Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Roy Jenkins

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Neuadd breswyl fechan gyda lleoedd parcio, yn agos i siopau.

Trosolwg

Mae Neuadd Roy Jenkins yn neuadd breswyl fechan sy’n llai na milltir o gampws Parc Cathays. Mae’r neuadd hefyd yn agos at ardal siopa da sy’n cynnwys dwy archfarchnad.

Un o’r pethau gorau am Neuadd Roy Jenkins yw ei bod yn agos i siopau a thrafnidiaeth gyhoeddus, sy’n golygu bod popeth sydd angen arnoch yn gyfleus. Yr oedd hi’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd ac i wneud ffrindiau ac roedd y cyfleusterau yn wych.
Eliot Murray
Neuadd Roy Jenkins

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.75 milltir 1 milltir
Cerdded 15 munud 20 munud
Beicio 7 munud 10 munud
Bws n/a Teras Cathays, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Crwys
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Crwys
Bar Heol Crwys
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Golchdy Llys Cartwright
 • Hunanarlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymlochi (Israddedigion yn unig)
 • Ardaloedd bwyta/cegin a rannir
 • Fflat i 5 myfyriwr
 • 12 x stiwdio (ystafelloedd hunangynhwysol gyda cegin eich hun i ôl-raddedigion yn unig)
 • Pwynt cysylltu rhywdwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Lleoedd parcio (20 lle)
Cyplau
 • 12 x stiwdio (ystafelloedd hunangynhwysol gyda cegin eich hun)
 • Mae Wi-Fi ar gael ar gyfer partneriaid/partneriaid priod. Dim ond myfyrwyr cofrestredig all ddefnyddio'r pwynt rhwydwaith.

Mae disgwyl i bob cwpwl/teulu i chwilio am lety arall ar gyfer blynyddoedd dilynol oherwydd ni allwn ymestyn y cyfnod preswyl tu hwnt i'r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi £4409.08 (2 X £1469.69 ac 1 X £1469.70) 
Lle parcio £163(2 X £54.33 ac 1 X £54.34) 

Cyfnod preswyl o flwyddyn llawn (Mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Stiwdio £7567.72 (2 X £2522.57 ac 1 X £2522.58)

Swyddfa Preswylfeydd

Email:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4849

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 42
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Stiwdio
Mannau parcio 20

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd Roy Jenkins
Heol Crwys
Cathays
Caerdydd
CF24 4NE

+44 (0)29 2251 0596