Llys Cartwright

Ar gyfer: israddedigion, israddedigion gyda cyfnod preswyl ansafonol

Neuadd breswyl fychan sy’n agos i siopau ac amwynderau ar Heol Albany.

Trosolwg

Mae Llys Cartwright yn neuadd fach mewn ardal breswyl sy’n agos i siopau lleol da yn Albany Road. Mae o fewn pellter cerdded i gampws Parc Cathays a champws Mynydd Bychan.

Mae’n hawdd cyfarfod a dod i adnabod pobl. Roedd yr ystafelloedd yn gyfforddus, yn lân ac yn bleserus i fyw ynddyn nhw.
Lavonah L. Ditlhako
Llys Cartwright

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1 milltir 1.5 milltir
Cerdded 20 munud 30 munud
Beicio 10 munud 15 munud
Bws Heol Albany, Bws Caerdydd 52
Heol Crwys, Bws Caerdydd 38/38A

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Crwys
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Crwys
Bar Heol Crwys
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunan-arlwyo
 • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 6 o fyfyrwyr (pob pâr o ystafelloedd yn rhannu ystafell ymolchi rhyngddyn nhw)
 • Tai i 4-6 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
 • Cytiau beiciau
 • Golchdy
 • Maes parcio (45 o leoedd)
 • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)

Parau

 • 1 x fflat un ystafell wely gydag ystafell wely ddwbl, lle byw/lle bwyta/cegin ac ystafell ymolchi
 • Teuluoedd

  • 3 x fflat dwy ystafell wely gydag un ystafell wely ddwbl, un ystafell wely i ddau, lle byw/lle bwyta/cegin ac ystafell ymolchi

  Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

  Sesiwn 2017/2018

  Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

  MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
  Tai ac ystafell ymolchi a rannir£4043.32(2 x £1347.77 a 1 x £1347.78) 
  Fflatiau ac ystafell ymolchi a rannir£4376.65(2 x £1458.88 a 1 X £1458.89) 
  Lle parcio£145.50(3 X £48.50) 

  Cyfnod preswylio blwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)

  MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
  Fflat un ystafell wely£8185.20(3 X £2728.40)Parau/teuluoedd
  Fflat dwy ystafell wely£9068.34(3 X £3022.78)Parau/teuluoedd

  Cyfnod Preswyl Ansafonol

  Math 
  Tai rhannu ystafell ymolchiYn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol, caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol.
  Sylwch: gallai’r cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau ar leoliad pryd y byddwch yn talu ffioedd preswylfa a hynny heb ddefnyddio’ch ystafell o bosibl.

  Claire Donovan

  Rheolwr Cynorthwyol Preswylfeydd

  Telephone:
  +44(0)29 2251 0596

  Christine Lovell

  Rheolwr Preswylfeydd

  Telephone:
  +44 (0)29 2251 0592

  Rhestr o’r preswylfeydd

  Ffeithiau sydyn

  Myfyrwyr 172
  Arlwyaeth Hunan-arlwyo
  Math Rhannu ystafell ymolchi
  Fflat un gwely
  Fflat dau wely
  Cyfnodau preswyl Safonol
  Mannau parcio 45

  Addas ar gyfer:

  • Cyplau
  • Myfyrwyr anabl
  • Teuluoedd
  • Byw'n dawel (israddedigion)
  • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
  • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

  Golygfeydd 360°

  Cysylltiadau

  Llys Cartwright
  Stryd Daviot
  Y Rhath
  Caerdydd
  CF24 4SS

  +44 (0)29 2251 0596