Ewch i’r prif gynnwys

Proseictau 2022

Rhagor o wybodaeth am rhai o'r prosiectau ymgysylltu cyhoeddus a chymuned sydd wedi’u cyflwyno cyllid gan ein cynllun Arloesedd i Bawb yn 2022.

Y Compact Swyddi Cymunedol

Creu swyddi a sicrhau arferion recriwtio teg ar gyfer cymunedau difreintiedig yng Nghaerdydd.

Gwerthoedd a rhinweddau mewn byd heriol

Diwrnod o athroniaeth gyhoeddus i ddatblygu ymatebion polisi i heriau cymdeithasol.

Ymchwil foesegol pan fydd achosion o wrthdaro ac argyfyngau dyngarol

Creu maniffesto ar gyfer ymchwil foesegol yn Ne Swdan.

Grymuso menywod drwy entrepreneuriaeth yn Ghana, Cymru a Saudi Arabia

Darparu hyfforddiant a datblygu sgiliau i ddarpar entrepreneuriaid benywaidd fel ateb a chydran hanfodol i adferiad economaidd.

Hyrwyddo gweithgareddau ym maes yr economi gylchol i gymunedau ledled Caerdydd, Cymru a’r byd

Cynnwys y gymuned a busnesau mewn mentrau ym maes yr economi gylchol

Ar Waith: Menywod sy’n Creu Ffilmiau, Ffilmiau Heb eu Gorffen

Rhoi sylw ar ffilmiau anorffenedig a menywod sy’n gwneud ffilmiau annibynnol.

ENGINmakers: Dychmygu dyfodol disgleiriach gyda'n gilydd

Gweithio gydag ysgolion i ddylunio, creu a dod o hyd i atebion i broblem gan ddefnyddio deunyddiau hygyrch.

Gwlân o Gymru a gweu hanesion am gaethwasiaeth

Byddwch chi’n dysgu am hanesion lleol sy’n ymwneud â chynhyrchu gwlân yn ogystal â’r gwaddol dyrys a chymhleth ynghlwm wrth gaethwasiaeth, ymerodraeth a gwlân o Gymru.

Cysgod y Garanod

Aildanio diddordeb plant mewn dysgu drwy ddrama.

Meithrin sgyrsiau yn y gymuned

Meithrin deialog yn y gymuned, ymgysylltu sifil, grymuso ac eirioli yn Butetown.

Cysgod y Garanod

Aildanio diddordeb plant mewn dysgu drwy ddrama.

Hyrwyddo amrywiaeth a dealltwriaeth o fewnfudo drwy opera

Annog agweddau cadarnhaol at amrywiaeth drwy gerddoriaeth

Gwaith Crefft: Effeithiau newydd eitemau hynafol

Defnyddio arteffactau archaeolegol i wella datblygiad cymunedol, a chefnogi adfywiad cynaliadwy.

Nadroedd ac Ysgolion

Adnodd hyfforddi i'w ddefnyddio gyda phlant a phobl ifanc sy’n cael eu cefnogi gan wasanaethau'r awdurdod lleol

Hunaniaethau Darllen

Prosiect sy’n trin a thrafod sut mae dehongli hunaniaethau yn llenyddiaeth Cymru yn cyfrannu at ddeall cynwysoldeb, cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Arloesedd i Bawb neu unrhyw un o'r prosiectau rydym yn eu cefnogi, cysylltwch â ni:

Civic Mission