Ystafell golchi dillad Neuadd Hodge

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2025/2026 ar gael o fis Mai 2025 ymlaen.

Mis Medi 2024 i fis Mehefin 2025 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £5196.802 X £1732.27 and 1 X £1732.26
Lle parcio £175 

Mis Medi 2024 i fis Medi 2025 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Stiwdio £8852.943 X £2950.98

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Un o’r pethau gorau am Neuadd Roy Jenkins yw ei bod yn agos i siopau a thrafnidiaeth gyhoeddus, sy’n golygu bod popeth sydd angen arnoch yn gyfleus. Yr oedd hi’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd ac i wneud ffrindiau ac roedd y cyfleusterau yn wych.
Eliot Murray

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.