Ewch i’r prif gynnwys

Llys Cartwright

Ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig

Neuadd breswyl fychan sy’n agos i siopau ac amwynderau ar Heol Albany.

Trosolwg

Mae Llys Cartwright yn neuadd fach mewn ardal breswyl sy’n agos i siopau lleol da yn Albany Road. Mae o fewn pellter cerdded i gampws Parc Cathays a champws Mynydd Bychan.

Mae’n hawdd cyfarfod a dod i adnabod pobl. Roedd yr ystafelloedd yn gyfforddus, yn lân ac yn bleserus i fyw ynddyn nhw.
Lavonah L. Ditlhako
Llys Cartwright

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1 milltir 1.5 milltir
Cerdded 20 munud 30 munud
Beicio 10 munud 15 munud
Bws Heol Albany, Cardiff Bus 52
Heol Crwys, Cardiff Bus 38/38A

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Crwys
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Crwys
Bar Heol Crwys
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
  • Hunan-arlwyo
  • Rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
  • Rhannu cegin/lle bwyta
  • Fflatiau i 6 o fyfyrwyr (pob pâr o ystafelloedd yn rhannu ystafell ymolchi rhyngddyn nhw)
  • Tai i 4-6 o fyfyrwyr
  • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi
  • Cytiau beiciau
  • Golchdy
  • Maes parcio (45 o leoedd)
  • Byw’n dawel ar gyfer israddedigion (fflatiau/tai gyda myfyrwyr sydd hefyd wedi mynegi eu bod fyw mewn amgylchedd tawel)

  Parau

  • 1 x fflat un ystafell wely gydag ystafell wely ddwbl, lle byw/lle bwyta/cegin ac ystafell ymolchi
  • Mae Wi-Fi ar gael ar gyfer partneriaid/partneriaid priod. Dim ond myfyrwyr cofrestredig all ddefnyddio'r pwynt rhwydwaith.

  Teuluoedd

  • 3 x fflat dwy ystafell wely gydag un ystafell wely ddwbl, un ystafell wely i ddau, lle byw/lle bwyta/cegin ac ystafell ymolchi
  • Mae Wi-Fi ar gael ar gyfer aelodau'r teulu. Dim ond myfyrwyr cofrestredig all ddefnyddio'r pwynt rhwydwaith.

  Disgwylir i bob Pâr/Teulu chwilio am lety arall yn y blynyddoedd wedyn gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswylio y tu hwnt i’r flwyddyn gyntaf.

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Tai 1 - 16 ac ystafell ymolchi a rannir£4409.08(2 X £1469.69 ac 1 X £1469.70) 
Tai A & B ac ystafell ymolchi a rannir£4770.48(3 X £1590.16) 
Lle parcio£163(2 X £54.33 ac 1 X £54.34) 

Cyfnod preswylio blwyddyn lawn (mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Fflat un ystafell wely£8684.21(2 X £2894.74 ac 1 X £2894.73)Parau/teuluoedd
Fflat dwy ystafell wely£9621.20(2 X £3207.07 ac 1 X £3207.06)Parau/teuluoedd

Cyfnod Preswyl Ansafonol

Math
Tai rhannu ystafell ymolchiYn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol, caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol.
Sylwch: gallai’r cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau ar leoliad pryd y byddwch yn talu ffioedd preswylfa a hynny heb ddefnyddio’ch ystafell o bosibl.

Swyddfa Preswylfeydd

Email:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4849

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 172
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Mannau parcio 45

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Llys Cartwright
Stryd Daviot
Y Rhath
Caerdydd
CF24 4SS

+44 (0)29 2251 0596