Ewch i’r prif gynnwys

Neuadd Aberconwy

Ar gyfer: israddedigion

Drws nesaf i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fyr o Gampws Parc Cathays.

Trosolwg

Mae Neuadd Aberconwy wedi’i leoli drws nesaf i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fyr o Adeilad John Percival, Ysgol y Gyfraith Caerdydd a Champws Parc Cathays.

Mae Neuadd Aberconwy wedi’i lleoli'n agos iawn i amwynderau angenrheidiol. Mae’n cymryd munud i gyrraedd siopau neu fariau ac mae'r cyfleusterau trafnidiaeth yn agos hefyd. Mae’r amgylchedd byw yn dda ac mae’n hawdd cymdeithasu a dod o hyd i bobl sy’n rhannu’r un diddordebau.
Ayasta Pokharel
Adeilad Aberconwy

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 1.25 milltir
Cerdded 10 munud 25 munud
Beicio 5 munud 12.5 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Maendy
Archfarchnad Heol Maendy (Lidl)
Bwyd cyflym Canol y ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
Cwt Beiciau Neuadd Colum
 • hunanarlwyo
 • rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi
 • rhannu cegin/ardaloedd bwyta
 • fflatiau i 3-6 myfyriwr
 • pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith a mynediad Wi-Fi
 • golchi dillad
 • llety sy'n hygyrch i gadair olwyn (3 ystafell)
 • dewis byw'n dawel i israddedigion (rhannu fflatiau/tai gyda myfyrwyr eraill sydd wedi dangos diddordeb mewn amgylched byw'n dawel)

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod preswyl safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Rhannu ystafell ymolchi£4770.48(3 X £1590.16)

Swyddfa Preswylfeydd

Email:
residences@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4849

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 72
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
Mannau parcio No car parking within a 3 mile radius

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Neuadd Aberconwy
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

+44 (0)29 2087 6476