Ewch i’r prif gynnwys

Llys Cartwright

 • Pris: O £114 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4,553)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig
 • Myfyrwyr: 172

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo

Mae Llys Cartwright yn neuadd fach mewn ardal breswyl sy’n agos i siopau lleol da yn Albany Road. Mae o fewn pellter cerdded i gampws Parc Cathays a champws Mynydd Bychan.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 6 o fyfyrwyr

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

45 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Byw heb alcohol (Israddedig)

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 6 o fyfyrwyr

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

45 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau
 • Byw'n dawel (Israddedig)
 • Byw heb alcohol (Israddedig)

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Llys Cartwright, Caerdydd, CF24 4SS

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1 milltir 1.5 milltir
Cerdded 20 munud 30 munud
Beicio 10 munud 15 munud
Bws Heol Albany, Cardiff Bus 52
Heol Crwys, Cardiff Bus 38/38A

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Crwys
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Crwys
Bar Heol Crwys
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Tai 1 - 16 ac ystafell ymolchi a rannir £4552.803 X £1517.60
Tai A & B ac ystafell ymolchi a rannir £4925.202 X £1641.73 and 1 X £1641.74
Lle parcio £166 2 X £55.33
1 X £55.34

Mis Medi 2021 i fis Medi 2022 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Fflat un ystafell wely (parau/teuluoedd) £8891.612 X £2966.54 and 1 X £2966.53
Fflat dwy ystafell wely (parau/teuluoedd) £9861.732 X £3287.24 and 1 X £3287.25

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

MathCyfanswm
Tai rhannu ystafell ymolchi Yn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol, caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol.

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Mae’n hawdd cyfarfod a dod i adnabod pobl. Roedd yr ystafelloedd yn gyfforddus, yn lân ac yn bleserus i fyw ynddyn nhw.
Lavonah L. Ditlhako

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.