Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr newydd a phresennol

Darganfyddwch sut i gael mynediad at y gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr newydd a phresennol.

Mae ein tudalennau myfyrwyr newydd a mewnrwyd myfyrwyr hefyd yn Cartref i lawer o wybodaeth ddefnyddiol.

Gwasanaethau myfyrwyr

Er mwyn gwneud pethau'n haws i'w rheoli pan fyddwch yn fyfyriwr yma, ein tîm Cyswllt Myfyrwyr fydd eich pwynt cyswllt cyntaf pan fydd angen help arnoch.

Darganfyddwch pwy i gysylltu â nhw mewn argyfwng.

Os ydych chi'n fyfyriwr presennol, gallwch:

  • ymweld â'r tîm Cyswllt Myfyrwyr wyneb yn wyneb ar y llawr gwaelod yn y Ganolfan Bywyd MyfyrwyrDefnyddiwch
  • ein porth Cyswllt Myfyrwyr ar-lein
  • Gofynnwch i'n chatbot eich cwestiynau 24/7
  • pan fyddwch chi wedi mewngofnodi i'r fewnrwyd a byddwch chi'n gweld y botwm sgwrsio glas a gwyn ar gornel dde isaf eich sgrin
  • ffoniwch ni ar + 44 (0)29 2251 88888

Os ydych yn aelod o staff sy'n cysylltu â ni ar ran myfyriwr, anfonwch e-bost atom.

Cymorth TG

Cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG i gael help a chyngor ar ddefnyddio ein gwasanaethau TG:

Cymorth TG