Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberconwy

  • Pris: O £123 yr wythnos (Cyfanswm y gost yn cychwyn o £4925)
  • Ar gael ar gyfer: israddedigion
  • Myfyrwyr: 72

Cyfleusterau allweddol

WiFi WiFi
Disabled Mynediad i gadair olwyn
Laundry Ystafell golchi dillad
icon-catering Hunanarlwyo

Mae Neuadd Aberconwy wedi’i leoli drws nesaf i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fyr o Adeilad John Percival, Ysgol y Gyfraith Caerdydd a Champws Parc Cathays.

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 3-6 o fyfyrwyr

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl
  • Byw'n dawel (Israddedig)

Gofodau byw

  • Flatiau â chegin a rennir ar gyfer 3-6 o fyfyrwyr

Parcio

No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd sy'n addas ar gyfer

  • Myfyrwyr anabl
  • Byw'n dawel (Israddedig)

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.


Y lleoliad

Neuadd Aberconwy, Caerdydd, CF10 3EU

View location on mapbox

Pellter i gampysau

Prif adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan (ysbyty)
Pellter 0.5 milltir 1.25 milltir
Cerdded 10 munud 25 munud
Beicio 5 munud 12.5 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Siediau beic Neuadd Colum

Darganfod pa lyfrgelloedd, cyfleusterau ac Ysgolion Academaidd sydd gerllaw'r llety.

Lawrlwytho’r canllaw lleoliadau

Costau

Bydd y prisiau ar gyfer 2022/2023 ar gael o fis Mai 2022 ymlaen.

Mis Medi 2021 i fis Mehefin 2022 (40 wythnos)

MathCyfanswmRhandaliadau
Rhannu ystafell ymolchi £4925.202 X £1641.73 and 1 X £1641.74

Sylwch: bydd y cyfnodau preswylio hyn yn cynnwys cyfnodau pan fyddwch yn talu ffioedd llety ond efallai na fyddwch yn byw yn eich ystafell e.e. lleoliadau gwaith/gwyliau.

Cysylltiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am lety, cysylltwch:

Swyddfa Preswylfeydd

Email Ebost:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone Ffôn:
+44 (0)29 2087 4849
Cardiff University logo
Mae Neuadd Aberconwy wedi’i lleoli'n agos iawn i amwynderau angenrheidiol. Mae’n cymryd munud i gyrraedd siopau neu fariau ac mae'r cyfleusterau trafnidiaeth yn agos hefyd. Mae’r amgylchedd byw yn dda ac mae’n hawdd cymdeithasu a dod o hyd i bobl sy’n rhannu’r un diddordebau.
Ayasta Pokharel

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.