Ewch i’r prif gynnwys

Llys Cartwright

 • Pris: O £117 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4690)
 • Ar gael ar gyfer: israddedigion, israddedigion sy'n astudio cwrs gofal iechyd estynedig
 • Myfyrwyr: 172

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo

Mae Llys Cartwright yn neuadd fach mewn ardal breswyl sy’n agos i siopau lleol da yn Albany Road. Mae o fewn pellter cerdded i gampws Parc Cathays a champws Mynydd Bychan.

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 6 o fyfyrwyr

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

34 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau

Gofodau byw

 • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 6 o fyfyrwyr

 • Fflatiau hunangynhwysol ar gyfer cyplau a theuluoedd

Parcio

34 spaces

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

 • Teuluoedd
 • Cyplau

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Llys Cartwright, Caerdydd, CF24 4SS

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 1 milltir 1.5 milltir
Cerdded 20 munud 30 munud
Beicio 10 munud 15 munud
Bws Heol Albany, Cardiff Bus 52
Heol Crwys, Cardiff Bus 38/38A

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Crwys
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Crwys
Bar Heol Crwys
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2023/2024 ar gael o fis Mai 2023 ymlaen.

Mis Medi 2022 i fis Mehefin 2023 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Tai 1 - 16 ac ystafell ymolchi a rannir £4690.002 X £1563.33 and 1 X £1563.34
Tai A & B ac ystafell ymolchi a rannir £5073.603 X £1691.20
Fflat un ystafell wely (parau/teuluoedd)£7151.202 X £2383.73 and 1 X £2383.74
Fflat dwy ystafell wely (parau/teuluoedd)£7924.002 X £2641.33 and 1 X £2641.34
Lle parcio £166 

Mis Medi 2022 i fis Medi 2023 (blwyddyn lawn)

MathCyfanswmRhandaliadau
Fflat un ystafell wely (parau/teuluoedd) £9168.862 X £3056.29 and 1 X £3056.28
Fflat dwy ystafell wely (parau/teuluoedd) £10159.702 X £3386.57 and 1 X £3386.56

Cwrs gofal iechyd estynedig (ansafonol)

MathCyfanswm
Tai rhannu ystafell ymolchi Yn amrywio, yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol. Bydd rhent yn cael ei gyfrifo yn ôl y gyfradd ddyddiol ar gyfer cyfnod y contract, sef 40-wythnos.

Sylwch: bydd cyfnod contract yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu rhent ond pan na fyddwch o bosibl yn aros yn eich ystafell, e.e. gwyliau neu leoliadau gwaith.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Mae’n hawdd cyfarfod a dod i adnabod pobl. Roedd yr ystafelloedd yn gyfforddus, yn lân ac yn bleserus i fyw ynddyn nhw.
Lavonah L. Ditlhako

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.