Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Roy Jenkins

  • Pris: O £114 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,553)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion
  • Myfyrwyr: 42
eye Gweld llun 360° o'r ystafell

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
icon-catering Hunanarlwyo

Mae Neuadd Roy Jenkins yn neuadd breswyl fechan sy’n llai na milltir o gampws Parc Cathays. Mae’r neuadd hefyd yn agos at ardal siopa da sy’n cynnwys dwy archfarchnad.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 5 o fyfyrwyr

  • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a ôl-raddedigion

Parcio

20 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Cyplau

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 5 o fyfyrwyr

  • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a ôl-raddedigion

Parcio

20 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Cyplau

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd Roy Jenkins, Caerdydd, CF24 4NE

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.75 milltir 1 milltir
Cerdded 15 munud 20 munud
Beicio 7 munud 10 munud
Bws n/a Teras Cathays, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Crwys
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Crwys
Bar Heol Crwys
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Ystafell golchi dillad Llys Cartwright

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £4552.803 X £1517.60
Lle parcio £1662 X £55.33
1 X £55.34

Mis Medi 2021 i fis Medi 2022 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Stiwdio £7757.99 2 X £2586.00 and 1 X £2585.99

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Un o’r pethau gorau am Neuadd Roy Jenkins yw ei bod yn agos i siopau a thrafnidiaeth gyhoeddus, sy’n golygu bod popeth sydd angen arnoch yn gyfleus. Yr oedd hi’n hawdd iawn i gwrdd â phobl newydd ac i wneud ffrindiau ac roedd y cyfleusterau yn wych.
Eliot Murray

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.