Ewch i’r prif gynnwys

Llety a symud yma

Diweddarwyd: 16/08/2022 16:31

Unwaith rydych wedi derbyn cynnig pendant i astudio gyda ni, gallwch wedyn wneud cais ar gyfer lle ym mhreswylfeydd y brifysgol.

Er mwyn trefnu eich llety, bydd angen eich enw defnyddiwr a chyfrinair SIMS. Byddwn yn ebostio’r manylion isod i chi ar ôl i ni roi cynnig i astudio i chi.

Bydd myfyrwyr israddedig sydd wedi dewis Prifysgol Caerdydd fel naill ai eu dewis cadarn neu ddewis wrth gefn yn sicr i gael llety yn y brifysgol yn eu blwyddyn gyntaf.

Gwneud cais am lety i fyfyrwyr israddedig a chyfnewid.

Pethau pwysig i'w pacio

Yr hyn sy'n cael ei ddarparu ar eich cyfer a beth fydd angen i chi ddod gyda chi.

Talu am eich llety

Dysgwch am y gwahanol ddulliau o dalu eich ffioedd preswylfeydd Prifysgol.

Llety preifat

Dysgwch sut i ddod o hyd i lety preifat yng Nghaerdydd, a'ch hawliau a'ch cyfrifoldebau fel tenant.

Y Dreth Gyngor

Rhagor o wybodaeth am y Dreth Gyngor ac os ydych wedi'ch eithrio rhag talu'r dreth gyngor.

Trwydded barcio

Mewn rhai neuaddau preswyl gallwch barcio car cyn belled ag y bod gennych drwydded parcio y mae'n rhaid i chi wneud cais amdani wrth archebu llety.