Ewch i’r prif gynnwys

Llety a symud yma

Diweddarwyd: 10/08/2023 10:08

Rydym yn gwarantu llety i ddarpar fyfyrwyr israddedig sy’n astudio am y sesiwn academaidd lawn ac sydd wedi cael cynnig cadarn, ac i ôl-raddedigion sy’n cyrraedd ym mis Medi, cyn belled â bod ceisiadau’n cael eu cyflwyno mewn pryd.

Gallwch wneud cais i aros yn llety'r brifysgol ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio yma. Gallwch wneud hyn drwy porth SIMS ar-lein. Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch. Cafodd y rhain eu hanfon atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais.

Pethau pwysig i'w pacio

Yr hyn a ddarperir ym mhreswylfeydd y brifysgol, a beth sy'n rhaid i chi ddod gyda chi.

Talu am eich llety

Dysgwch am y gwahanol ddulliau o dalu eich ffioedd preswylfeydd Prifysgol.

Trwydded barcio

Mewn rhai neuaddau preswyl gallwch barcio car cyn belled ag y bod gennych drwydded parcio y mae'n rhaid i chi wneud cais amdani wrth archebu llety.

Llety preifat

Dysgwch sut i ddod o hyd i lety preifat yng Nghaerdydd, a'ch hawliau a'ch cyfrifoldebau fel tenant.

Y Dreth Gyngor

Rhagor o wybodaeth am y Dreth Gyngor ac os ydych wedi'ch eithrio rhag talu'r dreth gyngor.